SR.NO.15 EVENT NO. 1 50 M. Free Style - Men
Name
Club
Gibin George IIT Powai
Harshad Gaikwad Police Swimming Pool
Karan Divgikar P.M. Hindu Bath
Pranay Gianchandani Khar Gymkhana
Pratish Modi Hiranandani Club, Powai
Rakesh Shirke Police Swimming Pool
Sagar Patil Khar Gymkhana
Shanker Jadhav Mahatma Gandhi SP
Shiv Sawhney Khar Gymkhana
Shreyash Parkar Mulund Swimming Pool
Sushant Divgikar P.M. Hindu Bath
Tushar Gangurde Police Swimming Pool
Varun Divgikar Otters Club
Vinayak Bhogle Police Swimming Pool
Vinayak Kadam Police Swimming Pool
Vivek Shanbhag Goenka & Asso. Edu. Trust


SR.NO.1 EVENT NO. 2 100 M. Free Style - Men
Name
Club
Aasheesh Deshpande Goenka & Asso. Edu. Trust
Apurva Sharma Mulund Swimming Pool
Gibin George IIT Powai
Parashar Satardekar Mahatma Gandhi SP
Pratish Modi Hiranandani Club, Powai
Shreyash Parkar Mulund Swimming Pool
Varun Divgikar Otters Club
Vishal Chavan P.M. Hindu Bath
Vivek Shanbhag Goenka & Asso. Edu. Trust


SR.NO.1 EVENT NO. 3 200 M. Free Style - Men
Name
Club
Aasheesh Deshpande Goenka & Asso. Edu. Trust
Apurva Sharma Mulund Swimming Pool
Chirag Sachanandani Khar Gymkhana
Dhruv Thakker Mulund Swimming Pool
Pronoy Adhikary Mulund Swimming Pool
Raj Choksi The Club


SR.NO.17 EVENT NO. 4 400 M. Free Style - Men
Name
Club
Aasheesh Deshpande Goenka & Asso. Edu. Trust
Chirag Sachanandani Khar Gymkhana
Dayanand Sawant Police Swimming Pool
Dhruv Thakker Mulund Swimming Pool
Pronoy Adhikary Mulund Swimming Pool
Rahul Sharma Mulund Swimming Pool
Raj Choksi The Club
Sameer Patil Police Swimming Pool
Vivek Shanbhag Goenka & Asso. Edu. Trust


SR.NO.27 EVENT NO. 5 800 M. Free Style - Men
Name
Club
Aasheesh Deshpande Goenka & Asso. Edu. Trust
Chirag Sachanandani Khar Gymkhana
Dayanand Sawant Police Swimming Pool
Dhruv Thakker Mulund Swimming Pool
Pronoy Adhikary Mulund Swimming Pool
Rahul Sharma Mulund Swimming Pool
Raj Choksi The Club
Vivek Shanbhag Goenka & Asso. Edu. Trust


SR.NO.31 EVENT NO. 6 1500 M. Free Style - Men
Name
Club
Dhruv Thakker Mulund Swimming Pool
Pronoy Adhikary Mulund Swimming Pool
Rahul Sharma Mulund Swimming Pool
Raj Choksi The Club
Sushant Netravali Mandapeshwar Civic Federation


SR.NO.13 EVENT NO. 7 50 M. Breast Stroke - Men
Name
Club
Aditya Laijawala Willingdon Sports Club
Ganesh Palande Police Swimming Pool
Pravin Sabale Police Swimming Pool
Sameer Patil Police Swimming Pool
Shanker Jadhav Mahatma Gandhi SP
Shiv Sawhney Khar Gymkhana
Shrikant Palande Police Swimming Pool
Siddhant Babla Khar Gymkhana
Yogesh Pawar Mahatma Gandhi SP


SR.NO.3 EVENT NO. 8 100 M. Breast Stroke - Men
Name
Club
Aditya Laijawala Willingdon Sports Club
Pravin Sabale Police Swimming Pool
Sameer Patil Police Swimming Pool
Shiv Sawhney Khar Gymkhana
Shrikant Palande Police Swimming Pool
Siddhant Babla Khar Gymkhana
Yogesh Pawar Mahatma Gandhi SP


SR.NO.5 EVENT NO. 9 200 M. Breast Stroke - Men
Name
Club
Aditya Laijawala Willingdon Sports Club
Dhruv Thakker Mulund Swimming Pool
Sameer Patil Police Swimming Pool
Shiv Sawhney Khar Gymkhana
Shrikant Palande Police Swimming Pool
Siddhant Babla Khar Gymkhana
Yogesh Pawar Mahatma Gandhi SP


SR.NO.7 EVENT NO. 10 50 M. Back Stroke - Men
Name
Club
Anmol Sadanand Hiranandani Club, Powai
Karan Divgikar P.M. Hindu Bath
Pranay Gianchandani Khar Gymkhana
Rahul Chiplunkar Goenka & Asso. Edu. Trust
Rahul Kakkad The Club
Sagar Patil Khar Gymkhana
Sarvesh Paradkar IIT Powai
Sushant Divgikar P.M. Hindu Bath
Vinayak Kadam Police Swimming Pool


SR.NO.29 EVENT NO. 11 100 M. Back Stroke - Men
Name
Club
Ankit Singh Mulund Swimming Pool
Anmol Sadanand Hiranandani Club, Powai
Chirag Sachanandani Khar Gymkhana
Karan Divgikar P.M. Hindu Bath
Pranay Gianchandani Khar Gymkhana
Pratish Modi Hiranandani Club, Powai
Rahul Kakkad The Club
Sagar Patil Khar Gymkhana
Sarvesh Paradkar IIT Powai
Siddhant Babla Khar Gymkhana
Sushant Divgikar P.M. Hindu Bath


SR.NO.23 EVENT NO. 12 200 M. Back Stroke - Men
Name
Club
Chirag Sachanandani Khar Gymkhana
Pranay Gianchandani Khar Gymkhana
Rahul Chiplunkar Goenka & Asso. Edu. Trust
Rahul Kakkad The Club
Rahul Sharma Mulund Swimming Pool
Sagar Patil Khar Gymkhana
Sarvesh Paradkar IIT Powai
Siddhant Babla Khar Gymkhana


SR.NO.21 EVENT NO. 13 50 M. Butterfly Stroke - Men
Name
Club
Anmol Sadanand Hiranandani Club, Powai
Apurva Sharma Mulund Swimming Pool
Deep Vasudev Matunga Gymkhana
Loknath Char Khar Gymkhana
Pratish Modi Hiranandani Club, Powai
Sagar Patil Khar Gymkhana
Sarvesh Paradkar IIT Powai
Shreyash Parkar Mulund Swimming Pool
Varun Divgikar Otters Club
Vinayak Kadam Police Swimming Pool
Vishal Chavan P.M. Hindu Bath
Yogesh Pawar Mahatma Gandhi SP


SR.NO.11 EVENT NO. 14 100 M. Butterfly Stroke - Men
Name
Club
Ankit Singh Mulund Swimming Pool
Apurva Sharma Mulund Swimming Pool
Deep Vasudev Matunga Gymkhana
Loknath Char Khar Gymkhana
Parashar Satardekar Mahatma Gandhi SP
Sarvesh Paradkar IIT Powai
Shreyash Parkar Mulund Swimming Pool


SR.NO.19 EVENT NO. 15 200 M. Butterfly Stroke - Men
Name
Club
Ankit Singh Mulund Swimming Pool
Pronoy Adhikary Mulund Swimming Pool
Shreyash Parkar Mulund Swimming Pool


SR.NO.25 EVENT NO. 16 200 M. Ind. Medley - Men
Name
Club
Aasheesh Deshpande Goenka & Asso. Edu. Trust
Ankit Singh Mulund Swimming Pool
Apurva Sharma Mulund Swimming Pool
Pratish Modi Hiranandani Club, Powai
Shiv Sawhney Khar Gymkhana
Vivek Shanbhag Goenka & Asso. Edu. Trust


SR.NO.7 EVENT NO. 17 400 M. Ind. Medley - Men
Name
Club
Ankit Singh Mulund Swimming Pool
Rahul Sharma Mulund Swimming Pool
Raj Choksi The Club


SR.NO.15 EVENT NO. 18 4x100 M. Free Style Relay - Men
Name
Club
Anilkumar V Mahatma Gandhi SP
GAET Team 4x100 M. Free Style Relay - Men Goenka & Asso. Edu. Trust
Khar Gym Team 4x100 M. Free Style Relay - Men Khar Gymkhana
MGMO Team 4x100 M. Free Style Relay - Men Mahatma Gandhi SP
MSP Team 4x100 M. Free Style Relay - Men Mulund Swimming Pool
PMHB Team 4x100 M. Free Style Relay - Men P.M. Hindu Bath
PSP Team 4x100 M. Free Style Relay - Men Police Swimming Pool
Tejas Pathare Mahatma Gandhi SP
Vinesh R Mahatma Gandhi SP


SR.NO.11 EVENT NO. 19 4x200 M. Free Style Relay - Men
Name
Club
Khar Gym Team 4x200 M. Free Style Relay - Men Khar Gymkhana
MSP Team 4x200 M. Free Style Relay - Men Mulund Swimming Pool


SR.NO.23 EVENT NO. 20 4x100 M. Medley Relay - Men
Name
Club
GAET Team 4x100 M. Medley Relay - Men Goenka & Asso. Edu. Trust
Khar Gym Team 4x100 M. Medley Relay - Men Khar Gymkhana
MGMO Team 4x100 M. Medley Relay - Men Mahatma Gandhi SP
MSP Team 4x100 M. Medley Relay - Men Mulund Swimming Pool
PMHB Team 4x100 M. Medley Relay - Men P.M. Hindu Bath
PSP Team 4x100 M. Medley Relay - Men Police Swimming Pool


SR.NO.16 EVENT NO. 21 50 M. Free Style - Women
Name
Club
Dharini Venkat Mulund Swimming Pool
Mahima Agarwal Goregaon Sports Club
Mihira Khopkar Mulund Swimming Pool
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Niyati Dalal Khar Gymkhana
Prerna Saha Hiranandani Club, Powai
Priyanka Lalwani Khar Gymkhana
Radhika Thakkar P.M. Hindu Bath
Rhea Thakkar Goregaon Sports Club
Rujuta Bhatt Khar Gymkhana
Sakshi Ahluwalia Hiranandani Club, Powai
Sukanya Nagfernandes Goenka & Asso. Edu. Trust
Vijayalaxmi Shanbhag Goenka & Asso. Edu. Trust
Yesha Gala Goregaon Sports Club


SR.NO.2 EVENT NO. 22 100 M. Free Style - Women
Name
Club
Dharini Venkat Mulund Swimming Pool
Mahima Agarwal Goregaon Sports Club
Niharika Dasgupta Khar Gymkhana
Niyati Dalal Khar Gymkhana
Prerna Saha Hiranandani Club, Powai
Radhika Thakkar P.M. Hindu Bath
Sakshi Ahluwalia Hiranandani Club, Powai
Sanchi Chhabria Khar Gymkhana
Sukanya Nagfernandes Goenka & Asso. Edu. Trust
Vaishali Harirasan Hiranandani Club, Powai
Vijayalaxmi Shanbhag Goenka & Asso. Edu. Trust
Yesha Gala Goregaon Sports Club


SR.NO.2 EVENT NO. 23 200 M. Free Style - Women
Name
Club
Dharini Venkat Mulund Swimming Pool
Mahima Agarwal Goregaon Sports Club
Niharika Dasgupta Khar Gymkhana
Radhika Thakkar P.M. Hindu Bath
Rhea Thakkar Goregaon Sports Club
Sanchi Chhabria Khar Gymkhana
Shruti Khanna Mulund Swimming Pool
Sukanya Nagfernandes Goenka & Asso. Edu. Trust
Vijayalaxmi Shanbhag Goenka & Asso. Edu. Trust
Yesha Gala Goregaon Sports Club


SR.NO.18 EVENT NO. 24 400 M. Free Style - Women
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Isha Khade Goenka & Asso. Edu. Trust
Mansi Goswami Mulund Swimming Pool
Niharika Dasgupta Khar Gymkhana
Priyanka Lalwani Khar Gymkhana
Rhea Thakkar Goregaon Sports Club
Sanchi Chhabria Khar Gymkhana
Shruti Khanna Mulund Swimming Pool
Vaishali Harirasan Hiranandani Club, Powai
Vijayalaxmi Shanbhag Goenka & Asso. Edu. Trust


SR.NO.28 EVENT NO. 25 800 M. Free Style - Women
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Niharika Dasgupta Khar Gymkhana
Priyanka Lalwani Khar Gymkhana
Sanchi Chhabria Khar Gymkhana
Shruti Khanna Mulund Swimming Pool


SR.NO.32 EVENT NO. 26 1500 M. Free Style - Women
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Niharika Dasgupta Khar Gymkhana
Sanchi Chhabria Khar Gymkhana
Shruti Khanna Mulund Swimming Pool


SR.NO.14 EVENT NO. 27 50 M. Breast Stroke - Women
Name
Club
Aishwarya Harne Goenka & Asso. Edu. Trust
Avanti Merchant P.M. Hindu Bath
Bijal Vasant P.M. Hindu Bath
Fenella Mollan Mulund Swimming Pool
Mihira Khopkar Mulund Swimming Pool
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Ruhi Gupta Hiranandani Club, Powai
Sakshi Ahluwalia Hiranandani Club, Powai
Sakshi Saxena Goregaon Sports Club
Srishti Chhabria Khar Gymkhana
Sukanya Nagfernandes Goenka & Asso. Edu. Trust
Yesha Gala Goregaon Sports Club


SR.NO.4 EVENT NO. 28 100 M. Breast Stroke - Women
Name
Club
Aishwarya Harne Goenka & Asso. Edu. Trust
Bijal Vasant P.M. Hindu Bath
Fenella Mollan Mulund Swimming Pool
Juie Shetye P.M. Hindu Bath
Ruhi Gupta Hiranandani Club, Powai
Sakshi Ahluwalia Hiranandani Club, Powai
Sakshi Saxena Goregaon Sports Club
Srishti Chhabria Khar Gymkhana


SR.NO.6 EVENT NO. 29 200 M. Breast Stroke - Women
Name
Club
Aishwarya Harne Goenka & Asso. Edu. Trust
Bijal Vasant P.M. Hindu Bath
Fenella Mollan Mulund Swimming Pool
Juie Shetye P.M. Hindu Bath
Ruhi Gupta Hiranandani Club, Powai
Sakshi Saxena Goregaon Sports Club
Shruti Parikh P.M. Hindu Bath
Srishti Chhabria Khar Gymkhana


SR.NO.8 EVENT NO. 30 50 M. Back Stroke - Women
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Avanti Merchant P.M. Hindu Bath
Chiti Arvind Goenka & Asso. Edu. Trust
Isha Khade Goenka & Asso. Edu. Trust
Khyati Kanjani Khar Gymkhana
Mansi Goswami Mulund Swimming Pool
Mihira Khopkar Mulund Swimming Pool
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Niyati Dalal Khar Gymkhana
Prerna Saha Hiranandani Club, Powai
Priyanka Lalwani Khar Gymkhana
Rhea Thakkar Goregaon Sports Club
Rujuta Bhatt Khar Gymkhana
Sakshi Saxena Goregaon Sports Club
Shruti Reddy IIT Powai
Srishti Chhabria Khar Gymkhana


SR.NO.30 EVENT NO. 31 100 M. Back Stroke - Women
Name
Club
Avanti Merchant P.M. Hindu Bath
Chiti Arvind Goenka & Asso. Edu. Trust
Isha Khade Goenka & Asso. Edu. Trust
Khyati Kanjani Khar Gymkhana
Mansi Goswami Mulund Swimming Pool
Niyati Dalal Khar Gymkhana
Prerna Saha Hiranandani Club, Powai
Priyanka Lalwani Khar Gymkhana
Rhea Thakkar Goregaon Sports Club
Sakshi Saxena Goregaon Sports Club
Sanchi Chhabria Khar Gymkhana
Shruti Parikh P.M. Hindu Bath
Shruti Reddy IIT Powai
Srishti Chhabria Khar Gymkhana
Yesha Gala Goregaon Sports Club


SR.NO.24 EVENT NO. 32 200 M. Back Stroke - Women
Name
Club
Avanti Merchant P.M. Hindu Bath
Chiti Arvind Goenka & Asso. Edu. Trust
Dharini Venkat Mulund Swimming Pool
Isha Khade Goenka & Asso. Edu. Trust
Khyati Kanjani Khar Gymkhana
Niyati Dalal Khar Gymkhana
Shruti Khanna Mulund Swimming Pool
Shruti Reddy IIT Powai


SR.NO.22 EVENT NO. 33 50 M. Butterfly Stroke - Women
Name
Club
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Khyati Kanjani Khar Gymkhana
Mahima Agarwal Goregaon Sports Club
Mansi Goswami Mulund Swimming Pool
Mihira Khopkar Mulund Swimming Pool
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Prerna Saha Hiranandani Club, Powai
Radha Kapadia Otters Club
Radhika Thakkar P.M. Hindu Bath
Rujuta Bhatt Khar Gymkhana
Shruti Parikh P.M. Hindu Bath
Shruti Reddy IIT Powai
Sukanya Nagfernandes Goenka & Asso. Edu. Trust


SR.NO.12 EVENT NO. 34 100 M. Butterfly Stroke - Women
Name
Club
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Bijal Vasant P.M. Hindu Bath
Khyati Kanjani Khar Gymkhana
Mahima Agarwal Goregaon Sports Club
Radha Kapadia Otters Club
Rujuta Bhatt Khar Gymkhana
Shruti Parikh P.M. Hindu Bath
Shruti Reddy IIT Powai
Vaishali Harirasan Hiranandani Club, Powai


SR.NO.20 EVENT NO. 35 200 M. Butterfly Stroke - Women
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Bijal Vasant P.M. Hindu Bath
Radha Kapadia Otters Club
Rujuta Bhatt Khar Gymkhana


SR.NO.26 EVENT NO. 36 200 M. Ind. Medley - Women
Name
Club
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Dharini Venkat Mulund Swimming Pool
Juie Shetye P.M. Hindu Bath
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Radhika Thakkar P.M. Hindu Bath
Ruhi Gupta Hiranandani Club, Powai
Shruti Parikh P.M. Hindu Bath
Vaishali Harirasan Hiranandani Club, Powai


SR.NO.8 EVENT NO. 37 400 M. Ind. Medley - Women
Name
Club
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Mansi Goswami Mulund Swimming Pool
Shruti Khanna Mulund Swimming Pool
Shruti Parikh P.M. Hindu Bath
Vijayalaxmi Shanbhag Goenka & Asso. Edu. Trust


SR.NO.16 EVENT NO. 38 4x100 M. Free Style Relay - Women
Name
Club
GAET Team 4x100 M. Free Style Relay - Women Goenka & Asso. Edu. Trust
GSC Team 4x100 M. Free Style Relay - Women Goregaon Sports Club
Hiranandani Team 4x100 M. Free Style Relay - Women Hiranandani Club, Powai
Khar Gym Team A 4x100 M. Free Style Relay - Women Khar Gymkhana
Khar Gym Team B 4x100 M. Free Style Relay - Women Khar Gymkhana
MSP Team 4x100 M. Free Style Relay - Women Mulund Swimming Pool
PMHB Team 4x100 M. Free Style Relay - Women P.M. Hindu Bath


SR.NO.12 EVENT NO. 39 4x200 M. Free Style Relay - Women
Name
Club
GAET Team 4x200 M. Free Style Relay - Women Goenka & Asso. Edu. Trust
GSC Team 4x200 M. Free Style Relay - Women Goregaon Sports Club
Khar Gym Team A 4x200 M. Free Style Relay - Women Khar Gymkhana
Khar Gym Team B 4x200 M. Free Style Relay - Women Khar Gymkhana
MSP Team 4x200 M. Free Style Relay - Women Mulund Swimming Pool
PMHB Team 4x200 M. Free Style Relay - Women P.M. Hindu Bath


SR.NO.24 EVENT NO. 40 4x100 M. Medley Relay - Women
Name
Club
GAET Team 4x100 M. Medley Relay - Women Goenka & Asso. Edu. Trust
GSC Team 4x100 M. Medley Relay - Women Goregaon Sports Club
Khar Gym Team A 4x100 M. Medley Relay - Women Khar Gymkhana
Khar Gym Team B 4x100 M. Medley Relay - Women Khar Gymkhana
MSP Team 4x100 M. Medley Relay - Women Mulund Swimming Pool
PMHB Team 4x100 M. Medley Relay - Women P.M. Hindu Bath


SR.NO.19 EVENT NO. 41 25 M. Free Style- Boys Under 6
Name
Club
Aamir Arsiwala Otters Club
Advait Adik Otters Club
Advait Prasad Body Rhythm The Club
Ansh Thanki Goregaon Sports Club
Aryaan Mehra Willingdon Sports Club
Aryan Kashyap Chhatrapati Shivaji MSS
Dhanayush Raninga Goregaon Sports Club
Ishan Nagarkatti Khar Gymkhana
Karan Bhatia P.M. Hindu Bath
Mahir Ruparel Matunga Gymkhana
Nishant Agarwal Goregaon Sports Club
Pranav Bhojwani Khar Gymkhana
Prashant Gokhale Chhatrapati Shivaji MSS
Rishabh Bhagwat P.M. Hindu Bath
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Rushik Patel Goregaon Sports Club
Shaurya Mahajan Otters Club
Shlok Shah Matunga Gymkhana
Siddharta Ghosh Maharashtra Labour Welfare Board
Siddharth Thakkar Goregaon Sports Club
Utkarsha Hadge Maharashtra Labour Welfare Board
Vaishnav Mahadik P.M. Hindu Bath
Vedant Agarwal Khar Gymkhana
Vidit Agarwal Khar Gymkhana
Zahaan Motiwala Otters Club


SR.NO.21 EVENT NO. 42 25 M. Breast Stroke- Boys Under 6
Name
Club
Aamir Arsiwala Otters Club
Advait Adik Otters Club
Agastya Khanna Otters Club
Aryaan Mehra Willingdon Sports Club
Karan Bhatia P.M. Hindu Bath
Nishant Agarwal Goregaon Sports Club
Rishabh Bhagwat P.M. Hindu Bath
Siddharta Ghosh Maharashtra Labour Welfare Board
Siddharth Thakkar Goregaon Sports Club
Vaishnav Mahadik P.M. Hindu Bath
Zahaan Motiwala Otters Club


SR.NO.3 EVENT NO. 43 25 M. Back Stroke- Boys Under 6
Name
Club
Aamir Arsiwala Otters Club
Advait Adik Otters Club
Aryaan Mehra Willingdon Sports Club
Aryan Kashyap Chhatrapati Shivaji MSS
Ishan Nagarkatti Khar Gymkhana
Karan Bhatia P.M. Hindu Bath
Mahir Ruparel Matunga Gymkhana
Nishant Agarwal Goregaon Sports Club
Pranav Bhojwani Khar Gymkhana
Rishabh Bhagwat P.M. Hindu Bath
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Shaurya Mahajan Otters Club
Siddharta Ghosh Maharashtra Labour Welfare Board
Siddharth Thakkar Goregaon Sports Club
Utkarsha Hadge Maharashtra Labour Welfare Board
Vedant Agarwal Khar Gymkhana
Vidit Agarwal Khar Gymkhana
Zahaan Motiwala Otters Club


SR.NO.5 EVENT NO. 44 25 M. Butterfly Stroke-Boys Under 6
Name
Club
Aamir Arsiwala Otters Club
Advait Adik Otters Club
Agastya Khanna Otters Club
Aryaan Mehra Willingdon Sports Club
Karan Bhatia P.M. Hindu Bath
Nishant Agarwal Goregaon Sports Club
Rishabh Bhagwat P.M. Hindu Bath
Shaurya Mahajan Otters Club
Siddharta Ghosh Maharashtra Labour Welfare Board
Siddharth Thakkar Goregaon Sports Club
Utkarsha Hadge Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.20 EVENT NO. 45 25 M. Free Style- Girls Under 6
Name
Club
Aditi Gursahani Khar Gymkhana
Aditi Raheja Otters Club
Anmol Kashyap Chhatrapati Shivaji MSS
Ariesa Mongia P.M. Hindu Bath
Dhanashree Pillai Ozone Club
Mahak Bhandari Goregaon Sports Club
Muskaan Tolani P.M. Hindu Bath
Palak Mehta Matunga Gymkhana
Panya Thakkar Matunga Gymkhana
Rasha Sumar Body Rhythm The Club
Rayna Saldanha Otters Club
Rushangi Patel Goregaon Sports Club
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana


SR.NO.22 EVENT NO. 46 25 M. Breast Stroke- Girls Under 6
Name
Club
Aditi Gursahani Khar Gymkhana
Aditi Raheja Otters Club
Anmol Kashyap Chhatrapati Shivaji MSS
Dhanashree Pillai Ozone Club
Mahak Bhandari Goregaon Sports Club
Muskaan Tolani P.M. Hindu Bath
Rayna Saldanha Otters Club
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana


SR.NO.4 EVENT NO. 47 25 M. Back Stroke- Girls Under 6
Name
Club
Aditi Gursahani Khar Gymkhana
Aditi Raheja Otters Club
Anmol Kashyap Chhatrapati Shivaji MSS
Ariesa Mongia P.M. Hindu Bath
Dhanashree Pillai Ozone Club
Mahak Bhandari Goregaon Sports Club
Muskaan Tolani P.M. Hindu Bath
Palak Mehta Matunga Gymkhana
Rayna Saldanha Otters Club
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana


SR.NO.6 EVENT NO. 48 25 M. Butterfly Stroke- Girls Under 6
Name
Club
Aditi Gursahani Khar Gymkhana
Aditi Raheja Otters Club
Anmol Kashyap Chhatrapati Shivaji MSS
Dhanashree Pillai Ozone Club
Mahak Bhandari Goregaon Sports Club
Muskaan Tolani P.M. Hindu Bath
Rayna Saldanha Otters Club
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana


SR.NO.27 EVENT NO. 49 50 M. Free Style- Boys Under 8
Name
Club
Abhishek Kakad Chhatrapati Shivaji MSS
Aditya Ghosh Club Millennium
Akhil Vaswani Khar Gymkhana
Aldrich Mendes Goenka & Asso. Edu. Trust
Amal Asrani Body Rhythm The Club
Ameya Thakoor Khar Gymkhana
Anuj Mehta Matunga Gymkhana
Aryaman Adik Otters Club
Aryaman Khataukar Goenka & Asso. Edu. Trust
Aryan Makhija Khar Gymkhana
Aryan Parekh Matunga Gymkhana
Darsh Shah Matunga Gymkhana
Ishaan Jaffer Otters Club
Jay Khubchandani Khar Gymkhana
Joy Myers Maharashtra Labour Welfare Board
Jugal Shah MIG Cricket Club
Kartikeya Nagar Otters Club
Krish Fernandes Police Swimming Pool
Krish Parikh Khar Gymkhana
Moksh Surve Hiranandani Club, Powai
Neel Changani Chhatrapati Shivaji MSS
Nishant Daswaney Khar Gymkhana
Omkar Nehete Mandapeshwar Civic Federation
Parth Mehta Chhatrapati Shivaji MSS
Roshan Noronha Chhatrapati Shivaji MSS
Sarthak Mehta Goenka & Asso. Edu. Trust
Shushrut Kapase Police Swimming Pool
Siddharth Gada Matunga Gymkhana
Tanay Ved The Club
Vedant Khandeparkar National Sports Club of India
Yash Bachani Khar Gymkhana


SR.NO.17 EVENT NO. 50 50 M. Breast Stroke- Boys Under 8
Name
Club
Abhishek Kakad Chhatrapati Shivaji MSS
Aditya Ghosh Club Millennium
Akhil Vaswani Khar Gymkhana
Amal Asrani Body Rhythm The Club
Ameya Thakoor Khar Gymkhana
Anuj Mehta Matunga Gymkhana
Aryaman Adik Otters Club
Aryaman Khataukar Goenka & Asso. Edu. Trust
Aryan Makhija Khar Gymkhana
Ishaan Jaffer Otters Club
Jay Khubchandani Khar Gymkhana
Joy Myers Maharashtra Labour Welfare Board
Jugal Shah MIG Cricket Club
Kartikeya Nagar Otters Club
Krish Fernandes Police Swimming Pool
Krish Parikh Khar Gymkhana
Moksh Surve Hiranandani Club, Powai
Neel Changani Chhatrapati Shivaji MSS
Nishant Daswaney Khar Gymkhana
Omkar Nehete Mandapeshwar Civic Federation
Parth Mehta Chhatrapati Shivaji MSS
Roshan Noronha Chhatrapati Shivaji MSS
Shushrut Kapase Police Swimming Pool
Siddharth Gada Matunga Gymkhana
Tanay Ved The Club
Vedant Khandeparkar National Sports Club of India


SR.NO.9 EVENT NO. 51 50 M. Back Stroke- Boys Under 8
Name
Club
Abhishek Kakad Chhatrapati Shivaji MSS
Aditya Ghosh Club Millennium
Akhil Vaswani Khar Gymkhana
Aldrich Mendes Goenka & Asso. Edu. Trust
Amal Asrani Body Rhythm The Club
Ameya Thakoor Khar Gymkhana
Anuj Mehta Matunga Gymkhana
Aryaman Adik Otters Club
Aryan Makhija Khar Gymkhana
Darsh Shah Matunga Gymkhana
Ishaan Jaffer Otters Club
Jay Khubchandani Khar Gymkhana
Joy Myers Maharashtra Labour Welfare Board
Kartikeya Nagar Otters Club
Krish Parikh Khar Gymkhana
Moksh Surve Hiranandani Club, Powai
Neel Changani Chhatrapati Shivaji MSS
Nishant Daswaney Khar Gymkhana
Omkar Nehete Mandapeshwar Civic Federation
Parth Mehta Chhatrapati Shivaji MSS
Roshan Noronha Chhatrapati Shivaji MSS
Sarthak Mehta Goenka & Asso. Edu. Trust
Siddharth Gada Matunga Gymkhana
Tanay Ved The Club
Vedant Khandeparkar National Sports Club of India
Yash Bachani Khar Gymkhana


SR.NO.9 EVENT NO. 52 50 M. Butterfly Stroke-Boys Under 8
Name
Club
Abhishek Kakad Chhatrapati Shivaji MSS
Aditya Ghosh Club Millennium
Akhil Vaswani Khar Gymkhana
Ameya Thakoor Khar Gymkhana
Aryaman Adik Otters Club
Aryan Makhija Khar Gymkhana
Ishaan Jaffer Otters Club
Jay Khubchandani Khar Gymkhana
Joy Myers Maharashtra Labour Welfare Board
Kartikeya Nagar Otters Club
Krish Parikh Khar Gymkhana
Moksh Surve Hiranandani Club, Powai
Neel Changani Chhatrapati Shivaji MSS
Nishant Daswaney Khar Gymkhana
Omkar Nehete Mandapeshwar Civic Federation
Parth Mehta Chhatrapati Shivaji MSS
Roshan Noronha Chhatrapati Shivaji MSS
Siddharth Gada Matunga Gymkhana
Tanay Ved The Club
Vedant Khandeparkar National Sports Club of India
Yash Bachani Khar Gymkhana


SR.NO.13 EVENT NO. 53 4x50 M. Free Style Relay- Boys Under 8
Name
Club
CSMSS Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 8 Chhatrapati Shivaji MSS
GAET Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 8 Goenka & Asso. Edu. Trust
Khar Gym Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 8 Khar Gymkhana
Matunga Gym Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 8 Matunga Gymkhana
Otters Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 8 Otters Club


SR.NO.25 EVENT NO. 54 4x50 M. Medley Relay- Boys Under 8
Name
Club
CSMSS Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 8 Chhatrapati Shivaji MSS
Khar Gym Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 8 Khar Gymkhana
Otters Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 8 Otters Club


SR.NO.28 EVENT NO. 55 50 M. Free Style- Girls Under 8
Name
Club
Aadya Anaokar MIG Cricket Club
Aditi Prasad Body Rhythm The Club
Anadya Dudani MIG Cricket Club
Anisha Shikre MIG Cricket Club
Anusha Shikre MIG Cricket Club
Diya Hinduja Khar Gymkhana
Fatema Arsiwala Otters Club
Ishita Parikh P.M. Hindu Bath
Jahnavi Shah Body Rhythm The Club
Jaini Gogri Matunga Gymkhana
Mahima Moses Mahatma Gandhi SP
Maitri Agarwal P.M. Hindu Bath
Neha Prasad Khar Gymkhana
Niharika Dighe MIG Cricket Club
Nikita Rane Ozone Club
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Sayali Kale Mulund Swimming Pool
Seerat Lugani Khar Gymkhana
Shloka Motta Matunga Gymkhana
Shruti Manghani P.M. Hindu Bath
Srushti Khandagale Goregaon Sports Club
Srushti Shirgaonkar Mulund Swimming Pool
Tanisha Motta Matunga Gymkhana
Teesta Rawal Khar Gymkhana
Vanshika Shah Matunga Gymkhana
Zeesha Bandopadhya Khar Gymkhana


SR.NO.18 EVENT NO. 56 50 M. Breast Stroke- Girls Under 8
Name
Club
Aadya Anaokar MIG Cricket Club
Aditi Prasad Body Rhythm The Club
Anadya Dudani MIG Cricket Club
Anisha Shikre MIG Cricket Club
Anusha Shikre MIG Cricket Club
Diya Hinduja Khar Gymkhana
Fatema Arsiwala Otters Club
Ishita Parikh P.M. Hindu Bath
Jahnavi Shah Body Rhythm The Club
Jaini Gogri Matunga Gymkhana
Mahima Moses Mahatma Gandhi SP
Maitri Agarwal P.M. Hindu Bath
Neha Prasad Khar Gymkhana
Niharika Dighe MIG Cricket Club
Nikita Rane Ozone Club
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Sayali Kale Mulund Swimming Pool
Seerat Lugani Khar Gymkhana
Shruti Manghani P.M. Hindu Bath
Srushti Khandagale Goregaon Sports Club
Srushti Shirgaonkar Mulund Swimming Pool
Tanisha Motta Matunga Gymkhana
Teesta Rawal Khar Gymkhana
Vanshika Shah Matunga Gymkhana
Vedashree Sinkar Mulund Swimming Pool
Zeesha Bandopadhya Khar Gymkhana


SR.NO.10 EVENT NO. 57 50 M. Back Stroke- Girls Under 8
Name
Club
Aadya Anaokar MIG Cricket Club
Aditi Prasad Body Rhythm The Club
Anisha Shikre MIG Cricket Club
Anusha Shikre MIG Cricket Club
Diya Hinduja Khar Gymkhana
Fatema Arsiwala Otters Club
Ishita Parikh P.M. Hindu Bath
Jahnavi Shah Body Rhythm The Club
Jaini Gogri Matunga Gymkhana
Mahima Moses Mahatma Gandhi SP
Neha Prasad Khar Gymkhana
Niharika Dighe MIG Cricket Club
Nikita Rane Ozone Club
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Sayali Kale Mulund Swimming Pool
Seerat Lugani Khar Gymkhana
Shloka Motta Matunga Gymkhana
Srushti Khandagale Goregaon Sports Club
Srushti Shirgaonkar Mulund Swimming Pool
Tanisha Motta Matunga Gymkhana
Teesta Rawal Khar Gymkhana
Vanshika Shah Matunga Gymkhana
Zeesha Bandopadhya Khar Gymkhana


SR.NO.10 EVENT NO. 58 50 M. Butterfly Stroke - Girls Under 8
Name
Club
Aditi Prasad Body Rhythm The Club
Diya Hinduja Khar Gymkhana
Fatema Arsiwala Otters Club
Ishita Parikh P.M. Hindu Bath
Jahnavi Shah Body Rhythm The Club
Mahima Moses Mahatma Gandhi SP
Neha Prasad Khar Gymkhana
Nikita Rane Ozone Club
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Sayali Kale Mulund Swimming Pool
Seerat Lugani Khar Gymkhana
Srushti Khandagale Goregaon Sports Club
Srushti Shirgaonkar Mulund Swimming Pool
Tanisha Motta Matunga Gymkhana
Teesta Rawal Khar Gymkhana
Vanshika Shah Matunga Gymkhana
Zeesha Bandopadhya Khar Gymkhana


SR.NO.14 EVENT NO. 59 4x50 M. Free Style Relay- Girls Under 8
Name
Club
Khar Gym Team 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 8 Khar Gymkhana
Matunga Gym Team 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 8 Matunga Gymkhana
MIG Team 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 8 MIG Cricket Club
MSP Team 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 8 Mulund Swimming Pool
PMHB Team 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 8 P.M. Hindu Bath


SR.NO.26 EVENT NO. 60 4x50 M. Medley Relay- Girls Under 8
Name
Club
Khar Gym Team 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 8 Khar Gymkhana
MSP Team 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 8 Mulund Swimming Pool
PMHB Team 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 8 P.M. Hindu Bath