Junior National Aquatic Championship 2002

RESULT SHEET

Event : 50 M Free Style Boys-II

LANE
NAME
CLUB
TIME
PLACE
REMARKS
Time Trial : 1
1 Ravneet Singh Punjab                                                               
1 Gopal Krishna Nayak Orissa                                                               
2 Harendra Yadav S.S.C.B                                                               
2 Harendra Yadav S.S.C.B                                                               
3 Rohit Barve Maharashtra                                                               
3 Tamil Vanan T.N.                                                               
4 Shobith Tandon Karnataka                                                               
4 Aniketh D Karnataka                                                               
5 B.Vinod Kumar T.N.                                                               
5 S Arunkumar Kerala                                                               
6 Chandan Sarkar Bengal                                                               
6 Pulah Shah Gujarat                                                               
7 Shobith Tandon Karnataka                                                               
7 Tanmoy Mundal N.S.A.                                                               
8 Jayesh Gaad Goa                                                               
8 Gaurav Dhange Maharashtra                                                               
Time Trial : 2
1 Lalmani Dubey Bihar                                                               
2 Akshay Samant Goa                                                               
3 Farhad Ankal Saria Bengal                                                               
4 Gaurav Dhange Maharashtra                                                               
5 Dhruv Rawat Maharashtra                                                               
8 Abhijeet Nag Chhattisgarh                                                               
Time Trial : 3
1 Debajit Bhil Tripura                                                               
2 Manab Gogoi Assam                                                               
3 Ankur Jain Delhi                                                               
4 Rohit Barve Maharashtra                                                               
5 Chandan Sarkar Bengal                                                               
6 Ravneet Singh Punjab                                                               
7 M Tulasi Chaitanya A.P.                                                               
8 Ravi Rajoria Rajasthan                                                               
Time Trial : 4
1 Harmanjit . Haryana                                                               
2 Arindam Gogoi Assam                                                               
3 S Sumesh Kerala                                                               
4 Aniketh D Karnataka                                                               
5 B.Vinod Kumar T.N.                                                               
6 Aalap Gandhi Gujarat                                                               
7 Gagan Matta Punjab                                                               
8 Ganesh Kumar U.P.