Main
Search
Press Report
Entries
Events
Schedule
Participants
Participant Filter
Clubs
Participant Counts
Results
Medal Winners
Results
Results (by date)
Specific results
Final results filter
Finals results (participants)
Totals
Participant Medals
Team Points
Individual Points
Club Medals
Club Points
Records
New Records
Previous Records
Records for next meet

For organizers
Event Result Sheets
Result Sheets for dates
Schedule Printing
Schedule Filter
Club Entries
Book Entries
Form Entries
Participant Ranks
Time Conversions

Feedback Form
About

   

G.M.A.A.A. Lower Age Group Swim Meet 2013

Swimming

Medal tally of participants

Medal tally of the participants
Sr.No.
Participant
Club
Gold
Silver
Bronze
1 Akanksha Shah Matunga Gym 4 1 0
2 Anannya Nayak Vibgyor 4 0 0
3 Arth Gupta Vibgyor 4 0 0
4 Meet Makhija Khar Gym 3 2 0
5 Arjunveer Gupta Radio Club 3 1 0
6 Ronak Sawant PSP 3 1 0
7 Sanjiti Saha Khar Gym 3 1 0
8 Armaan Jetha Otters 3 0 1
9 Samriddha Dutta CSMSS 3 0 1
10 Srish Maulik Khar Gym 2 3 0
11 Harshdeep Kaur CSMSS 2 0 2
12 Evanka Shah Khar Gym 1 2 0
13 Vedanth Bharadwaj CSMSS 1 1 2
14 Aryan Rao Ozone 1 1 1
15 Mihika Iyer YMCA 1 1 0
16 Pallavi Gudla MGMO 1 1 0
17 Vritika Sampat CCI 1 1 0
18 Pranay Shah CCI 1 0 2
19 Tanisha Chheda Matunga Gym 1 0 0
20 Aeka Chatra NSCI 0 2 1
21 Rutvi Kothari MFC 0 2 1
22 Shanyka Bhandary MFC 0 2 1
23 Yuvraj Wadhwani Khar Gym 0 2 1
24 Bethany Furtado CSMSS 0 2 0
25 Parth Jain PSP 0 2 0
26 Prithvi Poojary CSMSS 0 2 0
27 Samiksha Singhania Radio Club 0 2 0
28 Tia Shah Matunga Gym 0 1 3
29 Aanya Wala Khar Gym 0 1 2
30 Palak Dhami Matunga Gym 0 1 2
31 Anagha Srinivasan NSCI 0 1 1
32 Ayaan Nagarkatti Khar Gym 0 1 1
33 Ethan Sequeira Ozone 0 1 1
34 Devansh Gangar Millennium 0 1 0
35 Kavya Hebbar Khar Gym 0 1 0
36 Shardul Mhatre PSP 0 1 0
37 Vivaan Sethi Vibgyor 0 1 0
38 Rachit Rambhia PMHB 0 0 3
39 Kate Roche MFC 0 0 2
40 Akshay Kamath MLWB 0 0 1
41 Ananya Srinivasan NSCI 0 0 1
42 Aria Seth Matunga Gym 0 0 1
43 Harmann Shah Vibgyor 0 0 1
44 Kiara Bangera CSMSS 0 0 1
45 Pratham Shah Ozone 0 0 1
46 Pujita Mohta Vibgyor 0 0 1
47 Rishabh Asudani CSMSS 0 0 1
48 Theon Langrana Matunga Gym 0 0 1
49 Vahrun Taraporewala CCI 0 0 1
50 Veer Mehta CSMSS 0 0 1
Gold medals: 42

Silver medals: 42

Bronze medals: 39