Junior National Aquatic Championship 2002

RESULT SHEET

Event : 100 M Breast Stroke (Boys-I)

LANE
NAME
CLUB
TIME
PLACE
REMARKS
Time Trial : 1
1 Jyotrimoy Pradhan Orissa                                                               
1 Indrajit Bhowmik Bengal                                                               
2 B Shibu Kerala                                                               
2 Madhu Kumar Karnataka                                                               
3 Sarada .P. Lenka S.S.C.B                                                               
3 Sudhir Tokas Delhi                                                               
4 Gairik Bardhan Bengal                                                               
4 Madhu Kumar Karnataka                                                               
5 Shivananda Singh I Manipur                                                               
5 Krishna N.A Karnataka                                                               
6 Sarada .P. Lenka S.S.C.B                                                               
6 Adesh Chengede Maharashtra                                                               
7 N Manmohan Yadav A.P.                                                               
7 Shivananda Singh I Manipur                                                               
8 Sudhir Tokas Delhi                                                               
8 Jai Joshi M.P.                                                               
Time Trial : 2
1 Jonti Saikia Assam                                                               
2 Uday Pandey Delhi                                                               
3 J Gurumurthy T.N.                                                               
4 Krishna N.A Karnataka                                                               
5 Junaid Khan Maharashtra                                                               
6 N.Priyojit Singh Manipur                                                               
7 Nirmal Hossain Tripura                                                               
8 Ajay Kashyap Chhattisgarh                                                               
Time Trial : 3
1 Bharat Sharma Rajasthan                                                               
2 J Gopi T.N.                                                               
3 Jitin Mohan Kerala                                                               
4 Gairik Bardhan Bengal                                                               
5 Adesh Chengede Maharashtra                                                               
6 Indrajit Bhowmik Bengal                                                               
7 Prahir Jamatia Tripura                                                               
8 Raj Kumar Bihar