Main
Search
Press Report
Entries
Events
Schedule
Participants
Participant Filter
Clubs
Participant Counts
Results
Medal Winners
Results
Results (by date)
Specific results
Final results filter
Finals results (participants)
Totals
Participant Medals
Medallst Performance
Age Group Champs
Team Points
Individual Points
Club Medals
Club Points
Records
New Records
Previous Records
Relays
Relay Winners (by name)
Relay Winners (by event)

For organizers
Event Result Sheets
Result Sheets for dates
Schedule Printing
Schedule Filter
Club Entries
Book Entries
Form Entries
Participant Ranks
Time Conversions

Feedback Form
About

   

1st Swimming Association of Maharashtra Senior State Aquatic Championships 2019

Swimming
Event results    Results comparison

Event : 50 M. Breast Stroke - Men

Finals
Participant Name
Club
Time Taken
Rank
Remarks
SHWEJAL MANKAR Pune 00:30.70 1
Jay Ekbote Thane 00:31.12 2
Harshvardhan Naik Kolhapur 00:31.63 3
Abhinandan Dalvi Raigad 00:33.03 4
Rudransh Mishra Mumbai 00:33.32 5
ATHARVA DESHMUKHE Pune 00:33.67 6
Sahil Tarale Wardha 00:33.68 7
Jay Bora Ahmednagar 00:33.88 8
Nikhil Misal Kolhapur 00:34.54 9
Shubham Rawal Thane 00:34.79 10
Ashish Kadam Thane 00:35.48 11
ISHAN BHUJBAL Pune 00:35.94 12
Vedant Jadhav Aurangabad 00:36.59 13
Yash Bagwe Mumbai 00:37.77 14
HARDIK SAWANT Pune 00:38.04 15
Viraj Joshirao Kolhapur 00:38.18 16
Raj Poshirkar Mumbai 00:43.23 17
Haridas Narote Nagpur 00:44.54 18
Agarapu Himedri Nagpur 00:45.15 19
Nirav Rambhia Mumbai 00:45.49 20
Tejas Acharya Palghar 00:46.81 21
Bhushan Tayade Jalgaon 00:48.55 22
Prathamesh Koshti Kolhapur 00:48.96 23
Swapnil Pawar Jalgaon 00:49.97 24
Aniket Devre Yavatmal 00:50.53 25
Parag Gawde Sindhudurg 00:55.67 26