SR.NO.23 EVENT NO. 1 25 M. Free Style - Boys Under 5
Name
Club
Aayan Nagarkatti Khar Gymkhana
Anshuman Jaising Khar Gymkhana
Harshiv Puri Khar Gymkhana
Jai Rohra Khar Gymkhana
Medhaansh Asrani Khar Gymkhana


SR.NO.21 EVENT NO. 5 25 M. Free Style - Boys Under 7
Name
Club
Dev Aswani Khar Gymkhana
Hitesh Kishnani Khar Gymkhana
Jaiveer Motwani Khar Gymkhana
Krish Lalwani Khar Gymkhana
Laksh Merani Khar Gymkhana
Priyansh Jain Khar Gymkhana
Vishal Jagwani Khar Gymkhana
Yuvraj Wadhwani Khar Gymkhana


SR.NO.9 EVENT NO. 6 25 M. Breast Stroke - Boys Under 7
Name
Club
Dev Aswani Khar Gymkhana
Jaiveer Motwani Khar Gymkhana
Krish Lalwani Khar Gymkhana
Laksh Merani Khar Gymkhana
Yuvraj Wadhwani Khar Gymkhana


SR.NO.31 EVENT NO. 7 25 M. Back Stroke - Boys Under 7
Name
Club
Hitesh Kishnani Khar Gymkhana
Jaiveer Motwani Khar Gymkhana
Krish Lalwani Khar Gymkhana
Laksh Merani Khar Gymkhana
Priyansh Jain Khar Gymkhana
Yuvraj Wadhwani Khar Gymkhana


SR.NO.9 EVENT NO. 8 25 M. Butterfly Stroke - Boys Under 7
Name
Club
Hitesh Kishnani Khar Gymkhana
Jaiveer Motwani Khar Gymkhana
Krish Lalwani Khar Gymkhana
Priyansh Jain Khar Gymkhana
Yuvraj Wadhwani Khar Gymkhana


SR.NO.21 EVENT NO. 9 100 M. Individual Medley - Boys Under 7
Name
Club
Jaiveer Motwani Khar Gymkhana
Yuvraj Wadhwani Khar Gymkhana


SR.NO.15 EVENT NO. 10 50 M. Free Style - Boys Under 9
Name
Club
Aaryaman Jaising Khar Gymkhana
Arnav Singh Khar Gymkhana
Krsh Punjabi Khar Gymkhana
Meet Makhija Khar Gymkhana


SR.NO.3 EVENT NO. 11 50 M. Breast Stroke - Boys Under 9
Name
Club
Aaryaman Jaising Khar Gymkhana
Meet Makhija Khar Gymkhana


SR.NO.25 EVENT NO. 12 50 M. Back Stroke - Boys Under 9
Name
Club
Aaryaman Jaising Khar Gymkhana
Krsh Punjabi Khar Gymkhana
Meet Makhija Khar Gymkhana


SR.NO.3 EVENT NO. 13 50 M. Butterfly Stroke - Boys Under 9
Name
Club
Aaryaman Jaising Khar Gymkhana
Krsh Punjabi Khar Gymkhana
Meet Makhija Khar Gymkhana


SR.NO.15 EVENT NO. 14 100 M. Individual Medley - Boys Under 9
Name
Club
Aaryaman Jaising Khar Gymkhana
Meet Makhija Khar Gymkhana


SR.NO.17 EVENT NO. 15 50 M. Free Style - Boys Under 11
Name
Club
Inesh Punjabi Khar Gymkhana
Ishaan Nagarkatti Khar Gymkhana
Neel Roy Khar Gymkhana
Pranav Bhojwani Khar Gymkhana
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Siddharth Manchandani Khar Gymkhana
Siddharth Shah Khar Gymkhana
Vedant Agrawal Khar Gymkhana
Vidit Agrawal Khar Gymkhana


SR.NO.5 EVENT NO. 16 50 M. Breast Stroke - Boys Under 11
Name
Club
Inesh Punjabi Khar Gymkhana
Ishaan Nagarkatti Khar Gymkhana
Neel Roy Khar Gymkhana
Pranav Bhojwani Khar Gymkhana
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Siddharth Shah Khar Gymkhana
Vedant Agrawal Khar Gymkhana
Vidit Agrawal Khar Gymkhana


SR.NO.27 EVENT NO. 17 50 M. Back Stroke - Boys Under 11
Name
Club
Ishaan Nagarkatti Khar Gymkhana
Neel Roy Khar Gymkhana
Pranav Bhojwani Khar Gymkhana
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Siddharth Manchandani Khar Gymkhana
Vedant Agrawal Khar Gymkhana
Vidit Agrawal Khar Gymkhana


SR.NO.5 EVENT NO. 18 50 M. Butterfly Stroke - Boys Under 11
Name
Club
Adit Bajaj Khar Gymkhana
Inesh Punjabi Khar Gymkhana
Ishaan Nagarkatti Khar Gymkhana
Neel Roy Khar Gymkhana
Pranav Bhojwani Khar Gymkhana
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Siddharth Shah Khar Gymkhana
Vedant Agrawal Khar Gymkhana
Vidit Agrawal Khar Gymkhana


SR.NO.17 EVENT NO. 19 100 M. Individual Medley - Boys Under 11
Name
Club
Adit Bajaj Khar Gymkhana
Ishaan Nagarkatti Khar Gymkhana
Neel Roy Khar Gymkhana
Pranav Bhojwani Khar Gymkhana
Rohan Agarwal Khar Gymkhana
Siddharth Manchandani Khar Gymkhana
Vedant Agrawal Khar Gymkhana
Vidit Agrawal Khar Gymkhana


SR.NO.19 EVENT NO. 20 50 M. Free Style - Boys Under 13
Name
Club
Aniruddha Dhairyawan Khar Gymkhana
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana


SR.NO.7 EVENT NO. 21 50 M. Breast Stroke - Boys Under 13
Name
Club
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana


SR.NO.29 EVENT NO. 22 50 M. Back Stroke - Boys Under 13
Name
Club
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana


SR.NO.7 EVENT NO. 23 50 M. Butterfly Stroke - Boys Under 13
Name
Club
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana


SR.NO.19 EVENT NO. 24 100 M. Individual Medley - Boys Under 13
Name
Club
Siddhant Mani Khar Gymkhana
Sunit Vaidya Khar Gymkhana
Sushrut Kapse Khar Gymkhana


SR.NO.13 EVENT NO. 25 50 M. Free Style - Men
Name
Club
Bibhas Dasgupta Khar Gymkhana
Deepak Kasturi Khar Gymkhana
Jason Smith Khar Gymkhana
Loknath Char Khar Gymkhana
Minesh Babla Khar Gymkhana
Nimay Ashar Khar Gymkhana
Rohan Kumar Khar Gymkhana


SR.NO.1 EVENT NO. 26 50 M. Breast Stroke - Men
Name
Club
Jason Smith Khar Gymkhana


SR.NO.23 EVENT NO. 27 50 M. Back Stroke - Men
Name
Club
Jason Smith Khar Gymkhana
Nimay Ashar Khar Gymkhana


SR.NO.1 EVENT NO. 28 50 M. Butterfly Stroke - Men
Name
Club
Jason Smith Khar Gymkhana
Nimay Ashar Khar Gymkhana


SR.NO.13 EVENT NO. 29 100 M. Individual Medley - Men
Name
Club
Jason Smith Khar Gymkhana
Nimay Ashar Khar Gymkhana


SR.NO.24 EVENT NO. 30 25 M. Free Style - Girls Under 5
Name
Club
Aarya Harlalka Khar Gymkhana
Anam Nensey Khar Gymkhana
Kavya Hebbar Khar Gymkhana
Renaa Jain Khar Gymkhana


SR.NO.12 EVENT NO. 31 25 M. Breast Stroke - Girls Under 5
Name
Club
Renaa Jain Khar Gymkhana


SR.NO.34 EVENT NO. 32 25 M. Back Stroke - Girls Under 5
Name
Club
Kavya Hebbar Khar Gymkhana
Renaa Jain Khar Gymkhana


SR.NO.12 EVENT NO. 33 25 M. Butterfly Stroke - Girls Under 5
Name
Club
Renaa Jain Khar Gymkhana


SR.NO.22 EVENT NO. 34 25 M. Free Style - Girls Under 7
Name
Club
Aaliya Gangwani Khar Gymkhana
Aanya Wala Khar Gymkhana
Diva Punjabi Khar Gymkhana
Diya Hebbar Khar Gymkhana
Evanka Shah Khar Gymkhana
Mehek Doulatramani Khar Gymkhana
Nupur Dewaney Khar Gymkhana
Paree Ghanshani Khar Gymkhana
Priyanka Rohra Khar Gymkhana
Riddhi Sawhney Khar Gymkhana
Sanjiti Saha Khar Gymkhana
Tara Hebbar Khar Gymkhana
Trisha Khanna Khar Gymkhana


SR.NO.10 EVENT NO. 35 25 M. Breast Stroke - Girls Under 7
Name
Club
Aaliya Gangwani Khar Gymkhana
Aanya Wala Khar Gymkhana
Evanka Shah Khar Gymkhana
Mehek Doulatramani Khar Gymkhana
Priyanka Rohra Khar Gymkhana
Sanjiti Saha Khar Gymkhana
Tara Hebbar Khar Gymkhana


SR.NO.32 EVENT NO. 36 25 M. Back Stroke - Girls Under 7
Name
Club
Aaliya Gangwani Khar Gymkhana
Aanya Wala Khar Gymkhana
Diva Punjabi Khar Gymkhana
Diya Hebbar Khar Gymkhana
Evanka Shah Khar Gymkhana
Mehek Doulatramani Khar Gymkhana
Priyanka Rohra Khar Gymkhana
Riddhi Sawhney Khar Gymkhana
Sanjiti Saha Khar Gymkhana
Tara Hebbar Khar Gymkhana
Trisha Khanna Khar Gymkhana


SR.NO.10 EVENT NO. 37 25 M. Butterfly Stroke - Girls Under 7
Name
Club
Aaliya Gangwani Khar Gymkhana
Aanya Wala Khar Gymkhana
Evanka Shah Khar Gymkhana
Mehek Doulatramani Khar Gymkhana
Priyanka Rohra Khar Gymkhana
Sanjiti Saha Khar Gymkhana


SR.NO.22 EVENT NO. 38 100 M. Individual Medley - Girls Under 7
Name
Club
Aaliya Gangwani Khar Gymkhana
Aanya Wala Khar Gymkhana
Evanka Shah Khar Gymkhana
Mehek Doulatramani Khar Gymkhana
Priyanka Rohra Khar Gymkhana
Sanjiti Saha Khar Gymkhana


SR.NO.16 EVENT NO. 39 50 M. Free Style - Girls Under 9
Name
Club
Deeva Jadwani Khar Gymkhana
Jiaa Motwani Khar Gymkhana
Khushi Patel Khar Gymkhana
Seeya Bijlani Khar Gymkhana
Shaivi Rau Khar Gymkhana


SR.NO.4 EVENT NO. 40 50 M. Breast Stroke - Girls Under 9
Name
Club
Jiaa Motwani Khar Gymkhana
Khushi Patel Khar Gymkhana
Seeya Bijlani Khar Gymkhana


SR.NO.26 EVENT NO. 41 50 M. Back Stroke - Girls Under 9
Name
Club
Khushi Patel Khar Gymkhana
Seeya Bijlani Khar Gymkhana


SR.NO.4 EVENT NO. 42 50 M. Butterfly Stroke - Girls Under 9
Name
Club
Jiaa Motwani Khar Gymkhana
Khushi Patel Khar Gymkhana
Seeya Bijlani Khar Gymkhana


SR.NO.16 EVENT NO. 43 100 M. Individual Medley - Girls Under 9
Name
Club
Khushi Patel Khar Gymkhana
Seeya Bijlani Khar Gymkhana


SR.NO.18 EVENT NO. 44 50 M. Free Style - Girls Under 11
Name
Club
Lavisha Motwani Khar Gymkhana
Muskaan Patel Khar Gymkhana
Pragati Gupta Khar Gymkhana
Pramiti Vaidya Khar Gymkhana
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana
Sana Gaya Khar Gymkhana
Simran Kumar Khar Gymkhana


SR.NO.6 EVENT NO. 45 50 M. Breast Stroke - Girls Under 11
Name
Club
Muskaan Patel Khar Gymkhana
Pragati Gupta Khar Gymkhana
Pramiti Vaidya Khar Gymkhana
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana
Sana Gaya Khar Gymkhana


SR.NO.28 EVENT NO. 46 50 M. Back Stroke - Girls Under 11
Name
Club
Aadhya Sawhney Khar Gymkhana
Lavisha Motwani Khar Gymkhana
Muskaan Patel Khar Gymkhana
Pragati Gupta Khar Gymkhana
Pramiti Vaidya Khar Gymkhana
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana
Sana Gaya Khar Gymkhana


SR.NO.6 EVENT NO. 47 50 M. Butterfly Stroke - Girls Under 11
Name
Club
Aadhya Sawhney Khar Gymkhana
Lavisha Motwani Khar Gymkhana
Muskaan Patel Khar Gymkhana
Pragati Gupta Khar Gymkhana
Pramiti Vaidya Khar Gymkhana
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana
Sana Gaya Khar Gymkhana
Simran Kumar Khar Gymkhana


SR.NO.18 EVENT NO. 48 100 M. Individual Medley - Girls Under 11
Name
Club
Muskaan Patel Khar Gymkhana
Pragati Gupta Khar Gymkhana
Pramiti Vaidya Khar Gymkhana
Sakshi Awatramani Khar Gymkhana
Sana Gaya Khar Gymkhana


SR.NO.20 EVENT NO. 49 50 M. Free Style - Girls Under 13
Name
Club
Kareena Tolani Khar Gymkhana
Laksha Bachani Khar Gymkhana
Neha Prasad Khar Gymkhana
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Sanah Bhabha Khar Gymkhana
Saniya Singh Khar Gymkhana
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Sunaina Chhabria Khar Gymkhana
Vritti Bhambhani Khar Gymkhana


SR.NO.8 EVENT NO. 50 50 M. Breast Stroke - Girls Under 13
Name
Club
Neha Prasad Khar Gymkhana
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Sanah Bhabha Khar Gymkhana
Saniya Singh Khar Gymkhana
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Sunaina Chhabria Khar Gymkhana


SR.NO.30 EVENT NO. 51 50 M. Back Stroke - Girls Under 13
Name
Club
Kareena Tolani Khar Gymkhana
Neha Prasad Khar Gymkhana
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Sanah Bhabha Khar Gymkhana
Saniya Singh Khar Gymkhana
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Sunaina Chhabria Khar Gymkhana
Vritti Bhambhani Khar Gymkhana


SR.NO.8 EVENT NO. 52 50 M. Butterfly Stroke - Girls Under 13
Name
Club
Kareena Tolani Khar Gymkhana
Neha Prasad Khar Gymkhana
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Sanah Bhabha Khar Gymkhana
Saniya Singh Khar Gymkhana
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Sunaina Chhabria Khar Gymkhana


SR.NO.20 EVENT NO. 53 100 M. Individual Medley - Girls Under 13
Name
Club
Neha Prasad Khar Gymkhana
Proteeti Sinha Khar Gymkhana
Sanah Bhabha Khar Gymkhana
Saniya Singh Khar Gymkhana
Seerat Luggani Khar Gymkhana
Shloka Gidwani Khar Gymkhana
Sunaina Chhabria Khar Gymkhana


SR.NO.14 EVENT NO. 54 50 M. Free Style - Women
Name
Club
Aarti Narang Khar Gymkhana
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Mansi Pase Khar Gymkhana
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Sanchi Chhabria Khar Gymkhana
Trisha Bhimani Khar Gymkhana


SR.NO.2 EVENT NO. 55 50 M. Breast Stroke - Women
Name
Club
Aarti Narang Khar Gymkhana
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Mansi Pase Khar Gymkhana
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Sanchi Chhabria Khar Gymkhana
Trisha Bhimani Khar Gymkhana


SR.NO.24 EVENT NO. 56 50 M. Back Stroke - Women
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Mansi Pase Khar Gymkhana
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Trisha Bhimani Khar Gymkhana


SR.NO.2 EVENT NO. 57 50 M. Butterfly Stroke - Women
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Mansi Pase Khar Gymkhana
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Trisha Bhimani Khar Gymkhana


SR.NO.14 EVENT NO. 58 100 M. Individual Medley - Women
Name
Club
Aditi Dhumatkar Khar Gymkhana
Avantika Chavan Khar Gymkhana
Mansi Pase Khar Gymkhana
Monique Gandhi Khar Gymkhana
Trisha Bhimani Khar Gymkhana


SR.NO.27 EVENT NO. 60 25 M. Free Style - Men 41 to 50
Name
Club
Bibhas Dasgupta Khar Gymkhana
Minesh Babla Khar Gymkhana
Nilesh Asher Khar Gymkhana
Rahul Bhimani Khar Gymkhana
Satjit . Khar Gymkhana
Sushil Mirchandani Khar Gymkhana


SR.NO.29 EVENT NO. 61 25 M. Free Style - Men 51 year & above
Name
Club
Nanik Kukreja Khar Gymkhana
Naveenbhai Kapadia Khar Gymkhana
Raj Tejuja Khar Gymkhana


SR.NO.26 EVENT NO. 62 25 M. Free Style - Women 30 to 40
Name
Club
Shwetha Hebbar Khar Gymkhana


SR.NO.28 EVENT NO. 63 25 M. Free Style - Women 41 to 50
Name
Club
Chandrika Kamath Khar Gymkhana
Madhavi Ashar Khar Gymkhana


SR.NO.30 EVENT NO. 64 25 M. Free Style - Women 51 years & above
Name
Club
Asha Khanna Khar Gymkhana
Lata Galani Khar Gymkhana