Junior National Aquatic Championship 2002

RESULT SHEET

Event : 50 M Free Style Boys-I

LANE
NAME
CLUB
TIME
PLACE
REMARKS
Time Trial : 1
1 Abhishek Soman Goa                                                               
1 Rohit Gawande Maharashtra                                                               
2 Sojo Joseph A.P.                                                               
2 Sojo Joseph A.P.                                                               
3 Varun Digvikar Maharashtra                                                               
3 Aswin Minz S.S.C.B                                                               
4 Ashwin Kumar B.H Karnataka                                                               
4 Ashish Kulkarni Karnataka                                                               
5 V Arun T.N.                                                               
5 Koustav Chakraborty Bengal                                                               
6 Shekhar Tokas Delhi                                                               
6 Rahul Batra Karnataka                                                               
7 T.K Vimal Kerala                                                               
7 Shanker Pandey U.P.                                                               
8 M Santosh Chary A.P.                                                               
Time Trial : 2
2 M Santosh Chary A.P.                                                               
3 Maulik Gajjar Gujarat                                                               
4 Ashwin Kumar B.H Karnataka                                                               
5 T.Tomthin Meetei Manipur                                                               
6 Jeewant Rampal Delhi                                                               
7 Sushil Lakra Orissa                                                               
Time Trial : 3
1 Jonti Saikia Assam                                                               
2 Ararinda Barma Tripura                                                               
3 T.K Vimal Kerala                                                               
4 Varun Digvikar Maharashtra                                                               
5 Samir Das Bengal                                                               
6 M Murugan T.N.                                                               
7 Jai Joshi M.P.                                                               
8 Kh.Jekel Singh Manipur                                                               
Time Trial : 4
1 Debajit Bora Assam                                                               
2 Narvinder Singh Punjab                                                               
3 Surinderpal Singh Punjab                                                               
4 Rahul Batra Karnataka                                                               
5 Rohit Gawande Maharashtra                                                               
6 V Arun T.N.                                                               
7 Amarjit Choudary Bihar                                                               
8 Someshwar Aditya Chhattisgarh