The Acres Lifestyle Club 4th Open Swim Meet 2015

RESULT SHEET

Event : 100 M. Breast Stroke Boys Under 15

LANE
NAME
CLUB
TIME
PLACE
REMARKS
Time Trial : 1
0 Aman Shaikh YMCA                                                               
0 Shubham Kale YMCA                                                               
0 Yash Patankar YMCA                                                               
0 Atharv Agrawal Forest Club                                                               
0 Moh Jaiswal Forest Club                                                               
0 Yugantar Bhasin GSP                                                               
0 Aryaman K. GAET                                                               
0 Kaustubh Nagvekar GAET                                                               
0 Krishna Bari GAET                                                               
0 Neym Rizvi GAET                                                               
0 Prathamesh Shinde GAET                                                               
0 Prasad Hirlekar MGMO                                                               
0 Pradyumna Sharma MIG                                                               
0 Trish Achrekar MIG                                                               
0 Zian Mistry NSCI                                                               
0 Ashok Gawade PSP                                                               
0 Dhanik Shah Acres                                                               
0 Rishab Sareen Acres