SR.NO.11 EVENT NO. 1 50 Yds. Free Style - Boys Under 9
Name
Club
Aaryaman Jaising Khar Gymkhana
Aditya Mhapsekar Mahatma Gandhi SP
Akshay Mhatre P.M. Hindu Bath
Angath Sadanah Otters Club
Arhan Shah Cricket Club of India
Arhan Shetty P.M. Hindu Bath
Arjunveer Gupta Bombay Presidency Radio Club
Armaan Sikka Otters Club
Arsh Arora Otters Club
Aryan Patel Otters Club
Brijraj Shetty M.I.G. Cricket Club
Dev Ambokar Maharashtra Labour Welfare Board
Devansh Moriani Otters Club
Dhrish Gada National Sports Club of India
Gaurav Dewali Goregaon Sports Club
Hrishikesh Karmalkar Chhatrapati Shivaji MSS
Jaiveer Motwani Khar Gymkhana
Kabir Taraporewala Cricket Club of India
Kapil Shetty Goregaon Sports Club
Laksh Puri Goregaon Sports Club
Meet Makhija Khar Gymkhana
Nakul Bhadade Bombay YMCA
Om Raut Maharashtra Labour Welfare Board
Rachit Rambhia P.M. Hindu Bath
Rishabh Said Mulund Swimming Pool
Rudraksh Jaiswal Chhatrapati Shivaji MSS
Salil Gokhale Chhatrapati Shivaji MSS
Shanay Ambani National Sports Club of India
Siddharth Bhuta Goregaon Sports Club
Sumukh Bhatia Chhatrapati Shivaji MSS
Ujwal Mane Goregaon Sports Club
Vansh Hemnani Mahatma Gandhi SP
Varun Taraporewala Cricket Club of India
Vedant Bapna National Sports Club of India
Vedant Parekh National Sports Club of India
Vedant Sharda National Sports Club of India
Vivek Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS
Yuv Hingarh Mahatma Gandhi SP
Yuvraj Wadhwani Khar Gymkhana


SR.NO.27 EVENT NO. 2 50 Yds. Breast Stroke - Boys Under 9
Name
Club
Aaryaman Jaising Khar Gymkhana
Aditya Mhapsekar Mahatma Gandhi SP
Akshay Mhatre P.M. Hindu Bath
Angath Sadanah Otters Club
Arhan Shah Cricket Club of India
Arhan Shetty P.M. Hindu Bath
Arjunveer Gupta Bombay Presidency Radio Club
Armaan Sikka Otters Club
Arsh Arora Otters Club
Aryan Patel Otters Club
Dev Ambokar Maharashtra Labour Welfare Board
Devansh Moriani Otters Club
Dhrish Gada National Sports Club of India
Gaurav Dewali Goregaon Sports Club
Hrishikesh Karmalkar Chhatrapati Shivaji MSS
Jaiveer Motwani Khar Gymkhana
Kabir Taraporewala Cricket Club of India
Kapil Shetty Goregaon Sports Club
Laksh Puri Goregaon Sports Club
Meet Makhija Khar Gymkhana
Prayaj Jaiswal Mahatma Gandhi SP
Rachit Rambhia P.M. Hindu Bath
Rishabh Said Mulund Swimming Pool
Rudraksh Jaiswal Chhatrapati Shivaji MSS
Salil Gokhale Chhatrapati Shivaji MSS
Shanay Ambani National Sports Club of India
Siddharth Bhuta Goregaon Sports Club
Ujwal Mane Goregaon Sports Club
Varun Taraporewala Cricket Club of India
Vedant Bapna National Sports Club of India
Vedant Parekh National Sports Club of India
Vedant Sharda National Sports Club of India
Vivek Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS
Yuvraj Wadhwani Khar Gymkhana


SR.NO.23 EVENT NO. 3 50 Yds. Back Stroke - Boys Under 9
Name
Club
Aaryaman Jaising Khar Gymkhana
Akshay Mhatre P.M. Hindu Bath
Angath Sadanah Otters Club
Arhan Shetty P.M. Hindu Bath
Arjunveer Gupta Bombay Presidency Radio Club
Armaan Sikka Otters Club
Arsh Arora Otters Club
Aryan Patel Otters Club
Devansh Moriani Otters Club
Dhrish Gada National Sports Club of India
Gaurav Dewali Goregaon Sports Club
Hrishikesh Karmalkar Chhatrapati Shivaji MSS
Jaiveer Motwani Khar Gymkhana
Kapil Shetty Goregaon Sports Club
Laksh Puri Goregaon Sports Club
Meet Makhija Khar Gymkhana
Rachit Rambhia P.M. Hindu Bath
Rishabh Said Mulund Swimming Pool
Rudraksh Jaiswal Chhatrapati Shivaji MSS
Salil Gokhale Chhatrapati Shivaji MSS
Shanay Ambani National Sports Club of India
Siddharth Bhuta Goregaon Sports Club
Sumukh Bhatia Chhatrapati Shivaji MSS
Varun Naik Mandapeshwar Civic Federation
Vedant Bapna National Sports Club of India
Vedant Parekh National Sports Club of India
Vedant Sharda National Sports Club of India
Vivek Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS
Yuvraj Wadhwani Khar Gymkhana


SR.NO.13 EVENT NO. 4 50 Yds. Butterfly Stroke - Boys Under 9
Name
Club
Aaryaman Jaising Khar Gymkhana
Akshay Mhatre P.M. Hindu Bath
Angath Sadanah Otters Club
Arhan Shah Cricket Club of India
Arhan Shetty P.M. Hindu Bath
Arjunveer Gupta Bombay Presidency Radio Club
Armaan Sikka Otters Club
Arsh Arora Otters Club
Aryan Patel Otters Club
Dev Ambokar Maharashtra Labour Welfare Board
Devansh Moriani Otters Club
Dhrish Gada National Sports Club of India
Gaurav Dewali Goregaon Sports Club
Hrishikesh Karmalkar Chhatrapati Shivaji MSS
Jaiveer Motwani Khar Gymkhana
Kapil Shetty Goregaon Sports Club
Laksh Puri Goregaon Sports Club
Meet Makhija Khar Gymkhana
Om Raut Maharashtra Labour Welfare Board
Rachit Rambhia P.M. Hindu Bath
Rishabh Said Mulund Swimming Pool
Rudraksh Jaiswal Chhatrapati Shivaji MSS
Salil Gokhale Chhatrapati Shivaji MSS
Shanay Ambani National Sports Club of India
Siddharth Bhuta Goregaon Sports Club
Sumukh Bhatia Chhatrapati Shivaji MSS
Varun Naik Mandapeshwar Civic Federation
Vedant Bapna National Sports Club of India
Vedant Parekh National Sports Club of India
Vedant Sharda National Sports Club of India
Vivek Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS
Yuvraj Wadhwani Khar Gymkhana


SR.NO.35 EVENT NO. 5 4 x 50 Yds. Free Style Relay - Boys Under 9
Name
Club
CSMSS Team 4x50 Yds Free Style Relay - Boys Under 9 Chhatrapati Shivaji MSS
GSC Team 4x50 Yds Free Style Relay - Boys Under 9 Goregaon Sports Club
Khar Gym Team 4x50 Yds Free Style Relay - Boys Under 9 Khar Gymkhana
NSCI Team 4x50 Yds Free Style Relay - Boys Under 9 National Sports Club of India
Otters Team 4x50 Yds Free Style Relay - Boys Under 9 Otters Club


SR.NO.37 EVENT NO. 6 4 x 50 Yds. Medley Relay - Boys Under 9
Name
Club
CSMSS Team 4x50 Yds Medley Relay - Boys Under 9 Chhatrapati Shivaji MSS
GSC Team 4x50 Yds Medley Relay - Boys Under 9 Goregaon Sports Club
Khar Gym Team 4x50 Yds Medley Relay - Boys Under 9 Khar Gymkhana
NSCI Team 4x50 Yds Medley Relay - Boys Under 9 National Sports Club of India
Otters Team 4x50 Yds Medley Relay - Boys Under 9 Otters Club


SR.NO.5 EVENT NO. 7 50 Yds. Free Style - Boys Under 11
Name
Club
Adit Rambhia P.M. Hindu Bath
Arnav Bangera Chhatrapati Shivaji MSS
Aryan Ashar Goregaon Sports Club
Aryan Mehra Willingdon Sports Club
Aryan Purohit P.M. Hindu Bath
Ayush Murdeshwar P.M. Hindu Bath
Dhanayush Raninga Goregaon Sports Club
Heer Shah Mulund Swimming Pool
Husain Lokhandwala Chhatrapati Shivaji MSS
Ishaan Nagarkatti Khar Gymkhana
Ishaan Vora P.M. Hindu Bath
Jai Pai Mahatma Gandhi SP
Karan Shukla Mahatma Gandhi SP
Khushish Jain National Sports Club of India
Kush Shah Mahatma Gandhi SP
Louis Pathare Mulund Swimming Pool
Manotosh Patil Mahatma Gandhi SP
Neel Roy Khar Gymkhana
Nidheesh Phadnis Mahatma Gandhi SP
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Siddharth Ghosh Mahatma Gandhi SP
Soham Chopdekar Mulund Swimming Pool
Soham Patil Mulund Swimming Pool
Swayam Sawant Mulund Swimming Pool
Utkarsh Hadge Mulund Swimming Pool
Vaishnav Mahadik P.M. Hindu Bath
Varun Konnur Mulund Swimming Pool
Varun Patel Cricket Club of India
Vedant Agarwal Khar Gymkhana
Vedant Singh Chhatrapati Shivaji MSS
Vidit Agrawal Khar Gymkhana
Vinit Mane Goregaon Sports Club
VivaanSingh Dua Chhatrapati Shivaji MSS
Yash Patankar Bombay YMCA


SR.NO.25 EVENT NO. 8 50 Yds. Breast Stroke - Boys Under 11
Name
Club
Adit Rambhia P.M. Hindu Bath
Arnav Bangera Chhatrapati Shivaji MSS
Aryan Ashar Goregaon Sports Club
Aryan Mehra Willingdon Sports Club
Aryan Purohit P.M. Hindu Bath
Ayush Murdeshwar P.M. Hindu Bath
Dhanayush Raninga Goregaon Sports Club
Heer Shah Mulund Swimming Pool
Husain Lokhandwala Chhatrapati Shivaji MSS
Ishaan Nagarkatti Khar Gymkhana
Ishaan Vora P.M. Hindu Bath
Karan Shukla Mahatma Gandhi SP
Khushish Jain National Sports Club of India
Kush Shah Mahatma Gandhi SP
Louis Pathare Mulund Swimming Pool
Manotosh Patil Mahatma Gandhi SP
Neel Roy Khar Gymkhana
Nidheesh Phadnis Mahatma Gandhi SP
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Soham Chopdekar Mulund Swimming Pool
Soham Patil Mulund Swimming Pool
Swayam Sawant Mulund Swimming Pool
Utkarsh Hadge Mulund Swimming Pool
Vaishnav Mahadik P.M. Hindu Bath
Varun Patel Cricket Club of India
Vedant Agarwal Khar Gymkhana
Vedant Singh Chhatrapati Shivaji MSS
Vidit Agrawal Khar Gymkhana
Vinit Mane Goregaon Sports Club
VivaanSingh Dua Chhatrapati Shivaji MSS
Yash Patankar Bombay YMCA


SR.NO.15 EVENT NO. 9 50 Yds. Back Stroke - Boys Under 11
Name
Club
Adit Rambhia P.M. Hindu Bath
Arnav Bangera Chhatrapati Shivaji MSS
Aryan Mehra Willingdon Sports Club
Aryan Purohit P.M. Hindu Bath
Dhanayush Raninga Goregaon Sports Club
Heer Shah Mulund Swimming Pool
Husain Lokhandwala Chhatrapati Shivaji MSS
Ishaan Nagarkatti Khar Gymkhana
Ishaan Vora P.M. Hindu Bath
Khushish Jain National Sports Club of India
Louis Pathare Mulund Swimming Pool
Neel Roy Khar Gymkhana
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Soham Chopdekar Mulund Swimming Pool
Soham Patil Mulund Swimming Pool
Swayam Sawant Mulund Swimming Pool
Trish Achrekar M.I.G. Cricket Club
Utkarsh Hadge Mulund Swimming Pool
Vaishnav Mahadik P.M. Hindu Bath
Varun Konnur Mulund Swimming Pool
Varun Patel Cricket Club of India
Vedant Agarwal Khar Gymkhana
Vedant Singh Chhatrapati Shivaji MSS
Vidit Agrawal Khar Gymkhana
Vinit Mane Goregaon Sports Club
VivaanSingh Dua Chhatrapati Shivaji MSS
Yash Patankar Bombay YMCA


SR.NO.9 EVENT NO. 10 50 Yds. Butterfly Stroke - Boys Under 11
Name
Club
Adit Rambhia P.M. Hindu Bath
Arnav Bangera Chhatrapati Shivaji MSS
Aryan Mehra Willingdon Sports Club
Aryan Purohit P.M. Hindu Bath
Chaitanya Rangnekar M.I.G. Cricket Club
Dhanayush Raninga Goregaon Sports Club
Husain Lokhandwala Chhatrapati Shivaji MSS
Ishaan Nagarkatti Khar Gymkhana
Ishaan Vora P.M. Hindu Bath
Louis Pathare Mulund Swimming Pool
Neel Roy Khar Gymkhana
Nidheesh Phadnis Mahatma Gandhi SP
Omkar Kadam P.M. Hindu Bath
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Soham Chopdekar Mulund Swimming Pool
Soham Patil Mulund Swimming Pool
Trish Achrekar M.I.G. Cricket Club
Utkarsh Hadge Mulund Swimming Pool
Vaishnav Mahadik P.M. Hindu Bath
Varun Patel Cricket Club of India
Vedant Agarwal Khar Gymkhana
Vedant Singh Chhatrapati Shivaji MSS
Vidit Agrawal Khar Gymkhana
Vinit Mane Goregaon Sports Club
VivaanSingh Dua Chhatrapati Shivaji MSS
Yash Patankar Bombay YMCA


SR.NO.19 EVENT NO. 11 200 Yds. Indl. Medley - Boys Under 11
Name
Club
Adit Rambhia P.M. Hindu Bath
Arnav Bangera Chhatrapati Shivaji MSS
Aryan Mehra Willingdon Sports Club
Aryan Purohit P.M. Hindu Bath
Chaitanya Rangnekar M.I.G. Cricket Club
Dhanayush Raninga Goregaon Sports Club
Husain Lokhandwala Chhatrapati Shivaji MSS
Ishaan Nagarkatti Khar Gymkhana
Ishaan Vora P.M. Hindu Bath
Louis Pathare Mulund Swimming Pool
Neel Roy Khar Gymkhana
Omkar Kadam P.M. Hindu Bath
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Soham Chopdekar Mulund Swimming Pool
Soham Patil Mulund Swimming Pool
Trish Achrekar M.I.G. Cricket Club
Utkarsh Hadge Mulund Swimming Pool
Vaishnav Mahadik P.M. Hindu Bath
Varun Patel Cricket Club of India
Vedant Agarwal Khar Gymkhana
Vedant Singh Chhatrapati Shivaji MSS
Vidit Agrawal Khar Gymkhana
Vinit Mane Goregaon Sports Club
VivaanSingh Dua Chhatrapati Shivaji MSS
Yash Patankar Bombay YMCA


SR.NO.33 EVENT NO. 12 4 x 50 Yds. Free Style Relay - Boys Under 11
Name
Club
CSMSS Team 4x50 Yds Free Style Relay - Boys Under 11 Chhatrapati Shivaji MSS
Khar Gym Team 4x50 Yds Free Style Relay - Boys Under 11 Khar Gymkhana
MGMO Team 4x50 Yds Free Style Relay - Boys Under 11 Mahatma Gandhi SP
MSP Team 4x50 Yds Free Style Relay - Boys Under 11 Mulund Swimming Pool
PMHB Team 4x50 Yds Free Style Relay - Boys Under 11 P.M. Hindu Bath


SR.NO.35 EVENT NO. 13 4 x 50 Yds. Medley Relay - Boys Under 11
Name
Club
CSMSS Team 4x50 Yds Medley Relay - Boys Under 11 Chhatrapati Shivaji MSS
Khar Gym Team 4x50 Yds Medley Relay - Boys Under 11 Khar Gymkhana
MGMO Team 4x50 Yds Medley Relay - Boys Under 11 Mahatma Gandhi SP
MSP Team 4x50 Yds Medley Relay - Boys Under 11 Mulund Swimming Pool
PMHB Team 4x50 Yds Medley Relay - Boys Under 11 P.M. Hindu Bath


SR.NO.1 EVENT NO. 14 50 Yds. Free Style - Boys Under 13
Name
Club
Aman Shaikh Maharashtra Labour Welfare Board
Aniket Jagtap Police Swimming Pool
Anshul Jhamb Celebration Sports Club
Aparajito Saha Celebration Sports Club
Aryan Makhija Khar Gymkhana
Dhruv Kulkarni Mandapeshwar Civic Federation
Dhruv Parmar Maharashtra Labour Welfare Board
Divyam Vora National Sports Club of India
Ekanath Meshram Maharashtra Labour Welfare Board
Malhar Mane Goregaon Sports Club
Omkar Nehete Mandapeshwar Civic Federation
Prasad Hirlekar Police Swimming Pool
Rajat Abhale Mahatma Gandhi SP
Shantanav Rao Otters Club
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Siddharth Gada Matunga Gymkhana
Siddharth Sankhe Otters Club
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana
Vajrang Raut Maharashtra Labour Welfare Board
Vighnesh Bhadsavle Maharashtra Labour Welfare Board
Yash Bagwe Maharashtra Labour Welfare Board
YingLung Kwan Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.11 EVENT NO. 15 100 Yds. Free Style - Boys Under 13
Name
Club
Aniket Jagtap Police Swimming Pool
Aryan Makhija Khar Gymkhana
Divyam Vora National Sports Club of India
Malhar Mane Goregaon Sports Club
Omkar Nehete Mandapeshwar Civic Federation
Prasad Hirlekar Police Swimming Pool
Rajat Abhale Mahatma Gandhi SP
Shantanav Rao Otters Club
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Siddharth Gada Matunga Gymkhana
Siddharth Sankhe Otters Club
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana


SR.NO.25 EVENT NO. 16 100 Yds. Breast Stroke - Boys Under 13
Name
Club
Abhishek Jaiswal Mahatma Gandhi SP
Aman Shaikh Maharashtra Labour Welfare Board
Aniket Jagtap Police Swimming Pool
Aryan Makhija Khar Gymkhana
Dhruv Kulkarni Mandapeshwar Civic Federation
Divyam Vora National Sports Club of India
Malhar Mane Goregaon Sports Club
Manas Patil Mahatma Gandhi SP
Omkar Nehete Mandapeshwar Civic Federation
Piyush Chavan Mahatma Gandhi SP
Prasad Hirlekar Police Swimming Pool
Rajat Abhale Mahatma Gandhi SP
Shantanav Rao Otters Club
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Siddharth Sankhe Otters Club
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana
Vajrang Raut Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.7 EVENT NO. 17 100 Yds. Back Stroke - Boys Under 13
Name
Club
Aniket Jagtap Police Swimming Pool
Anshul Jhamb Celebration Sports Club
Aparajito Saha Celebration Sports Club
Aryan Makhija Khar Gymkhana
Divyam Vora National Sports Club of India
Omkar Nehete Mandapeshwar Civic Federation
Prasad Hirlekar Police Swimming Pool
Shantanav Rao Otters Club
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Siddharth Gada Matunga Gymkhana
Siddharth Sankhe Otters Club
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana


SR.NO.17 EVENT NO. 18 100 Yds. Butterfly Stroke - Boys Under 13
Name
Club
Aniket Jagtap Police Swimming Pool
Anshul Jhamb Celebration Sports Club
Aparajito Saha Celebration Sports Club
Aryan Makhija Khar Gymkhana
Dhruv Kulkarni Mandapeshwar Civic Federation
Divyam Vora National Sports Club of India
Omkar Nehete Mandapeshwar Civic Federation
Shantanav Rao Otters Club
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Siddharth Gada Matunga Gymkhana
Siddharth Sankhe Otters Club
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana


SR.NO.21 EVENT NO. 19 200 Yds. Indl. Medley - Boys Under 13
Name
Club
Aniket Jagtap Police Swimming Pool
Anshul Jhamb Celebration Sports Club
Aryan Makhija Khar Gymkhana
Divyam Vora National Sports Club of India
Omkar Nehete Mandapeshwar Civic Federation
Shantanav Rao Otters Club
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Siddharth Sankhe Otters Club
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana


SR.NO.31 EVENT NO. 20 4 x 50 Yds. Free Style Relay - Boys Under 13
Name
Club
Khar Gym Team 4x50 Yds Free Style Relay - Boys Under 13 Khar Gymkhana
MLWB Team 4x50 Yds Free Style Relay - Boys Under 13 Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.33 EVENT NO. 21 4 x 50 Yds. Medley Relay - Boys Under 13
Name
Club
Khar Gym Team 4x50 Yds Medley Relay - Boys Under 13 Khar Gymkhana
MLWB Team 4x50 Yds Medley Relay - Boys Under 13 Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.3 EVENT NO. 22 50 Yds. Free Style - Boys Under 15
Name
Club
Aditya Patil Mahatma Gandhi SP
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Bhushan Pandhare Maharashtra Labour Welfare Board
Durgesh Hurnekar Mulund Swimming Pool
Hardik Bhatia Chhatrapati Shivaji MSS
Ishaan Mehra Willingdon Sports Club
Jai Dhanani Matunga Gymkhana
Jason Smith Khar Gymkhana
Manan Shah Police Swimming Pool
Rahul Mathur Cricket Club of India
Shlok Gupta Mulund Swimming Pool
Shyam Patel Chhatrapati Shivaji MSS
Sudesh Tandlekar Mandapeshwar Civic Federation
Tarush Gupta Cricket Club of India
Tejas Petkar Maharashtra Labour Welfare Board
Varun Makhija Cricket Club of India
Yash Patil Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.19 EVENT NO. 23 100 Yds. Free Style - Boys Under 15
Name
Club
Aditya Patil Mahatma Gandhi SP
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Durgesh Hurnekar Mulund Swimming Pool
Hardik Bhatia Chhatrapati Shivaji MSS
Ishaan Mehra Willingdon Sports Club
Jai Dhanani Matunga Gymkhana
Jason Smith Khar Gymkhana
Manan Shah Police Swimming Pool
Rahul Mathur Cricket Club of India
Shlok Gupta Mulund Swimming Pool
Shyam Patel Chhatrapati Shivaji MSS
Sudesh Tandlekar Mandapeshwar Civic Federation
Tarush Gupta Cricket Club of India
Tejas Petkar Maharashtra Labour Welfare Board
Varun Makhija Cricket Club of India
Yash Patil Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.5 EVENT NO. 24 100 Yds. Breast Stroke - Boys Under 15
Name
Club
Aditya Patil Mahatma Gandhi SP
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Bhushan Pandhare Maharashtra Labour Welfare Board
Durgesh Hurnekar Mulund Swimming Pool
Ishaan Mehra Willingdon Sports Club
Jai Dhanani Matunga Gymkhana
Jason Smith Khar Gymkhana
Manan Shah Police Swimming Pool
Rahul Mathur Cricket Club of India
Shlok Gupta Mulund Swimming Pool
Sudesh Tandlekar Mandapeshwar Civic Federation
Tarush Gupta Cricket Club of India
Tejas Petkar Maharashtra Labour Welfare Board
Varun Makhija Cricket Club of India
Yash Patil Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.15 EVENT NO. 25 100 Yds. Back Stroke - Boys Under 15
Name
Club
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Hardik Bhatia Chhatrapati Shivaji MSS
Harshil Panchal Mandapeshwar Civic Federation
Ishaan Mehra Willingdon Sports Club
Jai Dhanani Matunga Gymkhana
Jason Smith Khar Gymkhana
Manan Shah Police Swimming Pool
Rahul Mathur Cricket Club of India
Shlok Gupta Mulund Swimming Pool
Shyam Patel Chhatrapati Shivaji MSS
Sudesh Tandlekar Mandapeshwar Civic Federation
Tarush Gupta Cricket Club of India
Varun Makhija Cricket Club of India


SR.NO.23 EVENT NO. 26 100 Yds. Butterfly Stroke - Boys Under 15
Name
Club
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Durgesh Hurnekar Mulund Swimming Pool
Hardik Bhatia Chhatrapati Shivaji MSS
Harshil Panchal Mandapeshwar Civic Federation
Ishaan Mehra Willingdon Sports Club
Jai Dhanani Matunga Gymkhana
Jason Smith Khar Gymkhana
Manan Shah Police Swimming Pool
Rahul Mathur Cricket Club of India
Shlok Gupta Mulund Swimming Pool
Shyam Patel Chhatrapati Shivaji MSS
Sudesh Tandlekar Mandapeshwar Civic Federation
Tarush Gupta Cricket Club of India
Varun Makhija Cricket Club of India


SR.NO.9 EVENT NO. 27 200 Yds. Indl. Medley - Boys Under 15
Name
Club
Amitesh Raghav Khar Gymkhana
Ishaan Mehra Willingdon Sports Club
Jai Dhanani Matunga Gymkhana
Jason Smith Khar Gymkhana
Manan Shah Police Swimming Pool
Rahul Mathur Cricket Club of India
Shlok Gupta Mulund Swimming Pool
Sudesh Tandlekar Mandapeshwar Civic Federation
Tarush Gupta Cricket Club of India
Varun Makhija Cricket Club of India


SR.NO.29 EVENT NO. 28 4 x 50 Yds. Free Style Relay - Boys Under 15
Name
Club
CCI Team 4x50 Yds Free Style Relay - Boys Under 15 Cricket Club of India
CSMSS Team 4x50 Yds Free Style Relay - Boys Under 15 Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.31 EVENT NO. 29 4 x 50 Yds. Medley Relay - Boys Under 15
Name
Club
CCI Team 4x50 Yds Medley Relay - Boys Under 15 Cricket Club of India
CSMSS Team 4x50 Yds Medley Relay - Boys Under 15 Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.1 EVENT NO. 30 50 Yds. Free Style - Men
Name
Club
Apurva Sharma Mulund Swimming Pool
Firoz Ujjainwala Chhatrapati Shivaji MSS
Hardik Hurnekar Mulund Swimming Pool
Hormuz Baliwalla Cricket Club of India
Jaydeep Rane M.I.G. Cricket Club
Joshua Joseph Mahatma Gandhi SP
Nikhil Ladha Mandapeshwar Civic Federation
Raoul Rajani Otters Club
Sangram Parab Matunga Gymkhana
Shrirang Athavale Mandapeshwar Civic Federation
Vijay Mithapara Maharashtra Labour Welfare Board
Vinod Shelar Chhatrapati Shivaji MSS


SR.NO.3 EVENT NO. 31 100 Yds. Free Style - Men
Name
Club
Apurva Sharma Mulund Swimming Pool
Hormuz Baliwalla Cricket Club of India
Joshua Joseph Mahatma Gandhi SP
Nikhil Ladha Mandapeshwar Civic Federation
Raoul Rajani Otters Club
Sangram Parab Matunga Gymkhana
Shrirang Athavale Mandapeshwar Civic Federation


SR.NO.13 EVENT NO. 32 100 Yds. Breast Stroke - Men
Name
Club
Apurva Sharma Mulund Swimming Pool
Hormuz Baliwalla Cricket Club of India
Joshua Joseph Mahatma Gandhi SP
Nikhil Ladha Mandapeshwar Civic Federation
Raoul Rajani Otters Club
Sangram Parab Matunga Gymkhana
Shrirang Athavale Mandapeshwar Civic Federation
Vijay Mithapara Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.21 EVENT NO. 33 100 Yds. Back Stroke - Men
Name
Club
Apurva Sharma Mulund Swimming Pool
Firoz Ujjainwala Chhatrapati Shivaji MSS
Hormuz Baliwalla Cricket Club of India
Joshua Joseph Mahatma Gandhi SP
Raoul Rajani Otters Club
Shrirang Athavale Mandapeshwar Civic Federation


SR.NO.7 EVENT NO. 34 100 Yds. Butterfly Stroke - Men
Name
Club
Apurva Sharma Mulund Swimming Pool
Firoz Ujjainwala Chhatrapati Shivaji MSS
Hormuz Baliwalla Cricket Club of India
Joshua Joseph Mahatma Gandhi SP
Raoul Rajani Otters Club
Sangram Parab Matunga Gymkhana


SR.NO.17 EVENT NO. 35 200 Yds. Indl. Medley - Men
Name
Club
Apurva Sharma Mulund Swimming Pool
Hardik Hurnekar Mulund Swimming Pool
Hormuz Baliwalla Cricket Club of India
Raoul Rajani Otters Club


SR.NO.27 EVENT NO. 36 4 x 50 Yds. Free Style Relay - Men
Name
Club
CCI Team 4x50 Yds Free Style Relay - Men Cricket Club of India
CSMSS Team 4x50 Yds Free Style Relay - Men Chhatrapati Shivaji MSS
Khar Gym Team 4x50 Yds Free Style Relay - Men Khar Gymkhana
MGMO Team 4x50 Yds Free Style Relay - Men Mahatma Gandhi SP
Otters Team 4x50 Yds Free Style Relay - Men Otters Club


SR.NO.29 EVENT NO. 37 4 x 50 Yds. Medley Relay - Men
Name
Club
CCI Team 4x50 Yds Medley Relay - Men Cricket Club of India
CSMSS Team 4x50 Yds Medley Relay - Men Chhatrapati Shivaji MSS
Khar Gym Team 4x50 Yds Medley Relay - Men Khar Gymkhana
MGMO Team 4x50 Yds Medley Relay - Men Mahatma Gandhi SP
Otters Team 4x50 Yds Medley Relay - Men Otters Club


SR.NO.12 EVENT NO. 38 50 Yds. Free Style - Girls Under 9
Name
Club
Aanya Wala Khar Gymkhana
Aashni Joshi Mulund Swimming Pool
Aditi Shah National Sports Club of India
Akanksha Shah Matunga Gymkhana
Akanksha Tambe Maharashtra Labour Welfare Board
Anandi Sanghi Bombay Gymkhana
Antara Kothare Cricket Club of India
Delna Kotwal Bombay Presidency Radio Club
Evanka Shah Khar Gymkhana
Gargi Pawar Bombay YMCA
Iqra Shaikh Bombay YMCA
Isabelle White Bombay Gymkhana
Kenisha Gupta Bombay Presidency Radio Club
Keya Mody Otters Club
Malvika Mehra Bombay Gymkhana
Mitvi Dattani P.M. Hindu Bath
Neermita Bhattacharya Bombay YMCA
Nyra Jain Bombay Gymkhana
Priyanka Chopra Khar Gymkhana
Rashi Muthukumar Matunga Gymkhana
Sakshi Bingi Celebration Sports Club
Sakshi Kudtarkar P.M. Hindu Bath
Saloni Dalal Willingdon Sports Club
Sana Chawla P.M. Hindu Bath
Sanjiti Saha Khar Gymkhana
Seeya Bijlani Khar Gymkhana
Stuti Daga National Sports Club of India
Suchi Radia National Sports Club of India
Tanisha Chheda Matunga Gymkhana
Tarini Mehta National Sports Club of India
Vedantee Raut Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.28 EVENT NO. 39 50 Yds. Breast Stroke - Girls Under 9
Name
Club
Aanya Wala Khar Gymkhana
Aashni Joshi Mulund Swimming Pool
Aditi Shah National Sports Club of India
Akanksha Tambe Maharashtra Labour Welfare Board
Anandi Sanghi Bombay Gymkhana
Antara Kothare Cricket Club of India
Evanka Shah Khar Gymkhana
Gargi Pawar Bombay YMCA
Iqra Shaikh Bombay YMCA
Isabelle White Bombay Gymkhana
Kenisha Gupta Bombay Presidency Radio Club
Keya Mody Otters Club
Malvika Mehra Bombay Gymkhana
Mitvi Dattani P.M. Hindu Bath
Neermita Bhattacharya Bombay YMCA
Nyra Jain Bombay Gymkhana
Pallavi Gudla Mahatma Gandhi SP
Priyanka Chopra Khar Gymkhana
Sakshi Bingi Celebration Sports Club
Sakshi Kudtarkar P.M. Hindu Bath
Sana Chawla P.M. Hindu Bath
Sanjiti Saha Khar Gymkhana
Seeya Bijlani Khar Gymkhana
Stuti Daga National Sports Club of India
Suchi Radia National Sports Club of India
Tanisha Chheda Matunga Gymkhana
Tarini Mehta National Sports Club of India
Vedantee Raut Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.24 EVENT NO. 40 50 Yds. Back Stroke - Girls Under 9
Name
Club
Aanya Wala Khar Gymkhana
Aashni Joshi Mulund Swimming Pool
Aditi Shah National Sports Club of India
Akanksha Shah Matunga Gymkhana
Anandi Sanghi Bombay Gymkhana
Antara Kothare Cricket Club of India
Delna Kotwal Bombay Presidency Radio Club
Evanka Shah Khar Gymkhana
Gargi Pawar Bombay YMCA
Iqra Shaikh Bombay YMCA
Isabelle White Bombay Gymkhana
Kenisha Gupta Bombay Presidency Radio Club
Keya Mody Otters Club
Malvika Mehra Bombay Gymkhana
Mitvi Dattani P.M. Hindu Bath
Neermita Bhattacharya Bombay YMCA
Nyra Jain Bombay Gymkhana
Priyanka Chopra Khar Gymkhana
Rashi Muthukumar Matunga Gymkhana
Saloni Dalal Willingdon Sports Club
Sana Chawla P.M. Hindu Bath
Sanjiti Saha Khar Gymkhana
Seeya Bijlani Khar Gymkhana
Stuti Daga National Sports Club of India
Suchi Radia National Sports Club of India
Tarini Mehta National Sports Club of India


SR.NO.14 EVENT NO. 41 50 Yds. Butterfly Stroke - Girls Under 9
Name
Club
Aanya Wala Khar Gymkhana
Aashni Joshi Mulund Swimming Pool
Aditi Shah National Sports Club of India
Akanksha Shah Matunga Gymkhana
Anandi Sanghi Bombay Gymkhana
Antara Kothare Cricket Club of India
Evanka Shah Khar Gymkhana
Gargi Pawar Bombay YMCA
Iqra Shaikh Bombay YMCA
Kenisha Gupta Bombay Presidency Radio Club
Keya Mody Otters Club
Mitvi Dattani P.M. Hindu Bath
Neermita Bhattacharya Bombay YMCA
Priyanka Chopra Khar Gymkhana
Rashi Muthukumar Matunga Gymkhana
Saloni Dalal Willingdon Sports Club
Sana Chawla P.M. Hindu Bath
Sanjiti Saha Khar Gymkhana
Seeya Bijlani Khar Gymkhana
Suchi Radia National Sports Club of India
Tarini Mehta National Sports Club of India


SR.NO.36 EVENT NO. 42 4 x 50 Yds. Free Style Relay - Girls Under 9
Name
Club
Bombay Gym Team 4x50 Yds Free Style Relay - Girls Under 9 Bombay Gymkhana
Khar Gym Team 4x50 Yds Free Style Relay - Girls Under 9 Khar Gymkhana
NSCI Team 4x50 Yds Free Style Relay - Girls Under 9 National Sports Club of India


SR.NO.38 EVENT NO. 43 4 x 50 Yds. Medley Relay - Girls Under 9
Name
Club
Bombay Gym Team 4x50 Yds Medley Relay - Girls Under 9 Bombay Gymkhana
Khar Gym Team 4x50 Yds Medley Relay - Girls Under 9 Khar Gymkhana
NSCI Team 4x50 Yds Medley Relay - Girls Under 9 National Sports Club of India


SR.NO.6 EVENT NO. 44 50 Yds. Free Style - Girls Under 11
Name
Club
Aashna Dolwani Willingdon Sports Club
Akshata Kamath Maharashtra Labour Welfare Board
Ariesa Mongia National Sports Club of India
Dipti Kapadia M.I.G. Cricket Club
Gayatri Sanghi Cricket Club of India
Harshi Shroff Chhatrapati Shivaji MSS
Ishani Kumar Chhatrapati Shivaji MSS
Jispa Doshi Matunga Gymkhana
Joya Shaikh Maharashtra Labour Welfare Board
Khushi Deshmukh P.M. Hindu Bath
Mira Shah Otters Club
Pragati Gupta Khar Gymkhana
Saanika Patil Mulund Swimming Pool
Sagarika Rawat Bombay YMCA
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana
Shanize Forte Goregaon Sports Club
Shraddha Menon Bombay YMCA
Srishti Sanghvi National Sports Club of India
Suakshi Soni Maharashtra Labour Welfare Board
Sweta Jaiswar Celebration Sports Club
Tanvi Khandekar Bombay YMCA
Tejaswita Bhardwaj Goregaon Sports Club
Vedika Makhija Khar Gymkhana


SR.NO.26 EVENT NO. 45 50 Yds. Breast Stroke - Girls Under 11
Name
Club
Aanya Jain Bombay Gymkhana
Aashna Dolwani Willingdon Sports Club
Akshata Kamath Maharashtra Labour Welfare Board
Ariesa Mongia National Sports Club of India
Dipti Kapadia M.I.G. Cricket Club
Gayatri Sanghi Cricket Club of India
Ishani Kumar Chhatrapati Shivaji MSS
Jispa Doshi Matunga Gymkhana
Khushi Deshmukh P.M. Hindu Bath
Mira Shah Otters Club
Pragati Gupta Khar Gymkhana
Sagarika Rawat Bombay YMCA
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana
Sanskriti Bhogate P.M. Hindu Bath
Shanize Forte Goregaon Sports Club
Shraddha Menon Bombay YMCA
Srishti Sanghvi National Sports Club of India
Suakshi Soni Maharashtra Labour Welfare Board
Sweta Jaiswar Celebration Sports Club
Tanvi Khandekar Bombay YMCA
Tejaswita Bhardwaj Goregaon Sports Club
Vedika Makhija Khar Gymkhana


SR.NO.16 EVENT NO. 46 50 Yds. Back Stroke - Girls Under 11
Name
Club
Ariesa Mongia National Sports Club of India
Gayatri Sanghi Cricket Club of India
Harshi Shroff Chhatrapati Shivaji MSS
Ishani Kumar Chhatrapati Shivaji MSS
Khushi Deshmukh P.M. Hindu Bath
Mira Shah Otters Club
Pragati Gupta Khar Gymkhana
Saanika Patil Mulund Swimming Pool
Sagarika Rawat Bombay YMCA
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana
Shanize Forte Goregaon Sports Club
Shraddha Menon Bombay YMCA
Srishti Sanghvi National Sports Club of India
Suakshi Soni Maharashtra Labour Welfare Board
Tanvi Khandekar Bombay YMCA
Tejaswita Bhardwaj Goregaon Sports Club
Vedika Makhija Khar Gymkhana


SR.NO.10 EVENT NO. 47 50 Yds. Butterfly Stroke - Girls Under 11
Name
Club
Ariesa Mongia National Sports Club of India
Gayatri Sanghi Cricket Club of India
Ishani Kumar Chhatrapati Shivaji MSS
Jispa Doshi Matunga Gymkhana
Khushi Deshmukh P.M. Hindu Bath
Mira Shah Otters Club
Pragati Gupta Khar Gymkhana
Sagarika Rawat Bombay YMCA
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana
Shanize Forte Goregaon Sports Club
Shraddha Menon Bombay YMCA
Suakshi Soni Maharashtra Labour Welfare Board
Tanvi Khandekar Bombay YMCA
Tejaswita Bhardwaj Goregaon Sports Club
Vedika Makhija Khar Gymkhana


SR.NO.20 EVENT NO. 48 200 Yds. Indl. Medley - Girls Under 11
Name
Club
Ariesa Mongia National Sports Club of India
Gayatri Sanghi Cricket Club of India
Ishani Kumar Chhatrapati Shivaji MSS
Khushi Deshmukh P.M. Hindu Bath
Mira Shah Otters Club
Pragati Gupta Khar Gymkhana
Sagarika Rawat Bombay YMCA
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana
Shraddha Menon Bombay YMCA
Suakshi Soni Maharashtra Labour Welfare Board
Tanvi Khandekar Bombay YMCA
Tejaswita Bhardwaj Goregaon Sports Club
Vedika Makhija Khar Gymkhana


SR.NO.34 EVENT NO. 49 4 x 50 Yds. Free Style Relay - Girls Under 11
Name
Club
Khar Gym Team 4x50 Yds Free Style Relay - Girls Under 11 Khar Gymkhana
YMCA Team 4x50 Yds Free Style Relay - Girls Under 11 Bombay YMCA


SR.NO.36 EVENT NO. 50 4 x 50 Yds. Medley Relay - Girls Under 11
Name
Club
Khar Gym Team 4x50 Yds Medley Relay - Girls Under 11 Khar Gymkhana
YMCA Team 4x50 Yds Free Style Relay - Girls Under 11 Bombay YMCA


SR.NO.2 EVENT NO. 51 50 Yds. Free Style - Girls Under 13
Name
Club
Aadya Anaokar M.I.G. Cricket Club
Dnyaneshwari Bankar Mulund Swimming Pool
Ira Sharma Maharashtra Labour Welfare Board
Isha Tilve Chhatrapati Shivaji MSS
Jahnavi Shah Cricket Club of India
Jaini Gogri Matunga Gymkhana
Lavina Poddar Chhatrapati Shivaji MSS
Mihika Jadhav Mulund Swimming Pool
Namita Hegdekar M.I.G. Cricket Club
Nayanika Asarpota M.I.G. Cricket Club
Neha Prasad Khar Gymkhana
Nidhi Amar Mahatma Gandhi SP
Parineeta Mhatre Mahatma Gandhi SP
Parita Sheth Chhatrapati Shivaji MSS
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Radhika Gawde Celebration Sports Club
Riddhi Jadhav Mulund Swimming Pool
Rucha Mhatre P.M. Hindu Bath
Sakshi Rane Mandapeshwar Civic Federation
Saniya Singh Khar Gymkhana
Sara Mehta National Sports Club of India
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shaivi Shah Mahatma Gandhi SP
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Shruti Manghani P.M. Hindu Bath
Swarali Yadav Mulund Swimming Pool
Tanisha Motta Matunga Gymkhana
Uma Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS
Urshita Vaishnav Khar Gymkhana
Vedanti Chavan Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.12 EVENT NO. 52 100 Yds. Free Style - Girls Under 13
Name
Club
Dnyaneshwari Bankar Mulund Swimming Pool
Ira Sharma Maharashtra Labour Welfare Board
Isha Tilve Chhatrapati Shivaji MSS
Jahnavi Shah Cricket Club of India
Jaini Gogri Matunga Gymkhana
Namita Hegdekar M.I.G. Cricket Club
Neha Prasad Khar Gymkhana
Nidhi Amar Mahatma Gandhi SP
Parineeta Mhatre Mahatma Gandhi SP
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Radhika Gawde Celebration Sports Club
Riddhi Jadhav Mulund Swimming Pool
Rucha Mhatre P.M. Hindu Bath
Saniya Singh Khar Gymkhana
Sara Mehta National Sports Club of India
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shaivi Shah Mahatma Gandhi SP
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Swarali Yadav Mulund Swimming Pool
Tanisha Motta Matunga Gymkhana
Uma Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS
Urshita Vaishnav Khar Gymkhana


SR.NO.26 EVENT NO. 53 100 Yds. Breast Stroke - Girls Under 13
Name
Club
Dnyaneshwari Bankar Mulund Swimming Pool
Ira Sharma Maharashtra Labour Welfare Board
Jahnavi Shah Cricket Club of India
Lavina Poddar Chhatrapati Shivaji MSS
Mihika Jadhav Mulund Swimming Pool
Nayanika Asarpota M.I.G. Cricket Club
Neha Prasad Khar Gymkhana
Nidhi Amar Mahatma Gandhi SP
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Riddhi Jadhav Mulund Swimming Pool
Rucha Mhatre P.M. Hindu Bath
Sakshi Rane Mandapeshwar Civic Federation
Saniya Singh Khar Gymkhana
Sara Mehta National Sports Club of India
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shaivi Shah Mahatma Gandhi SP
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Shruti Manghani P.M. Hindu Bath
Swarali Yadav Mulund Swimming Pool
Uma Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS
Urshita Vaishnav Khar Gymkhana
Vedanti Chavan Maharashtra Labour Welfare Board


SR.NO.8 EVENT NO. 54 100 Yds. Back Stroke - Girls Under 13
Name
Club
Aadya Anaokar M.I.G. Cricket Club
Dnyaneshwari Bankar Mulund Swimming Pool
Jahnavi Shah Cricket Club of India
Namita Hegdekar M.I.G. Cricket Club
Neha Prasad Khar Gymkhana
Parita Sheth Chhatrapati Shivaji MSS
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Radhika Gawde Celebration Sports Club
Rucha Mhatre P.M. Hindu Bath
Sakshi Rane Mandapeshwar Civic Federation
Saniya Singh Khar Gymkhana
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Uma Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS
Urshita Vaishnav Khar Gymkhana


SR.NO.18 EVENT NO. 55 100 Yds. Butterfly Stroke - Girls Under 13
Name
Club
Dnyaneshwari Bankar Mulund Swimming Pool
Neha Prasad Khar Gymkhana
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Radhika Gawde Celebration Sports Club
Riddhi Jadhav Mulund Swimming Pool
Rucha Mhatre P.M. Hindu Bath
Saniya Singh Khar Gymkhana
Sara Mehta National Sports Club of India
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Shruti Manghani P.M. Hindu Bath
Uma Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS
Urshita Vaishnav Khar Gymkhana


SR.NO.22 EVENT NO. 56 200 Yds. Indl. Medley - Girls Under 13
Name
Club
Dnyaneshwari Bankar Mulund Swimming Pool
Jahnavi Shah Cricket Club of India
Neha Prasad Khar Gymkhana
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Radhika Gawde Celebration Sports Club
Rucha Mhatre P.M. Hindu Bath
Sara Mehta National Sports Club of India
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Uma Tulapurkar Chhatrapati Shivaji MSS
Urshita Vaishnav Khar Gymkhana


SR.NO.32 EVENT NO. 57 4 x 50 Yds. Free Style Relay - Girls Under 13
Name
Club
CSMSS Team 4x50 Yds Free Style Relay - Girls Under 13 Chhatrapati Shivaji MSS
Khar Gym Team 4x50 Yds Free Style Relay - Girls Under 13 Khar Gymkhana
MSP Team 4x50 Yds Free Style Relay - Girls Under 13 Mulund Swimming Pool
NSCI Team 4x50 Yds Medley Relay - Girls Under 13 National Sports Club of India


SR.NO.34 EVENT NO. 58 4 x 50 Yds. Medley Relay - Girls Under 13
Name
Club
CSMSS Team 4x50 Yds Medley Relay - Girls Under 13 Chhatrapati Shivaji MSS
Khar Gym Team 4x50 Yds Medley Relay - Girls Under 13 Khar Gymkhana
MSP Team 4x50 Yds Medley Relay - Girls Under 13 Mulund Swimming Pool


SR.NO.4 EVENT NO. 59 50 Yds. Free Style - Girls Under 15
Name
Club
Avantika Mehra Cricket Club of India
Janhavi Bankar Mulund Swimming Pool
Jia Kamte Willingdon Sports Club
Mansi Pase Khar Gymkhana
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Radhika Mahadevia Cricket Club of India
Suchika Garg Cricket Club of India
Trisha Bhimani Khar Gymkhana


SR.NO.20 EVENT NO. 60 100 Yds. Free Style - Girls Under 15
Name
Club
Avantika Mehra Cricket Club of India
Janhavi Bankar Mulund Swimming Pool
Jia Kamte Willingdon Sports Club
Mansi Pase Khar Gymkhana
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Radhika Mahadevia Cricket Club of India
Suchika Garg Cricket Club of India
Trisha Bhimani Khar Gymkhana


SR.NO.6 EVENT NO. 61 100 Yds. Breast Stroke - Girls Under 15
Name
Club
Avantika Mehra Cricket Club of India
Janhavi Bankar Mulund Swimming Pool
Jia Kamte Willingdon Sports Club
Mansi Pase Khar Gymkhana
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Radhika Mahadevia Cricket Club of India
Sharmeen Rangwala Bombay Presidency Radio Club
Suchika Garg Cricket Club of India
Trisha Bhimani Khar Gymkhana


SR.NO.16 EVENT NO. 62 100 Yds. Back Stroke - Girls Under 15
Name
Club
Avantika Mehra Cricket Club of India
Janhavi Bankar Mulund Swimming Pool
Jia Kamte Willingdon Sports Club
Mansi Pase Khar Gymkhana
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Radhika Mahadevia Cricket Club of India
Sharmeen Rangwala Bombay Presidency Radio Club
Trisha Bhimani Khar Gymkhana


SR.NO.24 EVENT NO. 63 100 Yds. Butterfly Stroke - Girls Under 15
Name
Club
Avantika Mehra Cricket Club of India
Janhavi Bankar Mulund Swimming Pool
Jia Kamte Willingdon Sports Club
Mansi Pase Khar Gymkhana
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Radhika Mahadevia Cricket Club of India
Sharmeen Rangwala Bombay Presidency Radio Club
Trisha Bhimani Khar Gymkhana


SR.NO.10 EVENT NO. 64 200 Yds. Indl. Medley - Girls Under 15
Name
Club
Avantika Mehra Cricket Club of India
Janhavi Bankar Mulund Swimming Pool
Jia Kamte Willingdon Sports Club
Mansi Pase Khar Gymkhana
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Radhika Mahadevia Cricket Club of India
Trisha Bhimani Khar Gymkhana


SR.NO.30 EVENT NO. 65 4 x 50 Yds. Free Style Relay - Girls Under 15
Name
Club
CCI Team 4x50 Yds Free Style Relay - Girls Under 15 Cricket Club of India
Khar Gym Team 4x50 Yds Free Style Relay - Girls Under 15 Khar Gymkhana


SR.NO.32 EVENT NO. 66 4 x 50 Yds. Medley Relay - Girls Under 15
Name
Club
CCI Team 4x50 Yds Medley Relay - Girls Under 15 Cricket Club of India
Khar Gym Team 4x50 Yds Medley Relay - Girls Under 15 Khar Gymkhana


SR.NO.2 EVENT NO. 67 50 Yds. Free Style - Women
Name
Club
Shruti Menon Bombay YMCA
Snehal Bhal Kandivali Recreation Club
Veeral Mehta Bombay YMCA


SR.NO.4 EVENT NO. 68 100 Yds. Free Style - Women
Name
Club
Shruti Menon Bombay YMCA
Snehal Bhal Kandivali Recreation Club
Veeral Mehta Bombay YMCA


SR.NO.14 EVENT NO. 69 100 Yds. Breast Stroke - Women
Name
Club
Veeral Mehta Bombay YMCA


SR.NO.22 EVENT NO. 70 100 Yds. Back Stroke - Women
Name
Club
Shruti Menon Bombay YMCA
Veeral Mehta Bombay YMCA


SR.NO.8 EVENT NO. 71 100 Yds. Butterfly Stroke - Women
Name
Club
Shruti Menon Bombay YMCA
Veeral Mehta Bombay YMCA


SR.NO.18 EVENT NO. 72 200 Yds. Indl. Medley - Women
Name
Club
Veeral Mehta Bombay YMCA


SR.NO.28 EVENT NO. 73 4 x 50 Yds. Free Style Relay - Women
Name
Club
CCI Team 4x50 Yds Free Style Relay -Women Cricket Club of India
CSMSS Team 4x50 Yds Free Style Relay -Women Chhatrapati Shivaji MSS
Khar Gym Team A 4x50 Yds Free Style Relay -Women Khar Gymkhana
Khar Gym Team B 4x50 Yds Free Style Relay -Women Khar Gymkhana
Khar Gym Team C 4x50 Yds Free Style Relay -Women Khar Gymkhana


SR.NO.30 EVENT NO. 74 4 x 50 Yds. Medley Relay - Women
Name
Club
CCI Team 4x50 Yds Medley Relay - Women Cricket Club of India
CCI Team 4x50 Yds Medley Relay -Women Cricket Club of India
CSMSS Team 4x50 Yds Medley Relay - Women Chhatrapati Shivaji MSS
Khar Gym Team A 4x50 Yds Medley Relay - Women Khar Gymkhana
Khar Gym Team B 4x50 Yds Free Style Relay -Women Khar Gymkhana
Khar Gym Team B 4x50 Yds Medley Relay -Women Khar Gymkhana
Khar Gym Team C 4x50 Yds Free Style Relay -Women Khar Gymkhana
Khar Gym Team C 4x50 Yds Medley Relay -Women Khar Gymkhana
YMCA Team 4x50 Yds Medley Relay -Women Bombay YMCA