select eventagegroupid, eventagegroupname from eventagegroup where dsid = 70
idvalue:805 namevalue:Men
idvalue:806 namevalue:Women
idvalue:807 namevalue:Boys Under 6
idvalue:808 namevalue:Boys Under 8
idvalue:809 namevalue:Girls Under 6
idvalue:810 namevalue:Girls Under 8
Main
Search
Press Report
Entries
Events
Schedule
Participants
Participant Filter
Clubs
Participant Counts
Results
Medal Winners
Results
Results (by date)
Specific results
Final results filter
Finals results (participants)
Totals
Participant Medals
Medallst Performance
Age Group Champs
Team Points
Individual Points
Club Medals
Club Points
Records
New Records
Previous Records
Relays
Relay Winners (by name)
Relay Winners (by event)

For organizers
Event Result Sheets
Result Sheets for dates
Schedule Printing
Schedule Filter
Club Entries
Book Entries
Form Entries
Participant Ranks
Time Conversions

Feedback Form
About

   

G.M.A.A.A. Seniors & Lower Age Group Swim Meet 2010

Swimming
Team Points
By number of points    By age group

Points for participants and teams, organized by number of points
Sr.No.
Participant
Club
Age Group
Points
1 Aditi Dhumatkar Khar Gym 35
2 Apurva Sharma MSP 33
3 Monique Gandhi Khar Gym 31
4 Rujuta Bhatt Khar Gym 31
5 Avantika Chavan Khar Gym 30
6 Kapil Shetty GSC 28
7 Rahul Sharma MSP 28
8 Raoul Rajani Otters 28
9 Ananya Mehere PSP 26
10 Anukul Shenoy MSP 26
11 Siya Bijlani Khar Gym 26
12 Utkarsh Hadge MSP 23
13 Hormuz Baliwalla CCI 22
14 Neev Shetty CSMSS 22
15 Trisha Bhimani Khar Gym 22
16 Isha Khade GAET 21
17 Tanishka Singhania Radio Club 21
18 Parashar Satardekar MGMO 18
19 Abbasali Kachwala YMCA 16
20 Akanksha Shah Matunga Gym 16
21 Antara Agarwal NSCI 16
22 Eliezer Francis MCF 16
23 Pooja Shetty MSP 16
24 Sachet Engineer Otters 16
25 Adit Bajaj Khar Gym 15
26 Angath Sadanah Otters 15
27 Ashish Khade GAET 15
28 Mikhail Miranda YMCA 15
29 Antara Mehere PSP 14
30 Jai Dhanani Matunga Gym 14
31 Janhavi Bankar MSP 14
32 Rhea Thakkar GSC 14
33 Mehek Lucknowala Radio Club 13
34 Tanvi Arebail GAET 13
35 Amitesh Raghav Khar Gym 12
36 Samir Patil PSP 12
37 Soumya Hingorani Otters 12
38 Vedika Makhija Khar Gym 12
39 VivanSingh Dua JVPG 12
40 Armaan Sikka Otters 11
41 Shruti Bhogle CSMSS 10
42 Shruti Menon YMCA 10
43 Simran Rajani Otters 10
44 Vishal More PSP 10
45 Jason Smith Khar Gym 9
46 Jia Kamte WSC 9
47 Pranay Motta Matunga Gym 9
48 Aditya Laijawala WSC 8
49 Aryaman Jaising Otters 8
50 Pravin Sabale PSP 8
51 Rachit Rambhia PMHB 8
52 Shawn Jaidhara Otters 8
53 Anupriya Nagar Khar Gym 7
54 Gauri Chindarkar GAET 7
55 Kimaya Kajrolkar MLWB 7
56 Priyanshi Chokshi NSCI 7
57 Akhilesh Daphale GAET 6
58 Denver Pais MCF 6
59 Palak Dhami Matunga Gym 6
60 Saakshi Kale IIT 6
61 Sanchita Rane GAET 6
62 Shlok Gupta MSP 6
63 Aishwarya Harne GAET 5
64 Atharva Dandekar GAET 5
65 Mooni DebBurman CSMSS 5
66 Siddharth Kaul Otters 5
67 Varad Kulkarni MLWB 5
68 Ankul Shenoy MSP 4
69 Devansh Desai PSP 4
70 Hitashi Mehta Matunga Gym 4
71 Salil Gokhale CSMSS 4
72 Evanka Shah JVPG 3
73 Firoz Ujjainwala CSMSS 3
74 Kaushik Sengupta MCF 3
75 Rohit Walawalkar GAET 3
76 Sana Gaya Khar Gym 3
77 Shivanand Bhatkar GAET 3
78 Veeral Mehta YMCA 3
79 Aadit Lamba Otters 2
80 Ayush Thakar GAET 2
81 Meet Makhija Khar Gym 2
82 Vaishnav Mahadik PMHB 2
83 Vinayak Kadam PSP 2
84 Aayush Murdeshwar PMHB 1
85 Hrishikesh Karmalkar CSMSS 1
86 Saugandhika Kale IIT 1
87 Siddesh Shetty GSC 1
88 Tirth Solanki MLWB 1
89 CSMSS Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 8 CSMSS 14
90 CSMSS Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 8 CSMSS 14
91 GAET Team 4x200 M. Free Style Relay - Men GAET 14
92 Khar Gym Team 4x100 M. Free Style Relay - Women Khar Gym 14
93 Khar Gym Team 4x100 M. Medley Relay - Women Khar Gym 14
94 Khar Gym Team 4x200 M. Free Style Relay - Women Khar Gym 14
95 Khar Gym Team 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 8 Khar Gym 14
96 Khar Gym Team 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 8 Khar Gym 14
97 Otters Team 4x100 M. Medley Relay - Men Otters 14
98 PSP Team 4x100 M. Free Style Relay - Men PSP 14
99 GAET Team 4x100 M. Free Style Relay - Women GAET 10
100 GAET Team 4x100 M. Medley Relay - Women GAET 10
101 GAET Team 4x200 M. Free Style Relay - Women GAET 10
102 Otters Team 4x100 M. Free Style Relay - Men Otters 10
103 PMHB Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 8 PMHB 10
104 PMHB Team 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 8 PMHB 10
105 PMHB Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 8 PMHB 10
106 PMHB Team 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 8 PMHB 10
107 PSP Team 4x100 M. Medley Relay - Men PSP 10
108 GAET Team 4x100 M. Medley Relay - Men GAET 8
109 MSP Team 4x100 M. Free Style Relay - Men MSP 8