SR.NO.7 EVENT NO. 1 25 M. Free Style - Boys Under 6
Name
Club
Akshay Kamath Maharashtra Labour Welfare Board
Armaan Jetha Otters Club
Arth Gupta Vibgyor High
Ethan Sequeira Vibgyor High
Gourang Khetan Vibgyor High
Mizan Shaikh Goregaon Sports Club
Ranbirvardhan Thadani Otters Club
Vedanth Bharadwaj Chhatrapati Shivaji MSS
Veer Mehta Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.33 EVENT NO. 2 25 M. Breast Stroke - Boys Under 6
Name
Club
Aaditya Nayak Vibgyor High
Akshay Kamath Maharashtra Labour Welfare Board
Armaan Jetha Otters Club
Ethan Sequeira Vibgyor High
Mizan Shaikh Goregaon Sports Club
Ranbirvardhan Thadani Otters Club
Vedanth Bharadwaj Chhatrapati Shivaji MSS
Veer Mehta Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.41 EVENT NO. 3 25 M. Back Stroke - Boys Under 6
Name
Club
Armaan Jetha Otters Club
Ethan Sequeira Vibgyor High
Gourang Khetan Vibgyor High
Mizan Shaikh Goregaon Sports Club
Ranbirvardhan Thadani Otters Club
Vedanth Bharadwaj Chhatrapati Shivaji MSS
Veer Mehta Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.15 EVENT NO. 4 25 M. Butterfly Stroke - Boys Under 6
Name
Club
Akshay Kamath Maharashtra Labour Welfare Board
Armaan Jetha Otters Club
Ethan Sequeira Vibgyor High
Mizan Shaikh Goregaon Sports Club
Ranbirvardhan Thadani Otters Club
Vedanth Bharadwaj Chhatrapati Shivaji MSS
Veer Mehta Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.5 EVENT NO. 5 50 M. Free Style - Boys Under 8
Name
Club
Arjun Kanol Cricket Club of India
Eshaan Kashikar Matunga Gymkhana
Jaiveer Motwani Khar Gymkhana
Jake Wu Goregaon Sports Club
Krish Lalwani Khar Gymkhana
Kush Moriani Otters Club
Mairav Tolani Otters Club
Miheer Sikka Otters Club
Nakul Bhadade Bombay YMCA
Neel Patil Mahatma Gandhi SP
Pratham Shetty Chhatrapati Shivaji MSS
Priyansh Jain Khar Gymkhana
Ronak Sawant Police Swimming Pool
Shlok Jagani Ozone Swimming Pool
Spandan Yeole Vibgyor High
Theon Langrana Matunga Gymkhana
Vansh Hemnani Mahatma Gandhi SP
Vinamra Agrawal Chhatrapati Shivaji MSS
Yash Dattani P. M. Hindu Bath
Yash Jain Chhatrapati Shivaji MSS
Yash Lalwani Matunga Gymkhana
Youhan Lalwani Matunga Gymkhana
Yuv Hingarh Mahatma Gandhi SP
Yuvraj Wadhwani Khar Gymkhana


SR.NO.21 EVENT NO. 6 50 M. Breast Stroke - Boys Under 8
Name
Club
Arjun Kanol Cricket Club of India
Eshaan Kashikar Matunga Gymkhana
Jaiveer Motwani Khar Gymkhana
Jake Wu Goregaon Sports Club
Krish Lalwani Khar Gymkhana
Kush Moriani Otters Club
Mairav Tolani Otters Club
Miheer Sikka Otters Club
Nakul Bhadade Bombay YMCA
Neel Patil Mahatma Gandhi SP
Pratham Shetty Chhatrapati Shivaji MSS
Prayag Jaiswal Mahatma Gandhi SP
Ronak Sawant Police Swimming Pool
Shlok Jagani Ozone Swimming Pool
Spandan Yeole Vibgyor High
Theon Langrana Matunga Gymkhana
Vinamra Agrawal Chhatrapati Shivaji MSS
Yash Dattani P. M. Hindu Bath
Youhan Lalwani Matunga Gymkhana
Yuvraj Wadhwani Khar Gymkhana


SR.NO.39 EVENT NO. 7 50 M. Back Stroke - Boys Under 8
Name
Club
Eshaan Kashikar Matunga Gymkhana
Jaiveer Motwani Khar Gymkhana
Jake Wu Goregaon Sports Club
Krish Lalwani Khar Gymkhana
Kush Moriani Otters Club
Mairav Tolani Otters Club
Miheer Sikka Otters Club
Priyansh Jain Khar Gymkhana
Ronak Sawant Police Swimming Pool
Shlok Jagani Ozone Swimming Pool
Spandan Yeole Vibgyor High
Theon Langrana Matunga Gymkhana
Vinamra Agrawal Chhatrapati Shivaji MSS
Yash Lalwani Matunga Gymkhana
Yuvraj Wadhwani Khar Gymkhana


SR.NO.13 EVENT NO. 8 50 M. Butterfly Stroke - Boys Under 8
Name
Club
Eshaan Kashikar Matunga Gymkhana
Jaiveer Motwani Khar Gymkhana
Krish Lalwani Khar Gymkhana
Kush Moriani Otters Club
Mairav Tolani Otters Club
Miheer Sikka Otters Club
Ronak Sawant Police Swimming Pool
Shlok Jagani Ozone Swimming Pool
Spandan Yeole Vibgyor High
Theon Langrana Matunga Gymkhana
Vinamra Agrawal Chhatrapati Shivaji MSS
Yuvraj Wadhwani Khar Gymkhana


SR.NO.31 EVENT NO. 9 100 M. Individual Medley - Boys Under 8
Name
Club
Eshaan Kashikar Matunga Gymkhana
Jaiveer Motwani Khar Gymkhana
Kush Moriani Otters Club
Mairav Tolani Otters Club
Miheer Sikka Otters Club
Ronak Sawant Police Swimming Pool
Shlok Jagani Ozone Swimming Pool
Spandan Yeole Vibgyor High
Theon Langrana Matunga Gymkhana
Vinamra Agrawal Chhatrapati Shivaji MSS
Yuvraj Wadhwani Khar Gymkhana


SR.NO.5 EVENT NO. 10 50 M. Free Style - Boys Under 10
Name
Club
Aaryaman Jaising Khar Gymkhana
Aditya Mhapralkar Mahatma Gandhi SP
Akshay Mhatre P. M. Hindu Bath
Amber Malandkar Forest Club
Angath Sadanah Otters Club
Arhan Shetty P. M. Hindu Bath
Armaan Sikka Otters Club
Arnav Singh Khar Gymkhana
Arnav Walavalkar MIG Cricket Club
Arsh Arora Otters Club
Aryan Patel Otters Club
Aryan Sarup Otters Club
Brijraj Shetty MIG Cricket Club
Devansh Moriani Otters Club
Gaurav Dewali Goregaon Sports Club
Harsh Shah Otters Club
Hrishikesh Karmalkar Chhatrapati Shivaji MSS
Krish Punjabi Khar Gymkhana
Krishna Nair MIG Cricket Club
Laksh Puri Goregaon Sports Club
Meet Makhija Khar Gymkhana
Mirhaan Rajani Willingdon Sports Club
Om Kamath Matunga Gymkhana
Om Raut Mahatma Gandhi SP
Pratham Shah Ozone Swimming Pool
Rachit Rambhia P. M. Hindu Bath
Rohil Kishnani Matunga Gymkhana
Rudraksh Jaiswal Chhatrapati Shivaji MSS
Salil Gokhale Chhatrapati Shivaji MSS
Siddharth Bhuta Goregaon Sports Club
Siddharth Kaul Otters Club
Srish Maulik Chhatrapati Shivaji MSS
Sumukh Bhatia Chhatrapati Shivaji MSS
Ujwal Mane Goregaon Sports Club
Varad Pawar Police Swimming Pool
Ved Mundhe Ozone Swimming Pool
Vivek Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.35 EVENT NO. 11 100 M. Free Style - Boys Under 10
Name
Club
Aaryaman Jaising Khar Gymkhana
Aditya Mhapralkar Mahatma Gandhi SP
Akshay Mhatre P. M. Hindu Bath
Angath Sadanah Otters Club
Arhan Shetty P. M. Hindu Bath
Armaan Sikka Otters Club
Arsh Arora Otters Club
Aryan Patel Otters Club
Aryan Sarup Otters Club
Brijraj Shetty MIG Cricket Club
Devansh Moriani Otters Club
Gaurav Dewali Goregaon Sports Club
Harsh Shah Otters Club
Hrishikesh Karmalkar Chhatrapati Shivaji MSS
Krish Punjabi Khar Gymkhana
Laksh Puri Goregaon Sports Club
Meet Makhija Khar Gymkhana
Om Raut Mahatma Gandhi SP
Pratham Shah Ozone Swimming Pool
Rachit Rambhia P. M. Hindu Bath
Rudraksh Jaiswal Chhatrapati Shivaji MSS
Salil Gokhale Chhatrapati Shivaji MSS
Siddharth Bhuta Goregaon Sports Club
Siddharth Kaul Otters Club
Srish Maulik Chhatrapati Shivaji MSS
Sumukh Bhatia Chhatrapati Shivaji MSS
Ujwal Mane Goregaon Sports Club
Varad Pawar Police Swimming Pool
Vivek Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.17 EVENT NO. 12 50 M. Breast Stroke - Boys Under 10
Name
Club
Aaryaman Jaising Khar Gymkhana
Aditya Mhapralkar Mahatma Gandhi SP
Akshay Mhatre P. M. Hindu Bath
Amber Malandkar Forest Club
Angath Sadanah Otters Club
Arhan Shetty P. M. Hindu Bath
Armaan Sikka Otters Club
Arnav Walavalkar MIG Cricket Club
Arsh Arora Otters Club
Aryan Patel Otters Club
Aryan Sarup Otters Club
Devansh Moriani Otters Club
Gaurav Dewali Goregaon Sports Club
Harsh Shah Otters Club
Hrishikesh Karmalkar Chhatrapati Shivaji MSS
Krish Punjabi Khar Gymkhana
Krishna Nair MIG Cricket Club
Laksh Puri Goregaon Sports Club
Meet Makhija Khar Gymkhana
Om Kamath Matunga Gymkhana
Pratham Shah Ozone Swimming Pool
Rachit Rambhia P. M. Hindu Bath
Rohil Kishnani Matunga Gymkhana
Rudraksh Jaiswal Chhatrapati Shivaji MSS
Salil Gokhale Chhatrapati Shivaji MSS
Siddharth Bhuta Goregaon Sports Club
Siddharth Kaul Otters Club
Srish Maulik Chhatrapati Shivaji MSS
Sumukh Bhatia Chhatrapati Shivaji MSS
Varad Pawar Police Swimming Pool
Ved Mundhe Ozone Swimming Pool
Vivek Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.47 EVENT NO. 13 50 M. Back Stroke - Boys Under 10
Name
Club
Aaryaman Jaising Khar Gymkhana
Akshay Mhatre P. M. Hindu Bath
Angath Sadanah Otters Club
Arhan Shetty P. M. Hindu Bath
Armaan Sikka Otters Club
Arnav Singh Khar Gymkhana
Arsh Arora Otters Club
Aryan Patel Otters Club
Aryan Sarup Otters Club
Devansh Moriani Otters Club
Gaurav Dewali Goregaon Sports Club
Harsh Shah Otters Club
Hrishikesh Karmalkar Chhatrapati Shivaji MSS
Krish Punjabi Khar Gymkhana
Laksh Puri Goregaon Sports Club
Meet Makhija Khar Gymkhana
Pratham Shah Ozone Swimming Pool
Rachit Rambhia P. M. Hindu Bath
Rohil Kishnani Matunga Gymkhana
Rudraksh Jaiswal Chhatrapati Shivaji MSS
Salil Gokhale Chhatrapati Shivaji MSS
Siddharth Bhuta Goregaon Sports Club
Siddharth Kaul Otters Club
Srish Maulik Chhatrapati Shivaji MSS
Sumukh Bhatia Chhatrapati Shivaji MSS
Varad Pawar Police Swimming Pool
Vivek Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.11 EVENT NO. 14 50 M. Butterfly Stroke - Boys Under 10
Name
Club
Aaryaman Jaising Khar Gymkhana
Akshay Mhatre P. M. Hindu Bath
Angath Sadanah Otters Club
Arhan Shetty P. M. Hindu Bath
Armaan Sikka Otters Club
Arnav Singh Khar Gymkhana
Arsh Arora Otters Club
Aryan Patel Otters Club
Aryan Sarup Otters Club
Brijraj Shetty MIG Cricket Club
Devansh Moriani Otters Club
Gaurav Dewali Goregaon Sports Club
Harsh Shah Otters Club
Hrishikesh Karmalkar Chhatrapati Shivaji MSS
Krish Punjabi Khar Gymkhana
Laksh Puri Goregaon Sports Club
Meet Makhija Khar Gymkhana
Mirhaan Rajani Willingdon Sports Club
Pratham Shah Ozone Swimming Pool
Rachit Rambhia P. M. Hindu Bath
Rudraksh Jaiswal Chhatrapati Shivaji MSS
Salil Gokhale Chhatrapati Shivaji MSS
Siddharth Bhuta Goregaon Sports Club
Siddharth Kaul Otters Club
Srish Maulik Chhatrapati Shivaji MSS
Sumukh Bhatia Chhatrapati Shivaji MSS
Vivek Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.41 EVENT NO. 15 100 M. Individual Medley - Boys Under 10
Name
Club
Aaryaman Jaising Khar Gymkhana
Akshay Mhatre P. M. Hindu Bath
Angath Sadanah Otters Club
Arhan Shetty P. M. Hindu Bath
Armaan Sikka Otters Club
Arsh Arora Otters Club
Aryan Patel Otters Club
Aryan Sarup Otters Club
Devansh Moriani Otters Club
Gaurav Dewali Goregaon Sports Club
Harsh Shah Otters Club
Hrishikesh Karmalkar Chhatrapati Shivaji MSS
Laksh Puri Goregaon Sports Club
Meet Makhija Khar Gymkhana
Pratham Shah Ozone Swimming Pool
Rachit Rambhia P. M. Hindu Bath
Rudraksh Jaiswal Chhatrapati Shivaji MSS
Salil Gokhale Chhatrapati Shivaji MSS
Siddharth Bhuta Goregaon Sports Club
Siddharth Kaul Otters Club
Srish Maulik Chhatrapati Shivaji MSS
Sumukh Bhatia Chhatrapati Shivaji MSS
Varad Pawar Police Swimming Pool
Vivek Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.3 EVENT NO. 16 50 M. Free Style - Boys Under 12
Name
Club
Aamir Arsiwala Otters Club
Adit Rambhia P. M. Hindu Bath
Arjun Iyer Otters Club
Aryaan Mehra Willingdon Sports Club
Aryan Ashar Goregaon Sports Club
Aryan Purohit P. M. Hindu Bath
Chaitanya Rangnekar MIG Cricket Club
Dhanayush Raninga Goregaon Sports Club
Eeshan Asodekar Ozone Swimming Pool
Husain Lokhandwala Chhatrapati Shivaji MSS
Ishaan Nagarkatti Khar Gymkhana
Ishaan Vora P. M. Hindu Bath
Jay Sampat P. M. Hindu Bath
Karan Shukla Mahatma Gandhi SP
Krish Mehta Chhatrapati Shivaji MSS
Krishna Iyer Otters Club
Kritin Pruthi Otters Club
Kunj Shah Mahatma Gandhi SP
Manotesh Patil Mahatma Gandhi SP
Neel Roy Khar Gymkhana
Neev Shetty Chhatrapati Shivaji MSS
Noor Syed Ozone Swimming Pool
Omkar Kadam P. M. Hindu Bath
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Siddharth Ghosh Mahatma Gandhi SP
Siddharth Thakkar Goregaon Sports Club
Tirth Shah Matunga Gymkhana
Trish Achrekar MIG Cricket Club
Vaishnav Mahadik P. M. Hindu Bath
Varun Patel Cricket Club of India
Vedant Agrawal Khar Gymkhana
Vedant Singh Chhatrapati Shivaji MSS
Vidit Agrawal Khar Gymkhana
Vinit Mane Goregaon Sports Club
VivaanSingh Dua Chhatrapati Shivaji MSS
Yash Patankar Bombay YMCA


SR.NO.21 EVENT NO. 17 100 M. Free Style - Boys Under 12
Name
Club
Aamir Arsiwala Otters Club
Adit Rambhia P. M. Hindu Bath
Arjun Iyer Otters Club
Aryaan Mehra Willingdon Sports Club
Aryan Ashar Goregaon Sports Club
Aryan Purohit P. M. Hindu Bath
Dhanayush Raninga Goregaon Sports Club
Eeshan Asodekar Ozone Swimming Pool
Husain Lokhandwala Chhatrapati Shivaji MSS
Ishaan Nagarkatti Khar Gymkhana
Karan Shukla Mahatma Gandhi SP
Krish Mehta Chhatrapati Shivaji MSS
Krishna Iyer Otters Club
Kritin Pruthi Otters Club
Manotesh Patil Mahatma Gandhi SP
Neel Roy Khar Gymkhana
Neev Shetty Chhatrapati Shivaji MSS
Noor Syed Ozone Swimming Pool
Omkar Kadam P. M. Hindu Bath
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Siddharth Ghosh Mahatma Gandhi SP
Siddharth Thakkar Goregaon Sports Club
Vaishnav Mahadik P. M. Hindu Bath
Varun Patel Cricket Club of India
Vedant Agrawal Khar Gymkhana
Vedant Singh Chhatrapati Shivaji MSS
Vidit Agrawal Khar Gymkhana
Vinit Mane Goregaon Sports Club
VivaanSingh Dua Chhatrapati Shivaji MSS
Yash Patankar Bombay YMCA


SR.NO.15 EVENT NO. 18 50 M. Breast Stroke - Boys Under 12
Name
Club
Aamir Arsiwala Otters Club
Adit Rambhia P. M. Hindu Bath
Arjun Iyer Otters Club
Aryan Ashar Goregaon Sports Club
Aryan Purohit P. M. Hindu Bath
Chaitanya Rangnekar MIG Cricket Club
Dhanayush Raninga Goregaon Sports Club
Eeshan Asodekar Ozone Swimming Pool
Husain Lokhandwala Chhatrapati Shivaji MSS
Ishaan Nagarkatti Khar Gymkhana
Ishaan Vora P. M. Hindu Bath
Jay Sampat P. M. Hindu Bath
Karan Shukla Mahatma Gandhi SP
Krish Mehta Chhatrapati Shivaji MSS
Krishna Iyer Otters Club
Kritin Pruthi Otters Club
Kunj Shah Mahatma Gandhi SP
Manotesh Patil Mahatma Gandhi SP
Neel Roy Khar Gymkhana
Neev Shetty Chhatrapati Shivaji MSS
Omkar Kadam P. M. Hindu Bath
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Trish Achrekar MIG Cricket Club
Vaishnav Mahadik P. M. Hindu Bath
Varun Patel Cricket Club of India
Vedant Agrawal Khar Gymkhana
Vedant Singh Chhatrapati Shivaji MSS
Vidit Agrawal Khar Gymkhana
Vinit Mane Goregaon Sports Club
VivaanSingh Dua Chhatrapati Shivaji MSS
Yash Patankar Bombay YMCA


SR.NO.45 EVENT NO. 19 50 M. Back Stroke - Boys Under 12
Name
Club
Aamir Arsiwala Otters Club
Adit Rambhia P. M. Hindu Bath
Arjun Iyer Otters Club
Aryaan Mehra Willingdon Sports Club
Aryan Ashar Goregaon Sports Club
Aryan Purohit P. M. Hindu Bath
Chaitanya Rangnekar MIG Cricket Club
Dhanayush Raninga Goregaon Sports Club
Husain Lokhandwala Chhatrapati Shivaji MSS
Ishaan Nagarkatti Khar Gymkhana
Jay Sampat P. M. Hindu Bath
Krish Mehta Chhatrapati Shivaji MSS
Krishna Iyer Otters Club
Kritin Pruthi Otters Club
Neel Roy Khar Gymkhana
Neev Shetty Chhatrapati Shivaji MSS
Noor Syed Ozone Swimming Pool
Omkar Kadam P. M. Hindu Bath
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Trish Achrekar MIG Cricket Club
Vaishnav Mahadik P. M. Hindu Bath
Varun Patel Cricket Club of India
Vedant Agrawal Khar Gymkhana
Vedant Singh Chhatrapati Shivaji MSS
Vidit Agrawal Khar Gymkhana
Vinit Mane Goregaon Sports Club
VivaanSingh Dua Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.9 EVENT NO. 20 50 M. Butterfly Stroke - Boys Under 12
Name
Club
Aamir Arsiwala Otters Club
Adit Rambhia P. M. Hindu Bath
Arjun Iyer Otters Club
Aryaan Mehra Willingdon Sports Club
Aryan Ashar Goregaon Sports Club
Aryan Purohit P. M. Hindu Bath
Chaitanya Rangnekar MIG Cricket Club
Dhanayush Raninga Goregaon Sports Club
Eeshan Asodekar Ozone Swimming Pool
Husain Lokhandwala Chhatrapati Shivaji MSS
Ishaan Nagarkatti Khar Gymkhana
Jay Sampat P. M. Hindu Bath
Krish Mehta Chhatrapati Shivaji MSS
Krishna Iyer Otters Club
Kritin Pruthi Otters Club
Neel Roy Khar Gymkhana
Neev Shetty Chhatrapati Shivaji MSS
Noor Syed Ozone Swimming Pool
Omkar Kadam P. M. Hindu Bath
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Siddharth Thakkar Goregaon Sports Club
Trish Achrekar MIG Cricket Club
Vaishnav Mahadik P. M. Hindu Bath
Vedant Agrawal Khar Gymkhana
Vedant Singh Chhatrapati Shivaji MSS
Vidit Agrawal Khar Gymkhana
Vinit Mane Goregaon Sports Club
VivaanSingh Dua Chhatrapati Shivaji MSS
Yash Patankar Bombay YMCA


SR.NO.39 EVENT NO. 21 100 M. Individual Medley - Boys Under 12
Name
Club
Aamir Arsiwala Otters Club
Adit Rambhia P. M. Hindu Bath
Arjun Iyer Otters Club
Aryaan Mehra Willingdon Sports Club
Aryan Ashar Goregaon Sports Club
Aryan Purohit P. M. Hindu Bath
Chaitanya Rangnekar MIG Cricket Club
Dhanayush Raninga Goregaon Sports Club
Eeshan Asodekar Ozone Swimming Pool
Husain Lokhandwala Chhatrapati Shivaji MSS
Ishaan Nagarkatti Khar Gymkhana
Jay Sampat P. M. Hindu Bath
Krish Mehta Chhatrapati Shivaji MSS
Krishna Iyer Otters Club
Kritin Pruthi Otters Club
Neel Roy Khar Gymkhana
Neev Shetty Chhatrapati Shivaji MSS
Noor Syed Ozone Swimming Pool
Omkar Kadam P. M. Hindu Bath
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Trish Achrekar MIG Cricket Club
Vaishnav Mahadik P. M. Hindu Bath
Varun Patel Cricket Club of India
Vedant Agrawal Khar Gymkhana
Vedant Singh Chhatrapati Shivaji MSS
Vidit Agrawal Khar Gymkhana
Vinit Mane Goregaon Sports Club
VivaanSingh Dua Chhatrapati Shivaji MSS
Yash Patankar Bombay YMCA


SR.NO.3 EVENT NO. 22 50 M. Free Style - Boys Under 14
Name
Club
Abhishek Jaiswal Mahatma Gandhi SP
Abhishek Roy Otters Club
Aman Shaikh Maharashtra Labour Welfare Board
Aniket Jagtap Police Swimming Pool
Armaan Tobaccowala Otters Club
Aryan Makhija Khar Gymkhana
Ashok Gawade Police Swimming Pool
Bhavesh Satam Mahatma Gandhi SP
Bipin Shetty Goregaon Sports Club
Dhruv Parmar Maharashtra Labour Welfare Board
Eknath Mishra Maharashtra Labour Welfare Board
Ishaan Jaffer Otters Club
Karan Khanna Forest Club
Kiran Mathews Forest Club
Malhar Mane Goregaon Sports Club
Mokssh Surve Forest Club
Mufaddal Kapasi Forest Club
Pradyumna Sharma MIG Cricket Club
Rajat Abhale Mahatma Gandhi SP
Shantanav Rao Otters Club
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Siddharth Sankhe Otters Club
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana
Tapan Pathare Mahatma Gandhi SP
YingLung Kwan Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.29 EVENT NO. 23 100 M. Free Style - Boys Under 14
Name
Club
Abhishek Jaiswal Mahatma Gandhi SP
Abhishek Roy Otters Club
Aniket Jagtap Police Swimming Pool
Armaan Tobaccowala Otters Club
Aryan Makhija Khar Gymkhana
Ashok Gawade Police Swimming Pool
Bhavesh Satam Mahatma Gandhi SP
Ishaan Jaffer Otters Club
Kiran Mathews Forest Club
Malhar Mane Goregaon Sports Club
Mokssh Surve Forest Club
Mufaddal Kapasi Forest Club
Pradyumna Sharma MIG Cricket Club
Rajat Abhale Mahatma Gandhi SP
Shantanav Rao Otters Club
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Siddharth Sankhe Otters Club
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana
Tapan Pathare Mahatma Gandhi SP


SR.NO.19 EVENT NO. 24 50 M. Breast Stroke - Boys Under 14
Name
Club
Abhishek Jaiswal Mahatma Gandhi SP
Abhishek Roy Otters Club
Aman Shaikh Maharashtra Labour Welfare Board
Aniket Jagtap Police Swimming Pool
Armaan Tobaccowala Otters Club
Aryan Makhija Khar Gymkhana
Ashok Gawade Police Swimming Pool
Bhavesh Satam Mahatma Gandhi SP
Bipin Shetty Goregaon Sports Club
Chris Fernandes Police Swimming Pool
Ishaan Jaffer Otters Club
Kiran Mathews Forest Club
Manas Patil Mahatma Gandhi SP
Mufaddal Kapasi Forest Club
Pradyumna Sharma MIG Cricket Club
Rajat Abhale Mahatma Gandhi SP
Shantanav Rao Otters Club
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Siddharth Sankhe Otters Club
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana


SR.NO.45 EVENT NO. 25 50 M. Back Stroke - Boys Under 14
Name
Club
Abhishek Roy Otters Club
Aniket Jagtap Police Swimming Pool
Armaan Tobaccowala Otters Club
Aryan Makhija Khar Gymkhana
Ashok Gawade Police Swimming Pool
Ishaan Jaffer Otters Club
Mokssh Surve Forest Club
Pradyumna Sharma MIG Cricket Club
Shantanav Rao Otters Club
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Siddharth Sankhe Otters Club
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana
YingLung Kwan Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.11 EVENT NO. 26 50 M. Butterfly Stroke - Boys Under 14
Name
Club
Abhishek Roy Otters Club
Aniket Jagtap Police Swimming Pool
Armaan Tobaccowala Otters Club
Aryan Makhija Khar Gymkhana
Eknath Mishra Maharashtra Labour Welfare Board
Ishaan Jaffer Otters Club
Karan Khanna Forest Club
Malhar Mane Goregaon Sports Club
Mokssh Surve Forest Club
Pradyumna Sharma MIG Cricket Club
Shantanav Rao Otters Club
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Siddharth Sankhe Otters Club
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana


SR.NO.37 EVENT NO. 27 100 M. Individual Medley - Boys Under 14
Name
Club
Abhishek Roy Otters Club
Aniket Jagtap Police Swimming Pool
Armaan Tobaccowala Otters Club
Aryan Makhija Khar Gymkhana
Ashok Gawade Police Swimming Pool
Ishaan Jaffer Otters Club
Kiran Mathews Forest Club
Mokssh Surve Forest Club
Pradyumna Sharma MIG Cricket Club
Shantanav Rao Otters Club
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Siddharth Sankhe Otters Club
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana
YingLung Kwan Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.1 EVENT NO. 28 50 M. Free Style - Boys Under 16
Name
Club
Aditya Patil Mahatma Gandhi SP
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Ishaan Mehra Willingdon Sports Club
Jason Smith Khar Gymkhana
Manan Shah Police Swimming Pool
Varun Makhija Cricket Club of India
Vedant Rao Otters Club
Yash Patil Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.27 EVENT NO. 29 100 M. Free Style - Boys Under 16
Name
Club
Aditya Patil Mahatma Gandhi SP
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Ishaan Mehra Willingdon Sports Club
Jason Smith Khar Gymkhana
Manan Shah Police Swimming Pool
Varun Makhija Cricket Club of India
Vedant Rao Otters Club
Yash Patil Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.17 EVENT NO. 30 50 M. Breast Stroke - Boys Under 16
Name
Club
Aditya Patil Mahatma Gandhi SP
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Ishaan Mehra Willingdon Sports Club
Jason Smith Khar Gymkhana
Manan Shah Police Swimming Pool
Varun Makhija Cricket Club of India
Vedant Rao Otters Club
Yash Patil Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.43 EVENT NO. 31 50 M. Back Stroke - Boys Under 16
Name
Club
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Ishaan Mehra Willingdon Sports Club
Jason Smith Khar Gymkhana
Manan Shah Police Swimming Pool
Varun Makhija Cricket Club of India
Vedant Rao Otters Club
Yash Patil Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.9 EVENT NO. 32 50 M. Butterfly Stroke - Boys Under 16
Name
Club
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Ishaan Mehra Willingdon Sports Club
Jason Smith Khar Gymkhana
Manan Shah Police Swimming Pool
Varun Makhija Cricket Club of India
Vedant Rao Otters Club
Yash Patil Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.35 EVENT NO. 33 100 M. Individual Medley - Boys Under 16
Name
Club
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Ishaan Mehra Willingdon Sports Club
Jason Smith Khar Gymkhana
Manan Shah Police Swimming Pool
Varun Makhija Cricket Club of India
Vedant Rao Otters Club
Yash Patil Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.1 EVENT NO. 34 50 M. Free Style - Men Under 30
Name
Club
Abhay Powle P. M. Hindu Bath
Hormuz Baliwalla Cricket Club of India
Kabir Jain Chhatrapati Shivaji MSS
Keshin Bhargava Police Swimming Pool
Prateek Sohoni Chhatrapati Shivaji MSS
Rahul Jogha Chhatrapati Shivaji MSS
Romir Sane Chhatrapati Shivaji MSS
Sagar Muslankar Chhatrapati Shivaji MSS
Vijay Mithapura Maharashtra Labour Welfare Board
Vinod Shelar Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.19 EVENT NO. 35 100 M. Free Style - Men Under 30
Name
Club
Abhay Powle P. M. Hindu Bath
Avi Jain Chhatrapati Shivaji MSS
Hormuz Baliwalla Cricket Club of India
Keshin Bhargava Police Swimming Pool
Prateek Sohoni Chhatrapati Shivaji MSS
Romir Sane Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.13 EVENT NO. 36 50 M. Breast Stroke - Men Under 30
Name
Club
Abhay Powle P. M. Hindu Bath
Arjun Kawle P. M. Hindu Bath
Hormuz Baliwalla Cricket Club of India
Keshin Bhargava Police Swimming Pool
Romir Sane Chhatrapati Shivaji MSS
Vijay Mithapura Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.43 EVENT NO. 37 50 M. Back Stroke - Men Under 30
Name
Club
Hormuz Baliwalla Cricket Club of India
Romir Sane Chhatrapati Shivaji MSS
Siddhant Babla Khar Gymkhana
Sushant Divgikar MIG Cricket Club


SR.NO.7 EVENT NO. 38 50 M. Butterfly Stroke - Men Under 30
Name
Club
Avi Jain Chhatrapati Shivaji MSS
Hormuz Baliwalla Cricket Club of India
Keshin Bhargava Police Swimming Pool
Romir Sane Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.37 EVENT NO. 39 100 M. Individual Medley - Men Under 30
Name
Club
Abhay Powle P. M. Hindu Bath
Hormuz Baliwalla Cricket Club of India
Siddhant Babla Khar Gymkhana
Sushant Divgikar MIG Cricket Club


SR.NO.49 EVENT NO. 40 50 M. Free Style - Men Under 40
Name
Club
Manoj Balekar Maharashtra Labour Welfare Board
Narayan Sawal Maharashtra Labour Welfare Board
Nilesh Parab Forest Club
Rakesh Panchal Chhatrapati Shivaji MSS
Sachin Malhotra Otters Club
Santosh Bhatade Chhatrapati Shivaji MSS
Shekhar Singh Forest Club


SR.NO.51 EVENT NO. 41 50 M. Free Style - Men Under 50
Name
Club
Ajit Pawar Police Swimming Pool
Bibhas Dasgupta Khar Gymkhana
Hiten Doshi Chhatrapati Shivaji MSS
Lalit Hirani Chhatrapati Shivaji MSS
Manish Jakeria Police Swimming Pool
Minesh Babla Khar Gymkhana
Nikhil Sohoni Chhatrapati Shivaji MSS
Sandip Sabu Chhatrapati Shivaji MSS
Sanjeev Mehta Otters Club
Shankar Mestri Chhatrapati Shivaji MSS
Shirish Chitanis Chhatrapati Shivaji MSS
Shriram Iyer Chhatrapati Shivaji MSS
Suresh Kulkarni Chhatrapati Shivaji MSS
Vijay Parhanpure Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.53 EVENT NO. 42 25 M. Free Style - Men Under 60
Name
Club
Avinash Sant Chhatrapati Shivaji MSS
Babu Mithapura Maharashtra Labour Welfare Board
Balasaheb Ghadge Police Swimming Pool
Deepak Paleja P. M. Hindu Bath
Deepak Palya Maharashtra Labour Welfare Board
Devendra Shah Chhatrapati Shivaji MSS
Ganesh Ghadge Police Swimming Pool
Jagdish Karia Police Swimming Pool
Mustafa Shaikh Ozone Swimming Pool
Pradyut Borkar MIG Cricket Club
Roopak Asarpota MIG Cricket Club
Shyamsundar Solanki Chhatrapati Shivaji MSS
Vidyadhar Modak Police Swimming Pool


SR.NO.55 EVENT NO. 43 25 M. Free Style - Men 60 Plus
Name
Club
Ashok Divekar Chhatrapati Shivaji MSS
B.S. Bhandary Acres Club
Mithalal Kohli Bombay YMCA
Narendra Karekar Chhatrapati Shivaji MSS
Prakash Raut Chhatrapati Shivaji MSS
Rajan Powle P. M. Hindu Bath
S.H. Bangale Vibgyor High
Sashikumar Karekar MIG Cricket Club
Shridhar Yadwad Chhatrapati Shivaji MSS
Surendra Orpe Chhatrapati Shivaji MSS
Talak Shah Chhatrapati Shivaji MSS
Tapankumar Haldar Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.25 EVENT NO. 44 4 x 25 M. Free Style Relay - Boys Under 8
Name
Club
CSMSS Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 8 years Chhatrapati Shivaji MSS
Khar Gym Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 8 years Khar Gymkhana
Matunga Gym Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 8 years Matunga Gymkhana
Otters Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 8 years Otters Club
Ozone Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 8 years Ozone Swimming Pool


SR.NO.47 EVENT NO. 45 4 x 25 M. Medley Relay - Boys Under 8
Name
Club
CSMSS Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 8 years Chhatrapati Shivaji MSS
Khar Gym Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 8 years Khar Gymkhana
Matunga GymTeam 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 8 years Matunga Gymkhana
Otters Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 8 years Otters Club


SR.NO.23 EVENT NO. 46 4 x 50 M. Free Style Relay - Boys Under 12
Name
Club
CSMSS Team A 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 12 years Chhatrapati Shivaji MSS
CSMSS Team B 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 12 years Chhatrapati Shivaji MSS
CSMSS Team C 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 12 years Chhatrapati Shivaji MSS
GSC Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 12 years Goregaon Sports Club
Khar Gym Team A 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 12 years Khar Gymkhana
Khar Gym Team B 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 12 years Khar Gymkhana
MGMO Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 12 years Mahatma Gandhi SP
MIG Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 12 years MIG Cricket Club
Otters Team A 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 12 years Otters Club
Otters Team B 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 12 years Otters Club
Otters Team C 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 12 years Otters Club
Ozone Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 12 years Ozone Swimming Pool
PMHB Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 12 years P. M. Hindu Bath


SR.NO.57 EVENT NO. 47 4 x 50 M. Medley Relay - Boys Under 12
Name
Club
CSMSS Team A 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 12 years Chhatrapati Shivaji MSS
CSMSS Team B 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 12 years Chhatrapati Shivaji MSS
CSMSS Team C 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 12 years Chhatrapati Shivaji MSS
GSC Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 12 years Goregaon Sports Club
Khar Gym Team A 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 12 years Khar Gymkhana
Khar Gym Team B 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 12 years Khar Gymkhana
MGMO Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 12 years Mahatma Gandhi SP
MIG Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 12 years MIG Cricket Club
Otters Team A 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 12 years Otters Club
Otters Team B 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 12 years Otters Club
Otters Team C 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 12 years Otters Club
Ozone Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 12 years Ozone Swimming Pool
PMHB Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 12 years P. M. Hindu Bath


SR.NO.23 EVENT NO. 48 4 x 50 M. Free Style Relay - Boys Under 16
Name
Club
Forest Cluib Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 16 years Forest Club
Khar Gym Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 16 years Khar Gymkhana
MGMO Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 16 years Mahatma Gandhi SP
Otters Team 4x50 M. Free Style Relay - Boys Under 16 years Otters Club
PSP Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 16 years Police Swimming Pool


SR.NO.49 EVENT NO. 49 4 x 50 M. Medley Relay - Boys Under 16
Name
Club
Forest Cluib Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 16 years Forest Club
Khar Gym Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 16 years Khar Gymkhana
MGMO Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 16 years Mahatma Gandhi SP
Otters Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 16 years Otters Club
PSP Team 4x50 M. Medley Relay - Boys Under 16 years Police Swimming Pool


SR.NO.8 EVENT NO. 50 25 M. Free Style - Girls Under 6
Name
Club
Anannya Nayak Vibgyor High
Harshdeep Kaur Chhatrapati Shivaji MSS
Neer Balekar Maharashtra Labour Welfare Board
Renaa Jain Club Millennium
Renee Jain Vibgyor High
Savali Patil Vibgyor High
Shravani Patil Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.34 EVENT NO. 51 25 M. Breast Stroke - Girls Under 6
Name
Club
Harshdeep Kaur Chhatrapati Shivaji MSS
Neer Balekar Maharashtra Labour Welfare Board
Renaa Jain Club Millennium
Renee Jain Vibgyor High
Savali Patil Vibgyor High
Shravani Patil Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.42 EVENT NO. 52 25 M. Back Stroke - Girls Under 6
Name
Club
Anannya Nayak Vibgyor High
Harshdeep Kaur Chhatrapati Shivaji MSS
Neer Balekar Maharashtra Labour Welfare Board
Renaa Jain Club Millennium
Renee Jain Vibgyor High
Savali Patil Vibgyor High
Shravani Patil Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.16 EVENT NO. 53 25 M. Butterfly Stroke - Girls Under 6
Name
Club
Harshdeep Kaur Chhatrapati Shivaji MSS
Neer Balekar Maharashtra Labour Welfare Board
Renaa Jain Club Millennium
Renee Jain Vibgyor High
Savali Patil Vibgyor High
Shravani Patil Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.6 EVENT NO. 54 50 M. Free Style - Girls Under 8
Name
Club
Aaliya Gangwani Khar Gymkhana
Aanya Wala Khar Gymkhana
Apeksha Fernandes IIT Swimming Club
Aria Seth Matunga Gymkhana
Bethany Furtado Goregaon Sports Club
Diva Punjabi Khar Gymkhana
Divya Karnani Otters Club
Evanka Shah Khar Gymkhana
Kiara Bangera Chhatrapati Shivaji MSS
Mehek Doulatramani Khar Gymkhana
Mitvi Dattani P. M. Hindu Bath
Nandika Raghav Khar Gymkhana
Nishka Mehta Matunga Gymkhana
Palak Dhami Matunga Gymkhana
Priyanka Rohra Khar Gymkhana
Pushya Sahajwani Goregaon Sports Club
Rhea Chhabria Otters Club
Riddhi Sawhney Khar Gymkhana
Sanjiti Saha Khar Gymkhana
Tanishtha Nath Vibgyor High
Trisha Khanna Khar Gymkhana
Vainavi Udani Matunga Gymkhana
Vedika Joshi Goregaon Sports Club
Vira Chawla Otters Club
Zaara Arora Otters Club


SR.NO.22 EVENT NO. 55 50 M. Breast Stroke - Girls Under 8
Name
Club
Aaliya Gangwani Khar Gymkhana
Aanya Wala Khar Gymkhana
Apeksha Fernandes IIT Swimming Club
Aria Seth Matunga Gymkhana
Bethany Furtado Goregaon Sports Club
Divya Karnani Otters Club
Evanka Shah Khar Gymkhana
Kiara Bangera Chhatrapati Shivaji MSS
Mehek Doulatramani Khar Gymkhana
Mitvi Dattani P. M. Hindu Bath
Nandika Raghav Khar Gymkhana
Nishka Mehta Matunga Gymkhana
Palak Dhami Matunga Gymkhana
Pallavi Gudla Mahatma Gandhi SP
Priyanka Rohra Khar Gymkhana
Pushya Sahajwani Goregaon Sports Club
Rhea Chhabria Otters Club
Sanjiti Saha Khar Gymkhana
Shreya Tambuskar Mahatma Gandhi SP
Tanishtha Nath Vibgyor High
Vainavi Udani Matunga Gymkhana
Vedika Joshi Goregaon Sports Club
Vira Chawla Otters Club
Zaara Arora Otters Club


SR.NO.40 EVENT NO. 56 50 M. Back Stroke - Girls Under 8
Name
Club
Aaliya Gangwani Khar Gymkhana
Aanya Wala Khar Gymkhana
Apeksha Fernandes IIT Swimming Club
Aria Seth Matunga Gymkhana
Bethany Furtado Goregaon Sports Club
Diva Punjabi Khar Gymkhana
Divya Karnani Otters Club
Evanka Shah Khar Gymkhana
Kiara Bangera Chhatrapati Shivaji MSS
Mehek Doulatramani Khar Gymkhana
Mitvi Dattani P. M. Hindu Bath
Nandika Raghav Khar Gymkhana
Nishka Mehta Matunga Gymkhana
Palak Dhami Matunga Gymkhana
Priyanka Rohra Khar Gymkhana
Pushya Sahajwani Goregaon Sports Club
Rhea Chhabria Otters Club
Riddhi Sawhney Khar Gymkhana
Sanjiti Saha Khar Gymkhana
Tanishtha Nath Vibgyor High
Trisha Khanna Khar Gymkhana
Vedika Joshi Goregaon Sports Club
Vira Chawla Otters Club
Zaara Arora Otters Club


SR.NO.14 EVENT NO. 57 50 M. Butterfly Stroke - Girls Under 8
Name
Club
Aaliya Gangwani Khar Gymkhana
Aanya Wala Khar Gymkhana
Apeksha Fernandes IIT Swimming Club
Aria Seth Matunga Gymkhana
Bethany Furtado Goregaon Sports Club
Diva Punjabi Khar Gymkhana
Divya Karnani Otters Club
Evanka Shah Khar Gymkhana
Kiara Bangera Chhatrapati Shivaji MSS
Mehek Doulatramani Khar Gymkhana
Mitvi Dattani P. M. Hindu Bath
Nandika Raghav Khar Gymkhana
Nishka Mehta Matunga Gymkhana
Palak Dhami Matunga Gymkhana
Priyanka Rohra Khar Gymkhana
Pushya Sahajwani Goregaon Sports Club
Rhea Chhabria Otters Club
Riddhi Sawhney Khar Gymkhana
Sanjiti Saha Khar Gymkhana
Trisha Khanna Khar Gymkhana
Vedika Joshi Goregaon Sports Club
Vira Chawla Otters Club
Zaara Arora Otters Club


SR.NO.32 EVENT NO. 58 100 M. Individual Medley - Girls Under 8
Name
Club
Aaliya Gangwani Khar Gymkhana
Aanya Wala Khar Gymkhana
Apeksha Fernandes IIT Swimming Club
Aria Seth Matunga Gymkhana
Divya Karnani Otters Club
Evanka Shah Khar Gymkhana
Kiara Bangera Chhatrapati Shivaji MSS
Mehek Doulatramani Khar Gymkhana
Mitvi Dattani P. M. Hindu Bath
Nandika Raghav Khar Gymkhana
Nishka Mehta Matunga Gymkhana
Palak Dhami Matunga Gymkhana
Priyanka Rohra Khar Gymkhana
Rhea Chhabria Otters Club
Sanjiti Saha Khar Gymkhana
Vira Chawla Otters Club
Zaara Arora Otters Club


SR.NO.6 EVENT NO. 59 50 M. Free Style - Girls Under 10
Name
Club
Akanksha Shah Matunga Gymkhana
Antara Kothare Cricket Club of India
Gargi Pawar Bombay YMCA
Iqra Shaikh Bombay YMCA
Jiaa Motwani Khar Gymkhana
Keya Mody Otters Club
Khushi Patel Khar Gymkhana
Meher Chawla Goregaon Sports Club
Neermita Bhattacharya Bombay YMCA
Saee Patil Police Swimming Pool
Sakshi Kudtarkar P. M. Hindu Bath
Sana Chawla P. M. Hindu Bath
Seeya Bijlani Khar Gymkhana
Serina Kishnani Matunga Gymkhana
Snighda Ray Goregaon Sports Club
Suhani Bakshi Celebration Sports Club
Tanisha Chheda Matunga Gymkhana


SR.NO.36 EVENT NO. 60 100 M. Free Style - Girls Under 10
Name
Club
Akanksha Shah Matunga Gymkhana
Antara Kothare Cricket Club of India
Gargi Pawar Bombay YMCA
Iqra Shaikh Bombay YMCA
Jiaa Motwani Khar Gymkhana
Keya Mody Otters Club
Khushi Patel Khar Gymkhana
Neermita Bhattacharya Bombay YMCA
Saee Patil Police Swimming Pool
Sana Chawla P. M. Hindu Bath
Seeya Bijlani Khar Gymkhana
Suhani Bakshi Celebration Sports Club


SR.NO.18 EVENT NO. 61 50 M. Breast Stroke - Girls Under 10
Name
Club
Akanksha Shah Matunga Gymkhana
Antara Kothare Cricket Club of India
Gargi Pawar Bombay YMCA
Iqra Shaikh Bombay YMCA
Keya Mody Otters Club
Meher Chawla Goregaon Sports Club
Neermita Bhattacharya Bombay YMCA
Saee Patil Police Swimming Pool
Sakshi Kudtarkar P. M. Hindu Bath
Sana Chawla P. M. Hindu Bath
Seeya Bijlani Khar Gymkhana
Serina Kishnani Matunga Gymkhana
Tanisha Chheda Matunga Gymkhana


SR.NO.48 EVENT NO. 62 50 M. Back Stroke - Girls Under 10
Name
Club
Akanksha Shah Matunga Gymkhana
Antara Kothare Cricket Club of India
Gargi Pawar Bombay YMCA
Iqra Shaikh Bombay YMCA
Jiaa Motwani Khar Gymkhana
Keya Mody Otters Club
Khushi Patel Khar Gymkhana
Meher Chawla Goregaon Sports Club
Neermita Bhattacharya Bombay YMCA
Saee Patil Police Swimming Pool
Sakshi Kudtarkar P. M. Hindu Bath
Sana Chawla P. M. Hindu Bath
Seeya Bijlani Khar Gymkhana
Snighda Ray Goregaon Sports Club
Suhani Bakshi Celebration Sports Club


SR.NO.12 EVENT NO. 63 50 M. Butterfly Stroke - Girls Under 10
Name
Club
Akanksha Shah Matunga Gymkhana
Antara Kothare Cricket Club of India
Gargi Pawar Bombay YMCA
Iqra Shaikh Bombay YMCA
Jiaa Motwani Khar Gymkhana
Keya Mody Otters Club
Khushi Patel Khar Gymkhana
Neermita Bhattacharya Bombay YMCA
Saee Patil Police Swimming Pool
Sakshi Kudtarkar P. M. Hindu Bath
Sana Chawla P. M. Hindu Bath
Seeya Bijlani Khar Gymkhana
Suhani Bakshi Celebration Sports Club


SR.NO.42 EVENT NO. 64 100 M. Individual Medley - Girls Under 10
Name
Club
Akanksha Shah Matunga Gymkhana
Antara Kothare Cricket Club of India
Gargi Pawar Bombay YMCA
Iqra Shaikh Bombay YMCA
Keya Mody Otters Club
Neermita Bhattacharya Bombay YMCA
Saee Patil Police Swimming Pool
Sakshi Kudtarkar P. M. Hindu Bath
Sana Chawla P. M. Hindu Bath
Seeya Bijlani Khar Gymkhana
Suhani Bakshi Celebration Sports Club


SR.NO.4 EVENT NO. 65 50 M. Free Style - Girls Under 12
Name
Club
Ananya Mehere Police Swimming Pool
Antara Mehere Police Swimming Pool
Dipti Kapadia MIG Cricket Club
Diya Gupta Matunga Gymkhana
Gayatri Sanghi Cricket Club of India
Harshi Shroff Chhatrapati Shivaji MSS
Hitashi Mehta Matunga Gymkhana
Ishani Kumar Chhatrapati Shivaji MSS
Jispa Doshi Matunga Gymkhana
Kavya Shetty Chhatrapati Shivaji MSS
Khushi Deshmukh P. M. Hindu Bath
Khushi Jain Chhatrapati Shivaji MSS
Mahak Bhandari Chhatrapati Shivaji MSS
Muskaan Patel Khar Gymkhana
Muskaan Tolani Otters Club
Pragati Gupta Khar Gymkhana
Sagarika Rawat Bombay YMCA
Saie Pai Mahatma Gandhi SP
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana
Sana Gaya Khar Gymkhana
Sanskruti Bhogate P. M. Hindu Bath
Shraddha Desai Mahatma Gandhi SP
Shraddha Menon Bombay YMCA
Sneha Parab Police Swimming Pool
Tanvi Khandekar Bombay YMCA
Tejaswita Bhardwaj Goregaon Sports Club
Vedika Makhija Khar Gymkhana


SR.NO.22 EVENT NO. 66 100 M. Free Style - Girls Under 12
Name
Club
Ananya Mehere Police Swimming Pool
Antara Mehere Police Swimming Pool
Diya Gupta Matunga Gymkhana
Gayatri Sanghi Cricket Club of India
Hitashi Mehta Matunga Gymkhana
Ishani Kumar Chhatrapati Shivaji MSS
Jispa Doshi Matunga Gymkhana
Khushi Deshmukh P. M. Hindu Bath
Mahak Bhandari Chhatrapati Shivaji MSS
Muskaan Patel Khar Gymkhana
Muskaan Tolani Otters Club
Pragati Gupta Khar Gymkhana
Sagarika Rawat Bombay YMCA
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana
Sana Gaya Khar Gymkhana
Shraddha Menon Bombay YMCA
Sneha Parab Police Swimming Pool
Tanvi Khandekar Bombay YMCA
Tejaswita Bhardwaj Goregaon Sports Club
Vedika Makhija Khar Gymkhana


SR.NO.16 EVENT NO. 67 50 M. Breast Stroke - Girls Under 12
Name
Club
Ananya Mehere Police Swimming Pool
Antara Mehere Police Swimming Pool
Dipti Kapadia MIG Cricket Club
Diya Gupta Matunga Gymkhana
Gayatri Sanghi Cricket Club of India
Ishani Kumar Chhatrapati Shivaji MSS
Jispa Doshi Matunga Gymkhana
Kavya Shetty Chhatrapati Shivaji MSS
Khushi Deshmukh P. M. Hindu Bath
Mahak Bhandari Chhatrapati Shivaji MSS
Muskaan Tolani Otters Club
Pragati Gupta Khar Gymkhana
Sagarika Rawat Bombay YMCA
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana
Sana Gaya Khar Gymkhana
Sanskruti Bhogate P. M. Hindu Bath
Shraddha Desai Mahatma Gandhi SP
Shraddha Menon Bombay YMCA
Sneha Parab Police Swimming Pool
Tanvi Khandekar Bombay YMCA
Vedika Makhija Khar Gymkhana


SR.NO.46 EVENT NO. 68 50 M. Back Stroke - Girls Under 12
Name
Club
Gayatri Sanghi Cricket Club of India
Harshi Shroff Chhatrapati Shivaji MSS
Hitashi Mehta Matunga Gymkhana
Ishani Kumar Chhatrapati Shivaji MSS
Khushi Deshmukh P. M. Hindu Bath
Mahak Bhandari Chhatrapati Shivaji MSS
Muskaan Patel Khar Gymkhana
Muskaan Tolani Otters Club
Pragati Gupta Khar Gymkhana
Sagarika Rawat Bombay YMCA
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana
Sana Gaya Khar Gymkhana
Shraddha Menon Bombay YMCA
Tanvi Khandekar Bombay YMCA
Tejaswita Bhardwaj Goregaon Sports Club
Vedika Makhija Khar Gymkhana


SR.NO.10 EVENT NO. 69 50 M. Butterfly Stroke - Girls Under 12
Name
Club
Ananya Mehere Police Swimming Pool
Gayatri Sanghi Cricket Club of India
Ishani Kumar Chhatrapati Shivaji MSS
Jispa Doshi Matunga Gymkhana
Khushi Deshmukh P. M. Hindu Bath
Mahak Bhandari Chhatrapati Shivaji MSS
Muskaan Patel Khar Gymkhana
Muskaan Tolani Otters Club
Pragati Gupta Khar Gymkhana
Sagarika Rawat Bombay YMCA
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana
Sana Gaya Khar Gymkhana
Shraddha Menon Bombay YMCA
Tanvi Khandekar Bombay YMCA
Tejaswita Bhardwaj Goregaon Sports Club
Vedika Makhija Khar Gymkhana


SR.NO.40 EVENT NO. 70 100 M. Individual Medley - Girls Under 12
Name
Club
Ananya Mehere Police Swimming Pool
Gayatri Sanghi Cricket Club of India
Harshi Shroff Chhatrapati Shivaji MSS
Ishani Kumar Chhatrapati Shivaji MSS
Jispa Doshi Matunga Gymkhana
Khushi Deshmukh P. M. Hindu Bath
Mahak Bhandari Chhatrapati Shivaji MSS
Muskaan Tolani Otters Club
Pragati Gupta Khar Gymkhana
Sagarika Rawat Bombay YMCA
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana
Sana Gaya Khar Gymkhana
Shraddha Menon Bombay YMCA
Tanvi Khandekar Bombay YMCA
Tejaswita Bhardwaj Goregaon Sports Club
Vedika Makhija Khar Gymkhana


SR.NO.4 EVENT NO. 71 50 M. Free Style - Girls Under 14
Name
Club
Aadya Anaokar MIG Cricket Club
Ananya Kochhar Otters Club
Isha Tilve Chhatrapati Shivaji MSS
Jahnavi Shah Cricket Club of India
Jaini Gogri Matunga Gymkhana
Kasturi Rane Chhatrapati Shivaji MSS
Namita Hegdekar MIG Cricket Club
Nayanika Asarpota MIG Cricket Club
Neha Prasad Khar Gymkhana
Nidhi Khavnekar Mahatma Gandhi SP
Parita Sheth Chhatrapati Shivaji MSS
Pranali Sohoni Chhatrapati Shivaji MSS
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Rucha Mhatre P. M. Hindu Bath
Sakshi Naidu Forest Club
Samaikya Gauri Chhatrapati Shivaji MSS
Sanah Bhabha Khar Gymkhana
Sania Singh Khar Gymkhana
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shaivi Shah Mahatma Gandhi SP
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Uma Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS
Vanshika Shah Matunga Gymkhana


SR.NO.30 EVENT NO. 72 100 M. Free Style - Girls Under 14
Name
Club
Aadya Anaokar MIG Cricket Club
Ananya Kochhar Otters Club
Isha Tilve Chhatrapati Shivaji MSS
Jahnavi Shah Cricket Club of India
Jaini Gogri Matunga Gymkhana
Kasturi Rane Chhatrapati Shivaji MSS
Namita Hegdekar MIG Cricket Club
Neha Prasad Khar Gymkhana
Parita Sheth Chhatrapati Shivaji MSS
Pranali Sohoni Chhatrapati Shivaji MSS
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Rucha Mhatre P. M. Hindu Bath
Samaikya Gauri Chhatrapati Shivaji MSS
Sanah Bhabha Khar Gymkhana
Sania Singh Khar Gymkhana
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Uma Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS
Vanshika Shah Matunga Gymkhana


SR.NO.20 EVENT NO. 73 50 M. Breast Stroke - Girls Under 14
Name
Club
Ananya Kochhar Otters Club
Ankolika De IIT Swimming Club
Isha Tilve Chhatrapati Shivaji MSS
Jahnavi Shah Cricket Club of India
Kasturi Rane Chhatrapati Shivaji MSS
Nayanika Asarpota MIG Cricket Club
Neha Prasad Khar Gymkhana
Nidhi Khavnekar Mahatma Gandhi SP
Pranali Sohoni Chhatrapati Shivaji MSS
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Rucha Mhatre P. M. Hindu Bath
Samaikya Gauri Chhatrapati Shivaji MSS
Sanah Bhabha Khar Gymkhana
Sania Singh Khar Gymkhana
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shaivi Shah Mahatma Gandhi SP
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Uma Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.46 EVENT NO. 74 50 M. Back Stroke - Girls Under 14
Name
Club
Aadya Anaokar MIG Cricket Club
Ananya Kochhar Otters Club
Isha Tilve Chhatrapati Shivaji MSS
Jahnavi Shah Cricket Club of India
Namita Hegdekar MIG Cricket Club
Neha Prasad Khar Gymkhana
Parita Sheth Chhatrapati Shivaji MSS
Pranali Sohoni Chhatrapati Shivaji MSS
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Rucha Mhatre P. M. Hindu Bath
Samaikya Gauri Chhatrapati Shivaji MSS
Sanah Bhabha Khar Gymkhana
Sania Singh Khar Gymkhana
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Uma Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.12 EVENT NO. 75 50 M. Butterfly Stroke - Girls Under 14
Name
Club
Ananya Kochhar Otters Club
Isha Tilve Chhatrapati Shivaji MSS
Jahnavi Shah Cricket Club of India
Kasturi Rane Chhatrapati Shivaji MSS
Neha Prasad Khar Gymkhana
Parita Sheth Chhatrapati Shivaji MSS
Pranali Sohoni Chhatrapati Shivaji MSS
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Rucha Mhatre P. M. Hindu Bath
Sakshi Naidu Forest Club
Samaikya Gauri Chhatrapati Shivaji MSS
Sanah Bhabha Khar Gymkhana
Sania Singh Khar Gymkhana
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Uma Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.38 EVENT NO. 76 100 M. Individual Medley - Girls Under 14
Name
Club
Ananya Kochhar Otters Club
Isha Tilve Chhatrapati Shivaji MSS
Jahnavi Shah Cricket Club of India
Neha Prasad Khar Gymkhana
Parita Sheth Chhatrapati Shivaji MSS
Pranali Sohoni Chhatrapati Shivaji MSS
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Rucha Mhatre P. M. Hindu Bath
Samaikya Gauri Chhatrapati Shivaji MSS
Sanah Bhabha Khar Gymkhana
Sania Singh Khar Gymkhana
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Uma Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.2 EVENT NO. 77 50 M. Free Style - Girls Under 16
Name
Club
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Avantika Mehra Cricket Club of India
Jia Kamte Willingdon Sports Club
Mansi Pase Khar Gymkhana
Meher Khanna Forest Club
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Savni Kulkarni Chhatrapati Shivaji MSS
Tanvi Pawar Chhatrapati Shivaji MSS
Tina Sawant Police Swimming Pool
Urshita Vaishnav Khar Gymkhana


SR.NO.28 EVENT NO. 78 100 M. Free Style - Girls Under 16
Name
Club
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Avantika Mehra Cricket Club of India
Jia Kamte Willingdon Sports Club
Mansi Pase Khar Gymkhana
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Tina Sawant Police Swimming Pool
Urshita Vaishnav Khar Gymkhana


SR.NO.18 EVENT NO. 79 50 M. Breast Stroke - Girls Under 16
Name
Club
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Avantika Mehra Cricket Club of India
Jia Kamte Willingdon Sports Club
Mansi Pase Khar Gymkhana
Meher Khanna Forest Club
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Savni Kulkarni Chhatrapati Shivaji MSS
Tanvi Pawar Chhatrapati Shivaji MSS
Tina Sawant Police Swimming Pool
Urshita Vaishnav Khar Gymkhana


SR.NO.44 EVENT NO. 80 50 M. Back Stroke - Girls Under 16
Name
Club
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Avantika Mehra Cricket Club of India
Jia Kamte Willingdon Sports Club
Mansi Pase Khar Gymkhana
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Savni Kulkarni Chhatrapati Shivaji MSS
Tanvi Pawar Chhatrapati Shivaji MSS
Urshita Vaishnav Khar Gymkhana


SR.NO.10 EVENT NO. 81 50 M. Butterfly Stroke - Girls Under 16
Name
Club
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Avantika Mehra Cricket Club of India
Jia Kamte Willingdon Sports Club
Mansi Pase Khar Gymkhana
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Savni Kulkarni Chhatrapati Shivaji MSS
Urshita Vaishnav Khar Gymkhana


SR.NO.36 EVENT NO. 82 100 M. Individual Medley - Girls Under 16
Name
Club
Avantika Mehra Cricket Club of India
Jia Kamte Willingdon Sports Club
Mansi Pase Khar Gymkhana
Monique Gandhi Khar Gymkhana


SR.NO.2 EVENT NO. 83 50 M. Free Style - Women Under 30
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Rujuta Bhatt Khar Gymkhana
Veeral Mehta Bombay YMCA


SR.NO.20 EVENT NO. 84 100 M. Free Style - Women Under 30
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Rujuta Bhatt Khar Gymkhana
Veeral Mehta Bombay YMCA


SR.NO.14 EVENT NO. 85 50 M. Breast Stroke - Women Under 30
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Rujuta Bhatt Khar Gymkhana
Veeral Mehta Bombay YMCA


SR.NO.44 EVENT NO. 86 50 M. Back Stroke - Women Under 30
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Jhanvi Shetty MIG Cricket Club
Rujuta Bhatt Khar Gymkhana
Veeral Mehta Bombay YMCA


SR.NO.8 EVENT NO. 87 50 M. Butterfly Stroke - Women Under 30
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Rujuta Bhatt Khar Gymkhana
Veeral Mehta Bombay YMCA


SR.NO.38 EVENT NO. 88 100 M. Individual Medley - Women Under 30
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Rujuta Bhatt Khar Gymkhana
Veeral Mehta Bombay YMCA


SR.NO.50 EVENT NO. 89 50 M. Free Style - Women Under 40
Name
Club
Monica Sikka Otters Club
Pooja Gupta Vibgyor High
Sarika Jain Club Millennium
Shweta Bhole Chhatrapati Shivaji MSS
Snehal Bhal Kandivli Recreation Club
Sukhjit Kaur P. M. Hindu Bath


SR.NO.26 EVENT NO. 93 4 x 25 M. Free Style Relay - Girls Under 8
Name
Club
Khar Gym Team A 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 8 years Khar Gymkhana
Khar Gym Team B 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 8 years Khar Gymkhana
Matunga Gym Team 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 8 years Matunga Gymkhana
Otters Team 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 8 years Otters Club


SR.NO.48 EVENT NO. 94 4 x 25 M. Medley Relay - Girls Under 8
Name
Club
Khar Gym Team A 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 8 years Khar Gymkhana
Khar Gym Team B 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 8 years Khar Gymkhana
Matunga Gym Team 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 8 years Matunga Gymkhana
Otters Team 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 8 years Otters Club


SR.NO.24 EVENT NO. 95 4 x 50 M. Free Style Relay - Girls Under 12
Name
Club
CSMSS Team 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 12 years Chhatrapati Shivaji MSS
Khar Gym Team A 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 12 years Khar Gymkhana
Khar Gym Team B 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 12 years Khar Gymkhana
Otters Team 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 12 years Otters Club
PSP Team 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 12 years Police Swimming Pool
Team 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 12 years Matunga Gymkhana
YMCA Team 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 12 years Bombay YMCA


SR.NO.58 EVENT NO. 96 4 x 50 M. Medley Relay - Girls Under 12
Name
Club
CSMSS Team 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 12 years Chhatrapati Shivaji MSS
Khar Gym Team A 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 12 years Khar Gymkhana
Khar Gym Team B 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 12 years Khar Gymkhana
Otters Team 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 12 years Otters Club
PSP Team 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 12 years Police Swimming Pool
Team 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 12 years Matunga Gymkhana


SR.NO.24 EVENT NO. 97 4 x 50 M. Free Style Relay - Girls Under 16
Name
Club
CSMSS Team A 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 16 years Chhatrapati Shivaji MSS
CSMSS Team B 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 16 years Chhatrapati Shivaji MSS
Khar Gym Team A 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 16 years Khar Gymkhana
Khar Gym Team B 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 16 years Khar Gymkhana
MIG Team 4x50 M. Free Style Relay - Girls Under 16 years MIG Cricket Club


SR.NO.50 EVENT NO. 98 4 x 50 M. Medley Relay - Girls Under 16
Name
Club
CSMSS Team A 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 16 years Chhatrapati Shivaji MSS
CSMSS Team B 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 16 years Chhatrapati Shivaji MSS
Khar Gym Team A 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 16 years Khar Gymkhana
Khar Gym Team B 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 16 years Khar Gymkhana
MIG Team 4x50 M. Medley Relay - Girls Under 16 years MIG Cricket Club


SR.NO.59 EVENT NO. 99 4 x 25 M. Free Style Relay - Men
Name
Club
CSMSS Team A 4x25 M. Free Style Relay - Men Chhatrapati Shivaji MSS
Khar Gym Team 4 x 25 M. Free Style Relay - Men Khar Gymkhana
MIG Team 4x25 M. Free Style Relay - Men MIG Cricket Club
Otters Team A 4x25 M. Free Style Relay - Men Otters Club
Otters Team B 4x25 M. Free Style Relay - Men Otters Club
PMHB Team A 4x25 M. Free Style Relay - Men P. M. Hindu Bath
PMHB Team B 4x25 M. Free Style Relay - Men P. M. Hindu Bath
PSP Team 4 x 25 M. Free Style Relay - Men Police Swimming Pool
PSP Team 4x25 M. Free Style Relay - Men Police Swimming Pool


SR.NO.25 EVENT NO. 400 50 M. Breast Stroke - Men Under 40
Name
Club
Manoj Balekar Maharashtra Labour Welfare Board
Narayan Sawal Maharashtra Labour Welfare Board
Nilesh Parab Forest Club
Rakesh Panchal Chhatrapati Shivaji MSS
Sachin Malhotra Otters Club
Santosh Bhatade Chhatrapati Shivaji MSS
Shekhar Singh Forest Club


SR.NO.27 EVENT NO. 410 50 M. Breast Stroke - Men Under 50
Name
Club
Abhijit Malandkar Forest Club
Ajit Pawar Police Swimming Pool
Lalit Hirani Chhatrapati Shivaji MSS
Manish Jakeria Police Swimming Pool
Sandip Sabu Chhatrapati Shivaji MSS
Sanjeev Mehta Otters Club
Vijay Parhanpure Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.29 EVENT NO. 420 25 M. Breast Stroke - Men Under 60
Name
Club
Avinash Sant Chhatrapati Shivaji MSS
Babu Mithapura Maharashtra Labour Welfare Board
Balasaheb Ghadge Police Swimming Pool
Deepak Palya Maharashtra Labour Welfare Board
Devendra Shah Chhatrapati Shivaji MSS
Ganesh Ghadge Police Swimming Pool
Jagdish Karia Police Swimming Pool
Mustafa Shaikh Ozone Swimming Pool
Pradyut Borkar MIG Cricket Club
Roopak Asarpota MIG Cricket Club
Vidyadhar Modak Police Swimming Pool


SR.NO.31 EVENT NO. 430 25 M. Breast Stroke - Men 60 Plus
Name
Club
B.S. Bhandary Acres Club
Chandrashekhar Sardesai Chhatrapati Shivaji MSS
Mithalal Kohli Bombay YMCA
Mukund Goyande Chhatrapati Shivaji MSS
Narendra Karekar Chhatrapati Shivaji MSS
Rajan Powle P. M. Hindu Bath
Raman Asodekar Ozone Swimming Pool
S.H. Bangale Vibgyor High
Sashikumar Karekar MIG Cricket Club
Shridhar Yadwad Chhatrapati Shivaji MSS
Surendra Orpe Chhatrapati Shivaji MSS
Talak Shah Chhatrapati Shivaji MSS
Tapankumar Haldar Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.26 EVENT NO. 890 50 M. Breast Stroke - Women Under 40
Name
Club
Monica Sikka Otters Club
Pooja Gupta Vibgyor High
Sarika Jain Club Millennium
Shweta Bhole Chhatrapati Shivaji MSS
Snehal Bhal Kandivli Recreation Club
Sukhjit Kaur P. M. Hindu Bath


SR.NO.33 EVENT NO. 990 4 x 25 M. Medley Relay - Men
Name
Club
CSMSS Team A 4x25 M. Free Style Relay - Men Chhatrapati Shivaji MSS
CSMSS Team A 4x25 M.Medley Relay - Men Chhatrapati Shivaji MSS
CSMSS Team B 4x25 M. Free Style Relay - Men Chhatrapati Shivaji MSS
CSMSS Team B 4x25 M.Medley Relay - Men Chhatrapati Shivaji MSS
MIG Team 4x25 M. Free Style Relay - Men MIG Cricket Club
MIG Team 4x25 M.Medley Relay - Men MIG Cricket Club
PMHB Team A 4x25 M. Medley Relay - Men P. M. Hindu Bath
PMHB Team B 4x25 M. Free Style Relay - Men P. M. Hindu Bath
PMHB Team B 4x25 M. Medley Relay - Men P. M. Hindu Bath
PSP Team 4x25 M.Medley Relay - Men Police Swimming Pool