SR.NO.15 EVENT NO. 1 50 M. Free Style - Boys - I
Name
Club
Abhijeet Sangle Mahatma Gandhi SP
Hersh Bakshi P.M. Hindu Bath
Jaydeep Rane M.I.G. Cricket Club
Mihir Savla P.M. Hindu Bath
Pratish Modi Hiranandani Club
Raj Choksi The Club
Rohit Davane Mahatma Gandhi SP


SR.NO.1 EVENT NO. 2 100 M. Free Style - Boys - I
Name
Club
Jaydeep Rane M.I.G. Cricket Club
Mihir Savla P.M. Hindu Bath
Pratish Modi Hiranandani Club
Raj Choksi The Club
Rohit Davane Mahatma Gandhi SP


SR.NO.3 EVENT NO. 3 200 M. Free Style - Boys - I
Name
Club
Aasheesh Deshpande Goenka & Associates Edu. Trust
Anmol Pardeshi The Club
Mihir Savla P.M. Hindu Bath
Pratish Modi Hiranandani Club
Raj Choksi The Club
Soham Shaligram Mahatma Gandhi SP


SR.NO.1 EVENT NO. 4 400 M. Free Style - Boys - I
Name
Club
Aasheesh Deshpande Goenka & Associates Edu. Trust
Anmol Pardeshi The Club
Nimay Ashar Khar Gymkhana
Raj Choksi The Club
Variksh Mehta P.M. Hindu Bath


SR.NO.37 EVENT NO. 5 800 M. Free Style - Boys I
Name
Club
Aasheesh Deshpande Goenka & Associates Edu. Trust
Abhijeet Sangle Mahatma Gandhi SP
Anmol Pardeshi The Club
Nimay Ashar Khar Gymkhana
Variksh Mehta P.M. Hindu Bath


SR.NO.15 EVENT NO. 6 1500 M Free Style - Boys - I
Name
Club
Aasheesh Deshpande Goenka & Associates Edu. Trust
Abhijeet Sangle Mahatma Gandhi SP
Anmol Pardeshi The Club
Nimay Ashar Khar Gymkhana
Raj Choksi The Club
Variksh Mehta P.M. Hindu Bath


SR.NO.33 EVENT NO. 7 50 M. Breast Stroke - Boys - I
Name
Club
Hersh Bakshi P.M. Hindu Bath
Jitendra Yadav Mulund Swimming Pool
Maninder Singh Bhumra Ozone Club
Mihir Barboza Ozone Club
Sumit Man Bombay Y.M.C.A.


SR.NO.11 EVENT NO. 8 100 M. Breast Stroke - Boys - I
Name
Club
Hersh Bakshi P.M. Hindu Bath
Jitendra Yadav Mulund Swimming Pool
Maninder Singh Bhumra Ozone Club
Mihir Barboza Ozone Club
Sumit Man Bombay Y.M.C.A.


SR.NO.9 EVENT NO. 9 200 M. Breast Stroke - Boys - I
Name
Club
Hersh Bakshi P.M. Hindu Bath
Maninder Singh Bhumra Ozone Club
Mihir Barboza Ozone Club
Soham Shaligram Mahatma Gandhi SP
Sumit Man Bombay Y.M.C.A.


SR.NO.35 EVENT NO. 10 50 M. Back Stroke - Boys - I
Name
Club
Aditya Kamath Goenka & Associates Edu. Trust
Jitendra Yadav Mulund Swimming Pool
Mohnish Patel P.M. Hindu Bath
Pratish Modi Hiranandani Club
Sagar Patil Khar Gymkhana


SR.NO.9 EVENT NO. 11 100 M. Back Stroke - Boys - I
Name
Club
Aditya Kamath Goenka & Associates Edu. Trust
Aditya Parampill Bombay Y.M.C.A.
Jitendra Yadav Mulund Swimming Pool
Mohnish Patel P.M. Hindu Bath
Pratish Modi Hiranandani Club


SR.NO.23 EVENT NO. 12 200 M. Back Stroke - Boys - I
Name
Club
Aditya Parampill Bombay Y.M.C.A.
Jitendra Yadav Mulund Swimming Pool
Maninder Singh Bhumra Ozone Club
Mohnish Patel P.M. Hindu Bath
Nimay Ashar Khar Gymkhana
Soham Shaligram Mahatma Gandhi SP


SR.NO.29 EVENT NO. 13 50 M. Butterfly Stroke - Boys - I
Name
Club
Aditya Kamath Goenka & Associates Edu. Trust
Aditya Parampill Bombay Y.M.C.A.
Hersh Bakshi P.M. Hindu Bath
Mohnish Patel P.M. Hindu Bath
Rohit Davane Mahatma Gandhi SP


SR.NO.19 EVENT NO. 14 100 M. Butterfly Stroke - Boys - I
Name
Club
Aasheesh Deshpande Goenka & Associates Edu. Trust
Aditya Kamath Goenka & Associates Edu. Trust
Aditya Parampill Bombay Y.M.C.A.
Ankit Singh Mulund Swimming Pool
Rohit Davane Mahatma Gandhi SP


SR.NO.19 EVENT NO. 15 200 M. Butterfly Stroke - Boys - I
Name
Club
Abhijeet Sangle Mahatma Gandhi SP
Ankit Singh Mulund Swimming Pool
Nimay Ashar Khar Gymkhana


SR.NO.25 EVENT NO. 16 200 M. Individual Medley - Boys - I
Name
Club
Abhijeet Sangle Mahatma Gandhi SP
Aditya Kamath Goenka & Associates Edu. Trust
Aditya Parampill Bombay Y.M.C.A.
Ankit Singh Mulund Swimming Pool
Maninder Singh Bhumra Ozone Club
Mohnish Patel P.M. Hindu Bath
Rohit Davane Mahatma Gandhi SP
Soham Shaligram Mahatma Gandhi SP
Sumit Man Bombay Y.M.C.A.


SR.NO.15 EVENT NO. 17 400 M. Individual Medley - Boys - I
Name
Club
Ankit Singh Mulund Swimming Pool
Anmol Pardeshi The Club
Soham Shaligram Mahatma Gandhi SP


SR.NO.39 EVENT NO. 18 4 X 50 M. Free Style Relay - Boys - I
Name
Club
PMHB Team 4 x 50 M Free Style Relay - Boys I P.M. Hindu Bath


SR.NO.27 EVENT NO. 19 4 x 50 M. Medley Relay - Boys - I
Name
Club
PMHB Team 4 x 50 M Medley Relay - Boys I P.M. Hindu Bath


SR.NO.16 EVENT NO. 20 50 M. Free Style - Girls - I
Name
Club
Avani Dave P.M. Hindu Bath
Mallika Savalkar Juhu Vile Parle Gymkhana Club
Radhika Thakkar P.M. Hindu Bath
Reeya Bhardwaj M.I.G. Cricket Club
Ruchita Patil M.I.G. Cricket Club
Saloni Thakkar Juhu Vile Parle Gymkhana Club
Shreya Nadkarni Bharat Petroleum Co. Ltd.


SR.NO.2 EVENT NO. 21 100 M. Free Style - Girls - I
Name
Club
Avani Dave P.M. Hindu Bath
Hetal Paleja P.M. Hindu Bath
Mallika Savalkar Juhu Vile Parle Gymkhana Club
Neha Bole Otters Club
Radhika Thakkar P.M. Hindu Bath
Reeya Bhardwaj M.I.G. Cricket Club
Ruhi Gupta Hiranandani Club
Saloni Thakkar Juhu Vile Parle Gymkhana Club
Shreya Nadkarni Bharat Petroleum Co. Ltd.


SR.NO.4 EVENT NO. 22 200 M. Free Style - Girls - I
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Hetal Paleja P.M. Hindu Bath
Mallika Savalkar Juhu Vile Parle Gymkhana Club
Mihira Khopkar Mulund Swimming Pool
Radhika Thakkar P.M. Hindu Bath
Saloni Thakkar Juhu Vile Parle Gymkhana Club
Shruti Khanna Mulund Swimming Pool
Vijaylaxmi Shanbhag Goenka & Associates Edu. Trust


SR.NO.2 EVENT NO. 23 400 M. Free Style - Girls - I
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Hetal Paleja P.M. Hindu Bath
Mallika Savalkar Juhu Vile Parle Gymkhana Club
Shruti Khanna Mulund Swimming Pool
Vijaylaxmi Shanbhag Goenka & Associates Edu. Trust
Yesha Gala Goregaon Sports Club


SR.NO.38 EVENT NO. 24 800 M. Free Style - Girls I
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Hetal Paleja P.M. Hindu Bath
Mihira Khopkar Mulund Swimming Pool
Shruti Khanna Mulund Swimming Pool


SR.NO.16 EVENT NO. 25 1500 M Free Style - Girls - I
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Hetal Paleja P.M. Hindu Bath
Shruti Khanna Mulund Swimming Pool


SR.NO.34 EVENT NO. 26 50 M. Breast Stroke - Girls - I
Name
Club
Avanti Merchant P.M. Hindu Bath
Fenella Mollan Mulund Swimming Pool
Mallika Savalkar Juhu Vile Parle Gymkhana Club
Ruchita Patil M.I.G. Cricket Club
Ruhi Gupta Hiranandani Club
S. Sanjana Goenka & Associates Edu. Trust
Saloni Thakkar Juhu Vile Parle Gymkhana Club
Shreya Nadkarni Bharat Petroleum Co. Ltd.


SR.NO.12 EVENT NO. 27 100 M. Breast Stroke - Girls - I
Name
Club
Avanti Merchant P.M. Hindu Bath
Fenella Mollan Mulund Swimming Pool
Ruchita Patil M.I.G. Cricket Club
Ruhi Gupta Hiranandani Club
S. Sanjana Goenka & Associates Edu. Trust
Shreya Nadkarni Bharat Petroleum Co. Ltd.
Yesha Gala Goregaon Sports Club


SR.NO.10 EVENT NO. 28 200 M. Breast Stroke - Girls - I
Name
Club
Fenella Mollan Mulund Swimming Pool
Ruhi Gupta Hiranandani Club
S. Sanjana Goenka & Associates Edu. Trust
Yesha Gala Goregaon Sports Club


SR.NO.36 EVENT NO. 29 50 M. Back Stroke - Girls - I
Name
Club
Avanti Merchant P.M. Hindu Bath
Reeya Bhardwaj M.I.G. Cricket Club
Sagar Patil Khar Gymkhana
Saloni Thakkar Juhu Vile Parle Gymkhana Club
Shruti Parikh Khar Gymkhana
Tanvi Shringare Goenka & Associates Edu. Trust


SR.NO.10 EVENT NO. 30 100 M. Back Stroke - Girls - I
Name
Club
Avanti Merchant P.M. Hindu Bath
Shruti Parikh Khar Gymkhana
Tanvi Shringare Goenka & Associates Edu. Trust
Yesha Gala Goregaon Sports Club


SR.NO.24 EVENT NO. 31 200 M. Back Stroke - Girls - I
Name
Club
Avanti Merchant P.M. Hindu Bath
Neha Bole Otters Club
Shruti Parikh Khar Gymkhana
Tanvi Shringare Goenka & Associates Edu. Trust
Yesha Gala Goregaon Sports Club


SR.NO.30 EVENT NO. 32 50 M. Butterfly Stroke - Girls - I
Name
Club
Mihira Khopkar Mulund Swimming Pool
Radhika Thakkar P.M. Hindu Bath
S. Sanjana Goenka & Associates Edu. Trust
Shreya Nadkarni Bharat Petroleum Co. Ltd.
Tanvi Shringare Goenka & Associates Edu. Trust


SR.NO.20 EVENT NO. 33 100 M. Butterfly Stroke - Girls - I
Name
Club
S. Sanjana Goenka & Associates Edu. Trust
Tanvi Shringare Goenka & Associates Edu. Trust


SR.NO.20 EVENT NO. 34 200 M. Butterfly Stroke - Girls - I
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Mihira Khopkar Mulund Swimming Pool
Vijaylaxmi Shanbhag Goenka & Associates Edu. Trust


SR.NO.26 EVENT NO. 35 200 M. Individual Medley - Girls - I
Name
Club
Radhika Thakkar P.M. Hindu Bath
Shruti Parikh Khar Gymkhana
Vijaylaxmi Shanbhag Goenka & Associates Edu. Trust


SR.NO.16 EVENT NO. 36 400 M. Individual Medley - Girls - I
Name
Club
Mihira Khopkar Mulund Swimming Pool
Shruti Khanna Mulund Swimming Pool
Shruti Parikh Khar Gymkhana
Vijaylaxmi Shanbhag Goenka & Associates Edu. Trust


SR.NO.40 EVENT NO. 37 4 X 50 M. Free Style Relay - Girls - I
Name
Club
PMHB Team 4 x 50 M Free Style Relay - Girls I P.M. Hindu Bath


SR.NO.28 EVENT NO. 38 4 x 50 M. Medley Relay - Girls - I
Name
Club
PMHB Team 4 x 50 M Medley Relay - Girls I P.M. Hindu Bath


SR.NO.17 EVENT NO. 39 50 M. Free Style - Boys - II
Name
Club
Abhinandan Chittal M.I.G. Cricket Club
Aditya Sangle Mahatma Gandhi SP
Anurag Rupji P.M. Hindu Bath
Apurva Sharma Mulund Swimming Pool
Derrick Newton Bombay Y.M.C.A.
Gaurav Prasad Khar Gymkhana
Harsh Doshi Mahatma Gandhi SP
Mohit Tekchandani Otters Club
Mooni Deb Burman Chhatrapati Shivaji MSS
Pranesh Gharat Mahatma Gandhi SP
Sachet Engineer P.M. Hindu Bath
Sanay Satam M.I.G. Cricket Club
Sharmad Anaokar M.I.G. Cricket Club
Siddhant Babla Khar Gymkhana
Siddhant Rane P.M. Hindu Bath
Sushrut Borkar Matunga Gymkhana
Virag Shah Mulund Swimming Pool


SR.NO.3 EVENT NO. 40 100 M. Free Style - Boys - II
Name
Club
Abhinandan Chittal M.I.G. Cricket Club
Anurag Rupji P.M. Hindu Bath
Apurva Sharma Mulund Swimming Pool
Gaurav Prasad Khar Gymkhana
Harsh Doshi Mahatma Gandhi SP
Mohit Tekchandani Otters Club
Mooni Deb Burman Chhatrapati Shivaji MSS
Pranesh Gharat Mahatma Gandhi SP
Rhushabh Tambe Mahatma Gandhi SP
Sanjoy Sen Sharma Hiranandani Club
Sharmad Anaokar M.I.G. Cricket Club
Siddhant Rane P.M. Hindu Bath
Sushrut Borkar Matunga Gymkhana
Virag Shah Mulund Swimming Pool
Yudhishthir Jaising Otters Club


SR.NO.1 EVENT NO. 41 200 M. Free Style - Boys - II
Name
Club
Apurva Sharma Mulund Swimming Pool
Ashish Khade Goenka & Associates Edu. Trust
Gaurav Prasad Khar Gymkhana
Karan Notani Ozone Club
Kaushik Sengupta Mandapeshwar Civic Federation
Pranesh Gharat Mahatma Gandhi SP
Rajat Surve P.M. Hindu Bath
Yudhishthir Jaising Otters Club


SR.NO.3 EVENT NO. 42 400 M. Free Style - Boys - II
Name
Club
Ameya Singh P.M. Hindu Bath
Ashish Khade Goenka & Associates Edu. Trust
Gaurav Prasad Khar Gymkhana
Karan Notani Ozone Club
Kaushik Sengupta Mandapeshwar Civic Federation
Pranay Motta Matunga Gymkhana
Prathamesh Vedpathak P.M. Hindu Bath
Rahul Sharma Mulund Swimming Pool
Rajat Surve P.M. Hindu Bath
Yudhishthir Jaising Otters Club


SR.NO.37 EVENT NO. 43 800 M. Free Style - Boys - II
Name
Club
Aditya Sangle Mahatma Gandhi SP
Ameya Singh P.M. Hindu Bath
Ashish Khade Goenka & Associates Edu. Trust
Devang Panchal Mandapeshwar Civic Federation
Gaurav Prasad Khar Gymkhana
Karan Notani Ozone Club
Kaushik Sengupta Mandapeshwar Civic Federation
Pranay Motta Matunga Gymkhana
Prathamesh Vedpathak P.M. Hindu Bath
Rahul Sharma Mulund Swimming Pool
Rajat Surve P.M. Hindu Bath
Simrat Singh Bhumra Ozone Club


SR.NO.37 EVENT NO. 44 1500 M. Free Style - Boys - II
Name
Club
Aditya Sangle Mahatma Gandhi SP
Ashish Khade Goenka & Associates Edu. Trust
Karan Notani Ozone Club
Kaushik Sengupta Mandapeshwar Civic Federation
Pranay Motta Matunga Gymkhana
Rahul Sharma Mulund Swimming Pool


SR.NO.35 EVENT NO. 45 50 M. Breast Stroke - Boys - II
Name
Club
Abulais Ansari Bombay Y.M.C.A.
Akshay Satam Bombay Y.M.C.A.
Derrick Newton Bombay Y.M.C.A.
Devang Panchal Mandapeshwar Civic Federation
Harsh Doshi Mahatma Gandhi SP
Mooni Deb Burman Chhatrapati Shivaji MSS
Neelotpal Deshpande M.I.G. Cricket Club
Nirmal Dixit Ozone Club
Pranesh Gharat Mahatma Gandhi SP
Raj Surve P.M. Hindu Bath
Rajat Surve P.M. Hindu Bath
Renil Somanadhan Mulund Swimming Pool
Sachet Engineer P.M. Hindu Bath
Sanay Satam M.I.G. Cricket Club
Sanjoy Sen Sharma Hiranandani Club
Siddhant Babla Khar Gymkhana
Siddhant Rane P.M. Hindu Bath
Simrat Singh Bhumra Ozone Club
Sushrut Borkar Matunga Gymkhana
Virag Shah Mulund Swimming Pool


SR.NO.17 EVENT NO. 46 100 M. Breast Stroke - Boys - II
Name
Club
Abulais Ansari Bombay Y.M.C.A.
Akshay Satam Bombay Y.M.C.A.
Ameya Singh P.M. Hindu Bath
Devang Panchal Mandapeshwar Civic Federation
Harsh Doshi Mahatma Gandhi SP
Neelotpal Deshpande M.I.G. Cricket Club
Nirmal Dixit Ozone Club
Prathamesh Vedpathak P.M. Hindu Bath
Raj Surve P.M. Hindu Bath
Rajat Surve P.M. Hindu Bath
Renil Somanadhan Mulund Swimming Pool
Sachet Engineer P.M. Hindu Bath
Sanay Satam M.I.G. Cricket Club
Siddhant Babla Khar Gymkhana
Siddhant Rane P.M. Hindu Bath
Sushrut Borkar Matunga Gymkhana
Virag Shah Mulund Swimming Pool


SR.NO.11 EVENT NO. 47 200 M. Breast Stroke - Boys - II
Name
Club
Abulais Ansari Bombay Y.M.C.A.
Ameya Singh P.M. Hindu Bath
Devang Panchal Mandapeshwar Civic Federation
Nirmal Dixit Ozone Club
Prathamesh Vedpathak P.M. Hindu Bath
Renil Somanadhan Mulund Swimming Pool
Sanay Satam M.I.G. Cricket Club
Siddhant Babla Khar Gymkhana
Siddhant Rane P.M. Hindu Bath
Simrat Singh Bhumra Ozone Club
Virag Shah Mulund Swimming Pool


SR.NO.27 EVENT NO. 48 50 M. Back Stroke - Boys - II
Name
Club
Aditya Sangle Mahatma Gandhi SP
Anurag Rupji P.M. Hindu Bath
Derrick Newton Bombay Y.M.C.A.
Mohit Tekchandani Otters Club
Mooni Deb Burman Chhatrapati Shivaji MSS
Raj Surve P.M. Hindu Bath
Sachet Engineer P.M. Hindu Bath
Sidhant Gupte M.I.G. Cricket Club


SR.NO.11 EVENT NO. 49 100 M. Back Stroke - Boys - II
Name
Club
Derrick Newton Bombay Y.M.C.A.
Mohit Tekchandani Otters Club
Raj Surve P.M. Hindu Bath
Sidhant Gupte M.I.G. Cricket Club
Yudhishthir Jaising Otters Club


SR.NO.9 EVENT NO. 50 200 M. Back Stroke - Boys - II
Name
Club
Mohit Tekchandani Otters Club
Prathamesh Vedpathak P.M. Hindu Bath
Rahul Sharma Mulund Swimming Pool
Siddhant Babla Khar Gymkhana
Yudhishthir Jaising Otters Club


SR.NO.33 EVENT NO. 51 50 M. Butterfly Stroke - Boys - II
Name
Club
Abhinandan Chittal M.I.G. Cricket Club
Anadi Mishra Ozone Club
Anurag Rupji P.M. Hindu Bath
Apurva Sharma Mulund Swimming Pool
Mooni Deb Burman Chhatrapati Shivaji MSS
Pranesh Gharat Mahatma Gandhi SP
Raj Surve P.M. Hindu Bath
Rhushabh Tambe Mahatma Gandhi SP
Sachet Engineer P.M. Hindu Bath
Sanjoy Sen Sharma Hiranandani Club


SR.NO.25 EVENT NO. 52 100 M. Butterfly Stroke - Boys - II
Name
Club
Abhinandan Chittal M.I.G. Cricket Club
Akshay Satam Bombay Y.M.C.A.
Anadi Mishra Ozone Club
Anurag Rupji P.M. Hindu Bath
Rhushabh Tambe Mahatma Gandhi SP
Sanjoy Sen Sharma Hiranandani Club


SR.NO.21 EVENT NO. 53 200 M. Butterfly Stroke - Boys - II
Name
Club
Akshay Satam Bombay Y.M.C.A.
Anadi Mishra Ozone Club
Kaushik Sengupta Mandapeshwar Civic Federation
Pranay Motta Matunga Gymkhana
Rhushabh Tambe Mahatma Gandhi SP
Sanjoy Sen Sharma Hiranandani Club


SR.NO.27 EVENT NO. 54 200 M. Individual Medley - Boys - II
Name
Club
Aditya Sangle Mahatma Gandhi SP
Akshay Satam Bombay Y.M.C.A.
Anadi Mishra Ozone Club
Apurva Sharma Mulund Swimming Pool
Renil Somanadhan Mulund Swimming Pool
Rhushabh Tambe Mahatma Gandhi SP
Simrat Singh Bhumra Ozone Club


SR.NO.17 EVENT NO. 55 400 M. Individual Medley - Boys - II
Name
Club
Anadi Mishra Ozone Club
Devang Panchal Mandapeshwar Civic Federation
Pranay Motta Matunga Gymkhana
Rahul Sharma Mulund Swimming Pool
Renil Somanadhan Mulund Swimming Pool
Simrat Singh Bhumra Ozone Club


SR.NO.23 EVENT NO. 56 4 X 50 M. Free Style Relay - Boys - II
Name
Club
MIG Team 4 x 50 M Free Style Relay - Boys II M.I.G. Cricket Club
MSP Team 4 x 50 M Free Style Relay - Boys II Mulund Swimming Pool
Ozone Team 4 x 50 M Free Style Relay - Boys II Ozone Club
PMHB Team 4 x 50 M Free Style Relay - Boys II P.M. Hindu Bath


SR.NO.33 EVENT NO. 57 4 x 50 M. Medley Relay - Boys - II
Name
Club
MIG Team 4 x 50 M Medley Relay - Boys II M.I.G. Cricket Club
MSP Team 4 x 50 M Medley Relay - Boys II Mulund Swimming Pool
Ozone Team 4 x 50 M Medley Relay - Boys II Ozone Club
PMHB Team 4 x 50 M Medley Relay - Boys II P.M. Hindu Bath


SR.NO.18 EVENT NO. 58 50 M. Free Style - Girls - II
Name
Club
Aishwarya Harne Goenka & Associates Edu. Trust
Dwijisha Katkar Police Swimming Pool
Gauri Chindarkar Goenka & Associates Edu. Trust
Gauri Desai Otters Club
Heta Bhuta P.M. Hindu Bath
Hetanshi Kamdar Matunga Gymkhana
Janvi Shetty M.I.G. Cricket Club
Narayani Kelkar Bharat Petroleum Co. Ltd.
Niyati Gaitonde M.I.G. Cricket Club
Prachi Talajia P.M. Hindu Bath
Prachi Vasudeo Matunga Gymkhana
Priyanka Lalwani Khar Gymkhana
Rachana Gawde P.M. Hindu Bath
Richa Nadkarni M.I.G. Cricket Club
Sukanya Nagfernandes Khar Gymkhana
Trishla Shivtarkar Mahatma Gandhi SP
Vrushali Kadam P.M. Hindu Bath


SR.NO.4 EVENT NO. 59 100 M. Free Style - Girls - II
Name
Club
Aishwarya Hatkar Police Swimming Pool
Gauri Chindarkar Goenka & Associates Edu. Trust
Heta Bhuta P.M. Hindu Bath
Hetanshi Kamdar Matunga Gymkhana
Narayani Kelkar Bharat Petroleum Co. Ltd.
Richa Nadkarni M.I.G. Cricket Club
Sukanya Nagfernandes Khar Gymkhana
Trishla Shivtarkar Mahatma Gandhi SP
Vrushali Kadam P.M. Hindu Bath


SR.NO.2 EVENT NO. 60 200 M. Free Style - Girls - II
Name
Club
Gauri Chindarkar Goenka & Associates Edu. Trust
Heta Bhuta P.M. Hindu Bath
Prachi Vasudeo Matunga Gymkhana
Tejal Bedade The Club


SR.NO.4 EVENT NO. 61 400 M. Free Style - Girls - II
Name
Club
Heta Bhuta P.M. Hindu Bath
Prachi Vasudeo Matunga Gymkhana
Priyanka Lalwani Khar Gymkhana


SR.NO.38 EVENT NO. 62 800 M. Free Style - Girls - II
Name
Club
Aishwarya Hatkar Police Swimming Pool
Priyanka Lalwani Khar Gymkhana


SR.NO.38 EVENT NO. 63 1500 M. Free Style - Girls - II
Name
Club
Shruti Bhogle Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.36 EVENT NO. 64 50 M. Breast Stroke - Girls - II
Name
Club
Aishwarya Harne Goenka & Associates Edu. Trust
Dwijisha Katkar Police Swimming Pool
Gauri Desai Otters Club
Heta Bhuta P.M. Hindu Bath
Hetanshi Kamdar Matunga Gymkhana
Kruttika Sequeira M.I.G. Cricket Club
Shruti Bhogle Chhatrapati Shivaji MSS
Sukanya Nagfernandes Khar Gymkhana
Tejal Bedade The Club
Trishla Shivtarkar Mahatma Gandhi SP
Vrushali Kadam P.M. Hindu Bath


SR.NO.18 EVENT NO. 65 100 M. Breast Stroke - Girls - II
Name
Club
Aishwarya Harne Goenka & Associates Edu. Trust
Dwijisha Katkar Police Swimming Pool
Gauri Desai Otters Club
Hetanshi Kamdar Matunga Gymkhana
Kruttika Sequeira M.I.G. Cricket Club
Natasha Merchant Malabar Hill Club
Shruti Bhogle Chhatrapati Shivaji MSS
Sukanya Nagfernandes Khar Gymkhana
Tejal Bedade The Club
Trishla Shivtarkar Mahatma Gandhi SP


SR.NO.12 EVENT NO. 66 200 M. Breast Stroke - Girls - II
Name
Club
Aishwarya Harne Goenka & Associates Edu. Trust
Dwijisha Katkar Police Swimming Pool
Gauri Desai Otters Club
Natasha Merchant Malabar Hill Club
Shruti Bhogle Chhatrapati Shivaji MSS
Sukanya Nagfernandes Khar Gymkhana
Tejal Bedade The Club


SR.NO.28 EVENT NO. 67 50 M. Back Stroke - Girls - II
Name
Club
Gauri Chindarkar Goenka & Associates Edu. Trust
Janvi Shetty M.I.G. Cricket Club
Narayani Kelkar Bharat Petroleum Co. Ltd.
Niyati Gaitonde M.I.G. Cricket Club
Prachi Talajia P.M. Hindu Bath
Prachi Vasudeo Matunga Gymkhana
Priyanka Lalwani Khar Gymkhana
Rachana Gawde P.M. Hindu Bath
Tejal Bedade The Club
Trishla Shivtarkar Mahatma Gandhi SP


SR.NO.12 EVENT NO. 68 100 M. Back Stroke - Girls - II
Name
Club
Aishwarya Hatkar Police Swimming Pool
Gauri Chindarkar Goenka & Associates Edu. Trust
Janvi Shetty M.I.G. Cricket Club
Narayani Kelkar Bharat Petroleum Co. Ltd.
Prachi Talajia P.M. Hindu Bath
Prachi Vasudeo Matunga Gymkhana


SR.NO.10 EVENT NO. 69 200 M. Back Stroke - Girls - II
Name
Club
Janvi Shetty M.I.G. Cricket Club
Narayani Kelkar Bharat Petroleum Co. Ltd.
Priyanka Lalwani Khar Gymkhana


SR.NO.34 EVENT NO. 70 50 M. Butterfly Stroke - Girls - II
Name
Club
Aishwarya Harne Goenka & Associates Edu. Trust
Prachi Talajia P.M. Hindu Bath
Prerna Saha Hiranandani Club
Shruti Bhogle Chhatrapati Shivaji MSS
Vrushali Kadam P.M. Hindu Bath


SR.NO.26 EVENT NO. 71 100 M. Butterfly Stroke - Girls - II
Name
Club
Natasha Merchant Malabar Hill Club
Prerna Saha Hiranandani Club
Vrushali Kadam P.M. Hindu Bath


SR.NO.22 EVENT NO. 72 200 M. Butterfly Stroke - Girls - II
Name
Club
Natasha Merchant Malabar Hill Club


SR.NO.28 EVENT NO. 73 200 M. Individual Medley - Girls - II
Name
Club
Gauri Desai Otters Club
Hetanshi Kamdar Matunga Gymkhana
Prachi Talajia P.M. Hindu Bath


SR.NO.18 EVENT NO. 74 400 M. Individual Medley - Girls - II
Name
Club
Natasha Merchant Malabar Hill Club


SR.NO.24 EVENT NO. 75 4 X 50 M. Free Style Relay - Girls - II
Name
Club
MIG Team 4 x 50 M Free Style Relay - Girls II M.I.G. Cricket Club
PMHB Team 4 x 50 M Free Style Relay - Girls II P.M. Hindu Bath


SR.NO.34 EVENT NO. 76 4 x 50 M. Medley Relay - Girls - II
Name
Club
MIG Team 4 x 50 M Medley Relay - Girls II M.I.G. Cricket Club
PMHB Team 4 x 50 M Medley Relay - Girls II P.M. Hindu Bath


SR.NO.5 EVENT NO. 77 50 M. Free Style - Boys - III
Name
Club
Aatish Pradhan The Club
Abbas Ali Kachwala Bombay Y.M.C.A.
Armaan Premjee Otters Club
Arsh Khatri P.M. Hindu Bath
Asmit Gadre Mulund Swimming Pool
Bhav Kapoor Goenka & Associates Edu. Trust
Chirag Sachanandani Khar Gymkhana
Henil Vedant Mulund Swimming Pool
Hitesh Dave Mulund Swimming Pool
Jai Dhanani Matunga Gymkhana
Jay Sawant Mandapeshwar Civic Federation
Karan Jaising Otters Club
Karan Muzumdar M.I.G. Cricket Club
Kashish Mahajan P.M. Hindu Bath
Kaustubh Kalyankar M.I.G. Cricket Club
Nachiket Rane M.I.G. Cricket Club
Paritosh Gupta Hiranandani Club
Raj Thakar M.I.G. Cricket Club
Raoul Rajani Otters Club
Ruchir Bhandari Goregaon Sports Club
Rushank Dunung P.M. Hindu Bath
Samarth Bhagwat P.M. Hindu Bath
Sandesh Davane Mahatma Gandhi SP
Sangram Parab Matunga Gymkhana
Sanket Zaware Goenka & Associates Edu. Trust
Vishwas Deshmukh M.I.G. Cricket Club


SR.NO.5 EVENT NO. 78 100 M. Free Style - Boys - III
Name
Club
Aatish Pradhan The Club
Abbas Ali Kachwala Bombay Y.M.C.A.
Akshat Bhargava The Club
Armaan Premjee Otters Club
Ashutosh Shetty Mahatma Gandhi SP
Asmit Gadre Mulund Swimming Pool
Bhav Kapoor Goenka & Associates Edu. Trust
Henil Vedant Mulund Swimming Pool
Hitesh Dave Mulund Swimming Pool
Jai Dhanani Matunga Gymkhana
Kanhai Dalal Khar Gymkhana
Karan Jaising Otters Club
Kashish Mahajan P.M. Hindu Bath
Nachiket Rane M.I.G. Cricket Club
Raoul Rajani Otters Club
Ruchir Bhandari Goregaon Sports Club
Samarth Bhagwat P.M. Hindu Bath
Sanket Zaware Goenka & Associates Edu. Trust
Sudesh Tandlekar Goregaon Sports Club
Vedant Rao Otters Club


SR.NO.13 EVENT NO. 79 200 M. Free Style - Boys - III
Name
Club
Aatish Pradhan The Club
Abbas Ali Kachwala Bombay Y.M.C.A.
Anurag Kadam Mulund Swimming Pool
Asmit Gadre Mulund Swimming Pool
Bhav Kapoor Goenka & Associates Edu. Trust
Chirag Sachanandani Khar Gymkhana
Hitesh Dave Mulund Swimming Pool
Jai Dhanani Matunga Gymkhana
Kanhai Dalal Khar Gymkhana
Karan Jaising Otters Club
Sanket Zaware Goenka & Associates Edu. Trust
Sudesh Tandlekar Goregaon Sports Club
Vedant Rao Otters Club
Vishwam Sanghavi The Club


SR.NO.31 EVENT NO. 80 50 M. Breast Stroke - Boys - III
Name
Club
Aditya Vora P.M. Hindu Bath
Arsh Khatri P.M. Hindu Bath
Ashutosh Shetty Mahatma Gandhi SP
Atharwa Dandekar Goenka & Associates Edu. Trust
Jai Dhanani Matunga Gymkhana
Jay Devnani Khar Gymkhana
Kashish Mahajan P.M. Hindu Bath
Nachiket Rane M.I.G. Cricket Club
Pranamya Patil Mulund Swimming Pool
Raj Thakar M.I.G. Cricket Club
Raoul Rajani Otters Club
Rushank Dunung P.M. Hindu Bath
Samarth Bhagwat P.M. Hindu Bath
Sangram Parab Matunga Gymkhana
Sanket Zaware Goenka & Associates Edu. Trust
Siddharth Rao Deb I.I.T. Swimming Club
Vishwas Deshmukh M.I.G. Cricket Club
Yash Gajinkar Andheri Swimming Pool


SR.NO.21 EVENT NO. 81 100 M. Breast Stroke - Boys - III
Name
Club
Aditya Vora P.M. Hindu Bath
Anurag Kadam Mulund Swimming Pool
Atharwa Dandekar Goenka & Associates Edu. Trust
Jay Devnani Khar Gymkhana
Pranamya Patil Mulund Swimming Pool
Raoul Rajani Otters Club
Samarth Bhagwat P.M. Hindu Bath
Sanket Zaware Goenka & Associates Edu. Trust
Siddharth Rao Deb I.I.T. Swimming Club
Sudesh Tandlekar Goregaon Sports Club
Yash Gajinkar Andheri Swimming Pool


SR.NO.29 EVENT NO. 82 50 M. Back Stroke - Boys - III
Name
Club
Akshat Bhargava The Club
Armaan Premjee Otters Club
Arsh Khatri P.M. Hindu Bath
Asmit Gadre Mulund Swimming Pool
Atharwa Dandekar Goenka & Associates Edu. Trust
Bhav Kapoor Goenka & Associates Edu. Trust
Chirag Sachanandani Khar Gymkhana
Divyansh Jain M.I.G. Cricket Club
Hitesh Dave Mulund Swimming Pool
Kanhai Dalal Khar Gymkhana
Kaustubh Kalyankar M.I.G. Cricket Club
Kunal Kotak Juhu Vile Parle Gymkhana Club
Rushank Dunung P.M. Hindu Bath
Siddharth Rao Deb I.I.T. Swimming Club
Vedant Rao Otters Club
Vishwam Sanghavi The Club


SR.NO.5 EVENT NO. 83 100 M. Back Stroke - Boys - III
Name
Club
Akshat Bhargava The Club
Atharwa Dandekar Goenka & Associates Edu. Trust
Bhav Kapoor Goenka & Associates Edu. Trust
Chirag Sachanandani Khar Gymkhana
Kanhai Dalal Khar Gymkhana
Kunal Kotak Juhu Vile Parle Gymkhana Club
Sudesh Tandlekar Goregaon Sports Club
Vedant Rao Otters Club
Vishwam Sanghavi The Club


SR.NO.13 EVENT NO. 84 50 M. Butterfly Stroke - Boys - III
Name
Club
Abbas Ali Kachwala Bombay Y.M.C.A.
Aditya Vora P.M. Hindu Bath
Armaan Premjee Otters Club
Arsh Khatri P.M. Hindu Bath
Divyansh Jain M.I.G. Cricket Club
Henil Vedant Mulund Swimming Pool
Jay Devnani Khar Gymkhana
Jay Sawant Mandapeshwar Civic Federation
Kashish Mahajan P.M. Hindu Bath
Kunal Kotak Juhu Vile Parle Gymkhana Club
Omkar Dabholkar Goenka & Associates Edu. Trust
Paritosh Gupta Hiranandani Club
Pranamya Patil Mulund Swimming Pool
Ruchir Bhandari Goregaon Sports Club
Sandesh Davane Mahatma Gandhi SP


SR.NO.25 EVENT NO. 85 100 M. Butterfly Stroke - Boys - III
Name
Club
Anurag Kadam Mulund Swimming Pool
Jay Sawant Mandapeshwar Civic Federation
Karan Jaising Otters Club
Omkar Dabholkar Goenka & Associates Edu. Trust
Pranamya Patil Mulund Swimming Pool
Ruchir Bhandari Goregaon Sports Club


SR.NO.13 EVENT NO. 86 200 M. Individual Medley - Boys - III
Name
Club
Aatish Pradhan The Club
Aditya Vora P.M. Hindu Bath
Akshat Bhargava The Club
Anurag Kadam Mulund Swimming Pool
Jay Devnani Khar Gymkhana
Jay Sawant Mandapeshwar Civic Federation
Kunal Kotak Juhu Vile Parle Gymkhana Club
Siddharth Rao Deb I.I.T. Swimming Club
Vishwam Sanghavi The Club


SR.NO.35 EVENT NO. 87 4 x 50 M. Free Style Relay - Boys - III
Name
Club
GAET Team 4 x 50 M Free Style Relay - Boys III Goenka & Associates Edu. Trust
Khar Gym Team 4 x 50 M Free Style Relay - Boys III Khar Gymkhana
MIG Team 4 x 50 M Free Style Relay - Boys III M.I.G. Cricket Club
MSP Team 4 x 50 M Free Style Relay - Boys III Mulund Swimming Pool
Otters Team 4 x 50 M Free Style Relay - Boys III Otters Club
PMHB Team 4 x 50 M Free Style Relay - Boys III P.M. Hindu Bath


SR.NO.19 EVENT NO. 88 4 X 50 M. Medley Relay - Boys - III
Name
Club
GAET Team 4 x 50 M Medley Relay - Boys III Goenka & Associates Edu. Trust
Khar Gym Team 4 x 50 M Medley Relay - Boys III Khar Gymkhana
MIG Team 4 x 50 M Medley Relay - Boys III M.I.G. Cricket Club
MSP Team 4 x 50 M Medley Relay - Boys III Mulund Swimming Pool
Otters Team 4 x 50 M Medley Relay - Boys III Otters Club
PMHB Team 4 x 50 M Medley Relay - Boys III P.M. Hindu Bath


SR.NO.6 EVENT NO. 89 50 M. Free Style - Girls - III
Name
Club
Anushka Merchant P.M. Hindu Bath
Chinmai Shimpi M.I.G. Cricket Club
Kashmira Sequeira M.I.G. Cricket Club
Madhura Chindarkar Goenka & Associates Edu. Trust
Mahima Agrawal Goregaon Sports Club
Monica Moses Mahatma Gandhi SP
Niharika Dasgupta Khar Gymkhana
Pooja Shetty Mulund Swimming Pool
Rhea Thakkar Goregaon Sports Club
Rujuta Bhatt Khar Gymkhana
Sayali Mahadik P.M. Hindu Bath
Spruha Mhatre Mahatma Gandhi SP
Veeral Mehta Bombay Y.M.C.A.
Yogita Jadhwani P.M. Hindu Bath


SR.NO.6 EVENT NO. 90 100 M. Free Style - Girls - III
Name
Club
Janhavi Bankar Mulund Swimming Pool
Mahima Agrawal Goregaon Sports Club
Monica Moses Mahatma Gandhi SP
Niharika Dasgupta Khar Gymkhana
Pooja Shetty Mulund Swimming Pool
Rhea Thakkar Goregaon Sports Club
Rujuta Bhatt Khar Gymkhana
Veeral Mehta Bombay Y.M.C.A.


SR.NO.14 EVENT NO. 91 200 M. Free Style - Girls - III
Name
Club
Janhavi Bankar Mulund Swimming Pool
Kanchi Desai Otters Club
Mahima Agrawal Goregaon Sports Club
Monica Moses Mahatma Gandhi SP
Niharika Dasgupta Khar Gymkhana
Rhea Thakkar Goregaon Sports Club
Sakshi Saxena Andheri Swimming Pool
Simran Mungekar P.M. Hindu Bath


SR.NO.32 EVENT NO. 92 50 M. Breast Stroke - Girls - III
Name
Club
Anushka Merchant P.M. Hindu Bath
Janhavi Bankar Mulund Swimming Pool
Madhura Chindarkar Goenka & Associates Edu. Trust
Niharika Dasgupta Khar Gymkhana
Priyanshi Choksi Malabar Hill Club
Sailee Patankar Bombay Y.M.C.A.
Sakshi Saxena Andheri Swimming Pool
Saumya Hingorani Otters Club
Sayali Mahadik P.M. Hindu Bath
Spruha Mhatre Mahatma Gandhi SP
Veeral Mehta Bombay Y.M.C.A.
Yogita Jadhwani P.M. Hindu Bath


SR.NO.22 EVENT NO. 93 100 M. Breast Stroke - Girls - III
Name
Club
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Janhavi Bankar Mulund Swimming Pool
Kanchi Desai Otters Club
Madhura Chindarkar Goenka & Associates Edu. Trust
Priyanshi Choksi Malabar Hill Club
Rhea Thakkar Goregaon Sports Club
Sailee Patankar Bombay Y.M.C.A.
Sakshi Saxena Andheri Swimming Pool
Saumya Hingorani Otters Club
Yogita Jadhwani P.M. Hindu Bath


SR.NO.30 EVENT NO. 94 50 M. Back Stroke - Girls - III
Name
Club
Chinmai Shimpi M.I.G. Cricket Club
Priyanshi Choksi Malabar Hill Club
Sakshi Saxena Andheri Swimming Pool
Spruha Mhatre Mahatma Gandhi SP
Tanvi Arebail Goenka & Associates Edu. Trust
Yogita Jadhwani P.M. Hindu Bath


SR.NO.6 EVENT NO. 95 100 M. Back Stroke - Girls - III
Name
Club
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Chinmai Shimpi M.I.G. Cricket Club
Priyanshi Choksi Malabar Hill Club
Simran Mungekar P.M. Hindu Bath
Tanvi Arebail Goenka & Associates Edu. Trust


SR.NO.14 EVENT NO. 96 50 M. Butterfly Stroke - Girls - III
Name
Club
Kashmira Sequeira M.I.G. Cricket Club
Mahima Agrawal Goregaon Sports Club
Monica Moses Mahatma Gandhi SP
Rujuta Bhatt Khar Gymkhana
Simran Mungekar P.M. Hindu Bath
Tanvi Arebail Goenka & Associates Edu. Trust


SR.NO.26 EVENT NO. 97 100 M. Butterfly Stroke - Girls - III
Name
Club
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Kanchi Desai Otters Club
Kashmira Sequeira M.I.G. Cricket Club
Rujuta Bhatt Khar Gymkhana
Simran Mungekar P.M. Hindu Bath
Tanvi Arebail Goenka & Associates Edu. Trust


SR.NO.14 EVENT NO. 98 200 M. Individual Medley - Girls - III
Name
Club
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Kanchi Desai Otters Club
Kashmira Sequeira M.I.G. Cricket Club
Tanvi Arebail Goenka & Associates Edu. Trust


SR.NO.36 EVENT NO. 99 4 x 50 M. Free Style Relay - Girls - III
Name
Club
Khar Gym Team 4 x 50 M Free Style Relay - Girls III Khar Gymkhana
PMHB Team 4 x 50 M Free Style Relay - Girls III P.M. Hindu Bath


SR.NO.20 EVENT NO. 100 4 X 50 M. Medley Relay - Girls - III
Name
Club
Khar Gym Team 4 x 50 M Medley Relay - Girls III Khar Gymkhana
PMHB Team 4 x 50 M Medley Relay - Girls III P.M. Hindu Bath


SR.NO.7 EVENT NO. 101 50 M. Free Style - Boys - IV
Name
Club
Abu Saalim Ansari Bombay Y.M.C.A.
Aditya Ghosh Club Millennium
Aditya Samant The Club
Akhil Vaswani Khar Gymkhana
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Aneeket Engineer P.M. Hindu Bath
Ankit Jayant Otters Club
Aryaman Adik Otters Club
Arzaan Banerjee Khar Gymkhana
Ayush Thakkar Goenka & Associates Edu. Trust
Harshal Pawar Kandivli Recreation Club
Harshil Panchal Mandapeshwar Civic Federation
Ishaan Jaffer Otters Club
Jason Smith Khar Gymkhana
Kairav Nanavaty P.M. Hindu Bath
Munawar Zaki Bombay Y.M.C.A.
Munawwar Zaki Bombay Y.M.C.A.
Neel Changani Chhatrapati Shivaji MSS
Omkar Nehete Mandapeshwar Civic Federation
Prithviraj Deshmukh M.I.G. Cricket Club
Rouank Rangnekar Police Swimming Pool
Saurabh Nimkar P.M. Hindu Bath
Sidharth Sankhe M.I.G. Cricket Club
Taha Jawadwala Bombay Y.M.C.A.
Tanay Ved The Club


SR.NO.7 EVENT NO. 102 100 M. Free Style - Boys - IV
Name
Club
Aditya Ghosh Club Millennium
Aditya Ghosh Club Millennium
Aditya Samant The Club
Akhil Vaswani Khar Gymkhana
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Aneeket Engineer P.M. Hindu Bath
Ankit Jayant Otters Club
Arzaan Banerjee Khar Gymkhana
Ayush Thakkar Goenka & Associates Edu. Trust
Harshal Pawar Kandivli Recreation Club
Harshil Panchal Mandapeshwar Civic Federation
Ishaan Jaffer Otters Club
Jason Smith Khar Gymkhana
Kairav Nanavaty P.M. Hindu Bath
Munawwar Zaki Bombay Y.M.C.A.
Neel Changani Chhatrapati Shivaji MSS
Taha Jawadwala Bombay Y.M.C.A.
Tanay Ved The Club


SR.NO.21 EVENT NO. 103 50 M. Breast Stroke - Boys - IV
Name
Club
Abu Saalim Ansari Bombay Y.M.C.A.
Aditya Ghosh Club Millennium
Aditya Samant The Club
Akhil Vaswani Khar Gymkhana
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Aneeket Engineer P.M. Hindu Bath
Aryaman Adik Otters Club
Arzaan Banerjee Khar Gymkhana
Chris Fernandes Police Swimming Pool
Eshan Kenia Matunga Gymkhana
Harsh Bhimani Kandivli Recreation Club
Harshal Pawar Kandivli Recreation Club
Ishaan Jaffer Otters Club
Jason Smith Khar Gymkhana
Munawwar Zaki Bombay Y.M.C.A.
Neel Changani Chhatrapati Shivaji MSS
Omkar Nehete Mandapeshwar Civic Federation
Prithviraj Deshmukh M.I.G. Cricket Club
Saurabh Nimkar P.M. Hindu Bath
Sidharth Sankhe M.I.G. Cricket Club
Tanay Ved The Club


SR.NO.23 EVENT NO. 104 50 M. Back Stroke - Boys - IV
Name
Club
Aditya Ghosh Club Millennium
Aditya Ghosh Club Millennium
Aditya Samant The Club
Akhil Vaswani Khar Gymkhana
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Ankit Jayant Otters Club
Aryaman Adik Otters Club
Arzaan Banerjee Khar Gymkhana
Harshal Pawar Kandivli Recreation Club
Harshil Panchal Mandapeshwar Civic Federation
Ishaan Jaffer Otters Club
Jason Smith Khar Gymkhana
Kairav Nanavaty P.M. Hindu Bath
Neel Changani Chhatrapati Shivaji MSS
Rouank Rangnekar Police Swimming Pool
Taha Jawadwala Bombay Y.M.C.A.
Tanay Ved The Club


SR.NO.29 EVENT NO. 105 50 M. Butterfly Stroke - Boys - IV
Name
Club
Aditya Ghosh Club Millennium
Aditya Samant The Club
Akhil Vaswani Khar Gymkhana
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Ankit Jayant Otters Club
Aryaman Adik Otters Club
Arzaan Banerjee Khar Gymkhana
Harshal Pawar Kandivli Recreation Club
Ishaan Jaffer Otters Club
Jason Smith Khar Gymkhana
Kairav Nanavaty P.M. Hindu Bath
Neel Changani Chhatrapati Shivaji MSS
Omkar Nehete Mandapeshwar Civic Federation
Rouank Rangnekar Police Swimming Pool
Tanay Ved The Club


SR.NO.7 EVENT NO. 106 200 M. Individual Medley - Boys - IV
Name
Club
Aditya Ghosh Club Millennium
Aditya Samant The Club
Akhil Vaswani Khar Gymkhana
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Ankit Jayant Otters Club
Arzaan Banerjee Khar Gymkhana
Harshal Pawar Kandivli Recreation Club
Ishaan Jaffer Otters Club
Jason Smith Khar Gymkhana
Neel Changani Chhatrapati Shivaji MSS
Omkar Nehete Mandapeshwar Civic Federation
Taha Jawadwala Bombay Y.M.C.A.
Tanay Ved The Club


SR.NO.31 EVENT NO. 107 4 X 50 M. Free Style Relay - Boys - IV
Name
Club
Khar Gym Team 4 x 50 M Free Style Relay - Boys IV Khar Gymkhana
PMHB Team 4 x 50 M Free Style Relay - Boys IV P.M. Hindu Bath


SR.NO.31 EVENT NO. 108 4 x 50 M. Medley Relay - Boys - IV
Name
Club
Khar Gym Team 4 x 50 M Medley Relay - Boys IV Khar Gymkhana
PMHB Team 4 x 50 M Medley Relay - Boys IV P.M. Hindu Bath


SR.NO.8 EVENT NO. 109 50 M. Free Style - Girls - IV
Name
Club
Aakanksha Vora Otters Club
Aditi Jhaveri P.M. Hindu Bath
Ashwathy Nair Mulund Swimming Pool
Ashwini Bhuta P.M. Hindu Bath
Jia Kamte The Willingdon Sports Club
Mahima Moses Mahatma Gandhi SP
Maitri Agarwal P.M. Hindu Bath
Mansi Pase Mahatma Gandhi SP
Masoom Karkera Mulund Swimming Pool
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Neha Prasad Khar Gymkhana
Nidhi Mishra Mulund Swimming Pool
Raemen Sahney The Willingdon Sports Club
Saloni Kale Mulund Swimming Pool
Sanika Todankar Mahatma Gandhi SP
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shagun Parab Matunga Gymkhana
Shivani More Mahatma Gandhi SP
Siddhi Parekh Matunga Gymkhana
Simran Rajani Otters Club
Srushti Shirgaonkar Mulund Swimming Pool
Swarnali Yadav Ozone Club
Teesta Rawal Khar Gymkhana
Trisha Bhimani Khar Gymkhana
Vishwaki Sonavane Police Swimming Pool


SR.NO.8 EVENT NO. 110 100 M. Free Style - Girls - IV
Name
Club
Aakanksha Vora Otters Club
Aditi Jhaveri P.M. Hindu Bath
Ashwathy Nair Mulund Swimming Pool
Ashwini Bhuta P.M. Hindu Bath
Jia Kamte The Willingdon Sports Club
Mahima Moses Mahatma Gandhi SP
Maitri Agarwal P.M. Hindu Bath
Mansi Pase Mahatma Gandhi SP
Masoom Karkera Mulund Swimming Pool
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Neha Prasad Khar Gymkhana
Nidhi Mishra Mulund Swimming Pool
Raemen Sahney The Willingdon Sports Club
Saloni Kale Mulund Swimming Pool
Sanika Todankar Mahatma Gandhi SP
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Siddhi Parekh Matunga Gymkhana
Simran Rajani Otters Club
Srushti Shirgaonkar Mulund Swimming Pool
Swarnali Yadav Ozone Club
Teesta Rawal Khar Gymkhana
Trisha Bhimani Khar Gymkhana


SR.NO.22 EVENT NO. 111 50 M. Breast Stroke - Girls - IV
Name
Club
Aakanksha Vora Otters Club
Aditi Jhaveri P.M. Hindu Bath
Ashwathy Nair Mulund Swimming Pool
Ashwini Bhuta P.M. Hindu Bath
Jia Kamte The Willingdon Sports Club
Maitri Agarwal P.M. Hindu Bath
Mansi Pase Mahatma Gandhi SP
Masoom Karkera Mulund Swimming Pool
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Neha Prasad Khar Gymkhana
Nidhi Mishra Mulund Swimming Pool
Raemen Sahney The Willingdon Sports Club
Saloni Kale Mulund Swimming Pool
Sanika Todankar Mahatma Gandhi SP
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shagun Parab Matunga Gymkhana
Siddhi Parekh Matunga Gymkhana
Simran Rajani Otters Club
Srushti Shirgaonkar Mulund Swimming Pool
Swarnali Yadav Ozone Club
Teesta Rawal Khar Gymkhana
Trisha Bhimani Khar Gymkhana
Vishwaki Sonavane Police Swimming Pool


SR.NO.24 EVENT NO. 112 50 M. Back Stroke - Girls - IV
Name
Club
Aakanksha Vora Otters Club
Aditi Jhaveri P.M. Hindu Bath
Ashwathy Nair Mulund Swimming Pool
Jia Kamte The Willingdon Sports Club
Mahima Moses Mahatma Gandhi SP
Maitri Agarwal P.M. Hindu Bath
Mansi Pase Mahatma Gandhi SP
Masoom Karkera Mulund Swimming Pool
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Neha Prasad Khar Gymkhana
Nidhi Mishra Mulund Swimming Pool
Raemen Sahney The Willingdon Sports Club
Saloni Kale Mulund Swimming Pool
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shivani More Mahatma Gandhi SP
Siddhi Parekh Matunga Gymkhana
Simran Rajani Otters Club
Srushti Shirgaonkar Mulund Swimming Pool
Swarnali Yadav Ozone Club
Teesta Rawal Khar Gymkhana
Trisha Bhimani Khar Gymkhana
Vishwaki Sonavane Police Swimming Pool


SR.NO.30 EVENT NO. 113 50 M. Butterfly Stroke - Girls - IV
Name
Club
Aakanksha Vora Otters Club
Aditi Jhaveri P.M. Hindu Bath
Ashwathy Nair Mulund Swimming Pool
Jia Kamte The Willingdon Sports Club
Mahima Moses Mahatma Gandhi SP
Maitri Agarwal P.M. Hindu Bath
Mansi Pase Mahatma Gandhi SP
Masoom Karkera Mulund Swimming Pool
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Neha Prasad Khar Gymkhana
Nidhi Mishra Mulund Swimming Pool
Raemen Sahney The Willingdon Sports Club
Saloni Kale Mulund Swimming Pool
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Siddhi Parekh Matunga Gymkhana
Simran Rajani Otters Club
Srushti Shirgaonkar Mulund Swimming Pool
Swarnali Yadav Ozone Club
Teesta Rawal Khar Gymkhana
Trisha Bhimani Khar Gymkhana


SR.NO.8 EVENT NO. 114 200 M. Individual Medley - Girls - IV
Name
Club
Aakanksha Vora Otters Club
Ashwathy Nair Mulund Swimming Pool
Jia Kamte The Willingdon Sports Club
Mansi Pase Mahatma Gandhi SP
Masoom Karkera Mulund Swimming Pool
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Neha Prasad Khar Gymkhana
Nidhi Mishra Mulund Swimming Pool
Raemen Sahney The Willingdon Sports Club
Saloni Kale Mulund Swimming Pool
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Siddhi Parekh Matunga Gymkhana
Simran Rajani Otters Club
Srushti Shirgaonkar Mulund Swimming Pool
Swarnali Yadav Ozone Club
Teesta Rawal Khar Gymkhana
Trisha Bhimani Khar Gymkhana


SR.NO.32 EVENT NO. 115 4 X 50 M. Free Style Relay - Girls - IV
Name
Club
Khar Gym Team 4 x 50 M Free Style Relay - Girls IV Khar Gymkhana
MSP Team 4 x 50 M Free Style Relay - Girls IV Mulund Swimming Pool
Otters Team 4 x 50 M Free Style Relay - Girls IV Otters Club
PMHB Team 4 x 50 M Free Style Relay - Girls IV P.M. Hindu Bath


SR.NO.32 EVENT NO. 116 4 x 50 M. Medley Relay - Girls - IV
Name
Club
Khar Gym Team 4 x 50 M Medley Relay - Girls IV Khar Gymkhana
MSP Team 4 x 50 M Medley Relay - Girls IV Mulund Swimming Pool
Otters Team 4 x 50 M Medley Relay - Girls IV Otters Club
PMHB Team 4 x 50 M Medley Relay - Girls IV P.M. Hindu Bath